Doc. Heger v opočenské nemocnici

16. 3. 2010

V poslední době zvedlo vlnu zájmu obyvatel Opočna plánované omezení chirurgického oddělení. Podobný osud čeká i nemocnici v Broumově.

O tuto problematiku projevil zájem bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové doc. Heger. Navštívil opočenskou nemocnici, kde se setkal s primářem chirurgického oddělení dr. Světlíkem a starostou Štěpánem Jelínkem.
„Pro občany Opočna a okolí je podstatné, aby pro ně byla zachována dostupnost tohoto segmentu lékařské péče. Pro to existuje několik možných řešení. Přišel jsem si vyslechnout argumenty místních, protože ty jsou pro mě vždy velmi důležité,“ vysvětluje důvod návštěvy doc. Heger. Primář Světlík a starosta Štěpán Jelínek pak v asi půlhodinové diskusi seznámili Leoše Hegera s aktuální situací. „Je poněkud nestandardní, že se pan primář a starosta města o záměru omezit provoz chirurgie dozvěděli z médií a ne od odpovědných úředníků či politiků,“ posteskl si doc. Heger.

Poté si s hostiteli prohlédl prostory nemocnice. „Chtěli bychom optimalizovat celý chod nemocnice tím, že bychom „sestěhovali“ některá oddělení do jedné budovy. Tím by vzniklo mnoho finančních úspor. Jako příklad je možné uvést společnou jednotku intenzivní péče pro internu, chirurgii a další oddělení,“ vysvětluje primář Světlík. Tato myšlenka doc. Hegera zaujala. „K tomuto postupu by bylo dobré vypracovat koncepční materiál, který by demonstroval finanční a provozní úspory. Diskuse o tomto materiálu by měla předcházet případnému omezení provozu oddělení,“ navrhuje.

Rušení či omezování provozu jednotlivých oddělení místních nemocnic a centralizace výkonů do specializovaných center je v poslední době nezadržitelným trendem. „Vždy by ale tyto kroky měly být podloženy detailní a otevřenou analýzou, která zdůvodní nezbytnost těchto kroků. V případě nemocnice v Opočně a Broumově bych uvítal, kdyby byly tyto analýzy co nejdříve zveřejněny a předloženy zástupcům dotčených nemocnic a vedením příslušných měst. Jsou-li opravdu tak jasné, že přesvědčivě dokazují špatnou péči, neefektivitu či možnost dělat analogické výkony jinde stejně kvalitně, ale levněji, i zodpovědným činitelům by se pak rozhodovalo snáze a lépe by přesvědčili nespokojené, že péči lze zajistit nespokojeným občanům i pro ně výhodněji“, říká závěrem doc. Heger.

Jindřich Vedlich