Integrovaný plán rozvoje města

díl druhý - městská část Pražské předměstí a střed města, Moravské předměstí, Třebeš

8. 10. 2012

V těchto městských částech v současné době již dochází k realizaci některých projektů zařazených do IPRM-I, pracuje se na rekonstrukci Náměstí 28. října a ulice S.K. Neumanna, na nábřeží na labské náplavce a na revitalizaci Benešovy třídy a Šimkových sadů. V letošním roce již byla uvedena do provozu lávka přes Orlici u Jiráskových sadů a v loňském roce rekonstruované jižní terasy starého města.

Přesto že se v IPRM-I dostalo těmto městským částem největší pozornosti, ani IPRM-II by neměl na některé další projekty v těchto lokalitách zapomenout. Projekt revitalizace Benešovy třídy je natolik rozsáhlý, že je nutné v něm pokračovat i v rámci příštího dotačního období. Rekonstrukce Velkého náměstí, která je složitá především tím, jak se vlečou složitá jednání s desítkami vlastníků dotčených nemovitostí, musela být přesunuta z IPRM-I do připravovaného IPRM-II. V TOP 09 jsme toho názoru, že stejnou pozornost jako předchozí projekty si zaslouží i projekt rekonstrukce podchodu pod druhým městským okruhem a jeho rozšíření a napojení do Hořické ulice. Současný technický - a přiznejme si i estetický stav podchodu je velmi žalostný - a proto se nám jeví jako tato akce jako věc, kterou ocení všichni hradečtí občané a pochopitelně i ti, kteří do našeho města přijíždějí do zaměstnání nebo jako turisté. Pokračování v rekonstrukci Třídy Karla IV. by pak bylo už jen logickým dovršením propojení středu města s centrem veřejné hromadné dopravy, kterým je hlavní nádraží, nový terminál MHD a nové autobusové nádraží.

V loňském roce došlo k havárii, kdy se zřítila část starých městských hradeb u Adalbertina. Tato nehoda ukázala na to, že je potřeba věnovat pozornost i severním terasám starého města, a proto by i tento projekt měl být zařazen do připravovaného IPRM-II. Součástí projektu by rozhodně měla být i revitalizace přilehlých Žižkových sadů.

Město Hradec Králové, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, mělo v minulosti velké štěstí, jakým způsobem naši dědové přistoupili k řešení labského nábřeží. Právě probíhající práce na úpravách náplavky tento prostor ještě více zatraktivní a oživí. Labská nábřeží se tak stanou místem, které svým charakterem a příjemnou atmosférou bude zcela přirozeně vytvářet podmínky pro konání různých společenských a kulturních akcí, jakými jsou dnes již tradiční nábřeží řemeslníků, jazzmenů, paromilů atd. 

Lávka přes jez u jedné z hradeckých perel, kterou je beze sporu secesní budova elektrárny, tvoří přechod do Jiráskových sadů a nová lávka přes Orlici, je zároveň i přechodem mezi funkcemi, jaké plní nábřeží našich řek. Nábřeží na Orlici se svojí návazností na sportovní areály na Slávii, zimním stadionem, novým městským koupalištěm Flošna, fotbalovým stadionem, areálem letního kina a svojí neopakovatelnou zelení, vstupující podle řeky až do středu města, je svým charakterem předurčeno pro plnění funkce sportovně-rekreační. Na Orlici jsou také dvě plovárny, které v minulém století byly oblíbeným místem pro rekreaci a sport. Obě tato místa mají potenciál na to, aby se i z nich opět staly vyhledávané lokality, kde si Hradečáci mohou odpočinout a zasportovat. Také proto by i projekt revitalizace Orlických nábřeží měl být z našeho pohledu do IPRM-II zařazen. 

Proti megalomanskému pojetí přestavby fotbalového stadionu a navazujícího obchodního centra se zvedla vlna odporu a i já jsem jeden z těch, kteří jsou pro fotbalový stadion bez obchodního centra. Přesto, abych byl spravedlivý, v původním pojetí tohoto projektu byla jedna pozitivní věc. Tou byla navrhovaná lávka přes Orlici právě poblíž prostoru staré orlické plovárny spojující sportovní areál na Slávii s fotbalovým stadionem a koupalištěm Flošna. Takto propojená nábřeží v místech, kde by přirozeně docházelo ke koncentraci návštěvníků, a která by se stávala cílem návštěv nejen našich občanů, by pak svoji sportovně-rekreační funkci mohla plnit takřka beze zbytku.

V Třebši nás čeká také významný rozvoj, a to hlavně v souvislosti s výstavbou nového univerzitního kampusu Karlovy University. Kromě výstavby nových prostor pro studenty medicíny, farmacie a dalších oborů zde dojde i k novému dopravnímu napojení fakultní nemocnice prostřednictvím okružní křižovatky. MHD by pak mohla zajíždět prakticky až do prostoru nemocnice. Toto řešení je ovšem poněkud náročnější na plochu potřebnou pro komunikace. Proto by v prostoru mezi druhým městským okruhem, univerzitním kampusem a fakultní nemocnicí měl pro návštěvníky nemocnice, a nejen pro ně, vyrůst i nový parkovací dům. Na těchto investicích se ovšem město bude podílet jen částečně, a to především v průběhu přípravy dokumentace potřebné pro realizaci zmíněných záměrů. Na samotné realizaci by se pak finančně měl podílet krajský úřad, fakultní nemocnice a investor parkovacího domu.

Richard Nádvorník
radní města Hradec Králové za TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme