× Pohněme s tím. Společně!

Heger: Je to hrubě nátlaková akce

24. 1. 2011

Ministr Leoš Heger v náchodské nemocnici usedl za pomyslný kulatý stůl se zdravotníky – lékaři i ošetřovatelským personálem. V pátek 21. 1. Tak zahájil sérii setkání s lékaři ve výpověďmi nejvíce zasažených nemocnicích.

„Chtěl jsem se přímo v místě dozvědět od lékařů jejich důvody pro výpovědi, seznámit se s tím, jak uvažují a představil jsem jim plánované reformní a protikorupční kroky ve zdravotnictví,“vysvětluje Leoš Heger. "Nemohu si odpustit říci, že je to akce hrubě nátlaková. Kdyby probíhala mírným vývojovým způsobem a řeklo se: je desetiprocentní deficit, potřebujeme zvýšit úroveň mezd a dělejme to postupně, tak by to bylo úplně jiné. Teď je riziko, že se péče úplně rozsype," konstatoval Heger.

Problémy lékařů přetížených přesčasy chápe. Prosazovaný požadavek na rychlé navýšení platů však označil za mimořádně razantní. "Jako někdejší ředitel fakultní nemocnice vím, jak se tvrdě vyjednávalo o každé procento zvýšení platů. Když jsme v bohatších obdobích uhájili zvýšení o čtyři až pět procent, tak to byl malý zázrak. Představa, že teď vstoupíme do řešení s nabídkou na úrovni dvacetiprocentního navýšení platů letos v březnu a na navýšení platů na trojnásobek od příštího roku, tak to není možné a ministerstvo na ty platy nemá," řekl Heger.

V Náchodě hodlá k poslednímu únoru 2011 odejít až 57 lékařů, což je 35,63 % a nemocnice se tak stává regionálně nejvíce postiženou nemocnicí.  Královéhradecký kraj eviduje ve svých sedmi nemocnicích 309 výpovědí, což je necelých 25 procent nemocničních lékařů (188 lékařů chce odejít z Fakultní nemocnice Hradec Králové, 121 z pěti nemocnic zřizovaných krajem).

„Nátlak se nám hrubě nelíbí. Společnost nám dává omezený počet peněz. Lékaři tlačí přes rámec možností,“ vysvětluje Leoš Heger a doplňuje: „Jsme velmi kritizováni z LOKu za to, že prostě hanebně „lijeme peníze do betonu“, místo abychom je „lili“ do platů. Ovšem není větší tlak od nikoho jiného než od samotných zdravotníků, aby se prostředí, ve kterém se péče poskytuje, a provozní podmínky zlepšily.“

Během půlhodinové řeči vysvětloval, jaká opatření například v oblasti protikorupční či v systému vzdělávání lékařů udělal nebo jaká jsou v plánu. Kdyby se teď vrátili lékaři k práci, tak se podle něj reforma rozjede. Všichni už chápou, že jsou nespokojení.

Již nyní má ministerstvo zdravotnictví připravenu novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která prochází připomínkovým řízením. Novela zrychlí vstup generických léků na trh a zrychlí správní řízení o cenách a úhradách léčivých přípravků. Stanoví pravidla fúzí zdravotních pojišťoven a umožní změny regulačních poplatků. V platnost již vstoupila novelizovaná vyhláška o specializačním vzdělávání lékařů, která akceptovala požadavky lékařů i odborné veřejnosti. Do legislativního procesu je připravena malá novela zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

„Mezi klíčové kroky patří definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů, definování správného postupu při poskytování péče, kontrola vstupu nových technologií a úprava pravomocí a povinností zdravotních pojišťoven“, uvedl Leoš Heger. Všechny změny přispějí k zamezení plýtvání penězi a jejich nasměrování především do kvality péče o pacienty a ohodnocení všech zaměstnanců ve zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo také protikorupční strategii, která představuje jednu z jeho hlavních priorit a jejím cílem je přispět k zprůhlednění celého zdravotnického systému. Strategie stanovuje především přesná a jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek

„Jsou lidé, kteří říkají, že protest se musí dokonat, protože pokud nebude nejhůře, nic se nestane. Musím to odmítnout a byl bych rád, kdyby se k tomu takto postavili i ředitelé nemocnic, stejně, jako kraje, přesto, že jsou na jiné straně politické lodi, než je dnes ministerstvo zdravotnictví a vláda. Jednáme s nimi, vyměňujeme si informace, a kdyby došlo k nejhoršímu, vzájemná spolupráce v připravovaném krizovém řízení bude probíhat,“ ubezpečil ministr Leoš Heger.

Diskuzi zorganizovalo vedení krajské organizace TOP 09 Hradec Králové a vedením regionální organizace TOP 09 v Náchodě.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme