Hradec Králové plánuje v příštím roce investovat více než půl miliardy korun

Největší investiční akcí Hradce Králové bude v příštím roce dokončení multifunkčního fotbalového stadionu. Náklady na dostavbu nové arény budou tvořit zhruba polovinu kapitálových výdajů města, které jsou plánované ve výši 526 milionů korun. S touto částkou počítá rozpočet Hradce Králové na rok 2023, který včera na svém zasedání schválili zastupitelé.

14. 12. 2022

Rozpočet města na rok 2023 je sestaven s předpokládanými příjmy 2,71 miliardy korun a výdaji 2,88 miliardy korun, tedy s plánovaným schodkem 174 miliony korun. „K jeho vyrovnání použijeme volné prostředky naspořené v minulých letech spolu se zapojením přijatého úvěru na financování investičních akcí v letech 2022 – 2024,“ vysvětluje Miroslav Hloušek, ekonomický náměstek primátorky města Hradce Králové.

Pro stanovení výše běžných výdajů, které tvoří téměř 80 % výdajové části rozpočtu, byla určující hodnota schváleného rozpočtu na rok 2022. „Zohlednili jsme cenový nárůst především v oblasti energií, zapracovaná jsou také usnesení zastupitelstva města, která s tvorbou rozpočtu města pro příští rok souvisela. Oproti loňskému rozpočtu počítáme s jedenáctiprocentním nárůstem běžných výdajů, konkrétně na úrovni téměř 2,3 miliardy korun,“ doplňuje náměstek Miroslav Hloušek.

Při sestavování návrhu rozpočtu na straně kapitálových výdajů, kde se v příštím roce počítá s částkou 523 milionu korun, nedošlo k vyřazení žádné investiční akce zařazené ve střednědobém výhledu rozpočtu. „Přibližně polovinu investičních výdajů bude tvořit dostavba nové multifunkční fotbalové arény. Výrazný objem finančních prostředků zamíří i do rekonstrukce ZUŠ Střezina či ZŠ Úprkova. Zařazeny byly také nové záměry v objemu téměř 92 miliony korun, například komunikace K Potoku v Březhradě, vodovod v ulici Říčařova, dokončení kanalizace v Pardubické ulici či financování rekonstrukcí vybraných školských zařízení. U několika akcí došlo na základě nových cenových nabídek k navýšení rozpočtu tak, aby mohla být daná investice v příštím roce dokončena nebo aby mohla pokračovat,“ říká Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Dalšími výdajovými položkami v návrhu rozpočtu jsou rozpočtové rezervy, o jejichž použití bude rozhodovat rada a zastupitelstvo města v průběhu roku 2023. Hradec Králové má v rozpočtu schválenou účelovou rezervu na energie ve výši 20 milionů korun a souhrnnou rezervu 45,5 milionu korun.

Interaktivní podobu aktuálního městského rozpočtu, včetně dynamiky jeho čerpání, lze sledovat pomocí aplikace „Klikací rozpočet“ na internetových stránkách města, jejíž aktualizace probíhá vždy po ukončení hospodaření kalendářního měsíce.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Osobnosti: Lukáš Řádek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme