Integrovaný plán rozvoje města z hlediska městských částí Hradce Králové

díl první - Kukleny

2. 10. 2012

Pro možnost čerpání dotací z Evropské unie byl pro minulé dotační období sestaven takzvaný Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Soustředil projekty, které byly před nedávnem realizovány, nebo jejich realizace právě probíhá. Jedná se například o rekonstrukci a revitalizaci Benešovy třídy, jižní terasy starého města, labskou náplavku, rekonstrukci Bílé věže, Šimkových sadů atd. Věřím, že hradečtí občané ocení, že jejich město bude zase o něco hezčí a život v něm příjemnější.

Na období 2013 až 2017 se plánuje nové dotační období. Pro naši republiku to patrně bude poslední možnost k čerpání dotací z evropských fondů, a proto je velmi důležité, abychom na tuto příležitost byli dobře a včas připraveni. Proto již nějakou dobu probíhá diskuse na úrovni vedení města o podobě IPRM-II. Stranám a sdružením tvořící koalici vedoucí město byly předloženy návrhy na projekty, které by do tohoto plánu mohly být zařazeny.

V zastupitelském klubu a v místní organizaci TOP 09 Hradec Králové se snažíme stanovit si priority tak, aby IPRM-II odrážely nejen možnost naše město zkrášlit, ale také opravdu rozvíjet. Navíc jsme si dobře vědomi, že finančních prostředků nebude tolik jako v minulém období. Proto se snažíme najít akce, kde by účelnost, smysluplnost a spokojenost občanů byly z našeho pohledu na prvním místě.

Jako jedna z nejzanedbanějších městských částí Hradce Králové se nám jeví Kukleny se svou dopravní zátěží, chátrajícími průmyslovými areály a zanedbanou infrastrukturou. Proto v rámci IPRM-II navrhujeme, aby na tuto čtvrť byla jednoznačně zaměřena pozornost. Navrhujeme, aby areál bývalé koželužny byl revitalizován a vznikl zde komplex zahrnující byty pro seniory a s nimi spojené sociální a zdravotnické služby. Revitalizace malého labského náhonu a zřízení parkových a odpočinkových ploch v tomto prostoru by pak navazovalo a dotvářelo novou podobu této části Kuklen.

Pro rozvoj Kuklen je ovšem také životně důležité vyřešit jejich dopravní zátěž. V tomto ohledu je na místě přiznat, že pouze prostředky města na tyto problémy nestačí. Je třeba intenzivně jednat se státem a s krajem, aby myšlenka výstavby tzv. jižní spojky nezůstala pouze na papíře a ve stádiu slibů. Obavy, že kolem Hradce vznikne nový val, který oddělí město od zbytku světa předimenzovanou čtyřpruhovou komunikací, nejsou na místě. Právě vznikající nový územní plán v tomto ohledu počítá s komunikací se dvěma jízdními pruhy v úrovni terénu.

Obdobným problémem, který je rovněž do značné míry závislý na intenzivním jednání představitelů města se státními institucemi, je řešení zlepšení průjezdnosti podjezdem pod železnicí u hlavního nádraží či výstavba úplně nového podjezdu.

Je na nás komunálních politicích, abychom vždy měli v první řadě na mysli prospěch občanů a aby naše rozhodování bylo vedeno myšlenkou umožnit našemu městu skutečný rozvoj, a to jak ve smyslu kvalitního bydlení a životního prostředí, ale i rozvoje možných investic přinášejících nové pracovní příležitosti. V současné době mají právě Kukleny a její obyvatelé jedinečnou příležitost, jak dosáhnout zlepšení podmínek pro kvalitnější, příjemnější a v mnoha ohledech spokojenější život v této městské části. Věřím, že dojde ke shodě jak mezi politiky, tak i místními občany a že této příležitosti opravdu využijeme.

Richard Nádvorník
radní města Hradec Králové za TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme