Czernin: Nedopusťme, aby se zhůvěřilá komunistická diktatura vrátila

29. 8. 2016
Společenská a politická angažovanost je v naší rodině tradicí, říká Tomáš Czernin (TOP 09). Čím by chtěl být občanům prospěšný v senátu? V exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nám také prozradil hodnotu svého majetku a zda mu šlechtický původ přináší nějaké výhody. Zhodnotil ale i Miroslava Kalouska coby nástupce Karla Schwarzenberga v čele strany. A řeč přišla i na volbu prezidenta. Jakého kandidáta by preferoval?

Jste příslušník vinořské větve rodu Czerninů. Kolik větví a potomků jeden z nestarších českých rodů dnes má?

Původně měla rodina větví více, všichni současní Czerninové jsou příslušníky nedrahovické větve, která se před osmi generacemi rozdělila na větev jindřichohradeckou a vinořskou (dnes spíše zvané dymokurské). Já jsem tedy hlavou té dymokurské. V současné době mají Czerninové asi sto padesát mužských potomků, kteří jsou roztroušeni po celém světě. Kromě Čech žijí v Rakousku, Velké Británii, Portugalsku i USA a Kanadě.

Jste jediný, kdo se z vaší rodiny věnuje politice?

V širším slova smyslu se politice věnují všichni občané. Ale pokud máme-li na mysli skutečné volené funkce, pak samozřejmě jediný nejsem. Mnozí, včetně mne, se věnují komunální politice, asi nejviditelnější funkci má můj strýc, Jaroslav Lobkowicz, jako poslanec.

Přináší vám váš původ nějaké výhody?

Původ je věc relativní. Každý odněkud pocházíme. Naše jméno, které se v české historii objevuje často a dlouho, přináší, myslím, spíše srovnávání se slavnými předky, což je více výzva než výhoda. Ale snad jednu výhodu to přece jenom má - lépe si vás lidé pamatují. Ale ani to nemusí být vždycky výhodou.

Osobnost Karla Schwarzenberga přitáhla straně řadu voličů. Jak byste hodnotil jeho nástupce?

Karel Schwarzenberg je stále předseda TOP 09, byť čestný. Stále významně určuje její směřování a důrazně se vkládá do vnitrostranických diskusí. Proto by bylo pošetilé mluvit o nástupcích, raději bych mluvil o spolupracovnících. A v tomto smyslu hodnotím předsednictvo TOP 09 jako výkonný tým, který zdatně pokrývá zásadní témata, jimiž se strana profiluje, stejně jako se mu daří udržovat tak potřebnou stranickou diskusi. A samotný předseda Miroslav Kalousek je motorem tohoto týmu. Je přesvědčený demokrat odhodlaný a schopný za svobodu a demokracii bojovat. Toho si na něm mimořádně cením.

Do senátu jste kandidoval již v roce 2010. Nyní zůstává počet kandidátů stejný. Jak vidíte své šance?

I v našem volebním obvodu č. 37 je velmi mnoho lidí, kteří rezonují s idejemi TOP 09, KDU-ČSL a Starostů a Nezávislých, což jsou politická uskupení, která mou kandidaturu podporují. Kdybych nebyl přesvědčen, že těchto lidí je dostatek a že jsou ochotni přijít k volbám a podpořit mne, nekandidoval bych. Věřím, že zvítězím, ale současně považuji za svou povinnost dát těm lidem, kteří věří mně, možnost vyjádřit svůj názor a také reálnou naději, že jejich postoj mohu zastupovat v senátu.

Lze podle vás skloubit rodinu a starost o hospodářství s prací v senátu?

Skloubení práce a rodiny je téma, jímž se zabývá většina spoluobčanů. Já jsem již v situaci, kdy všechny naše čtyři děti jsou dospělé a já i moje žena jim můžeme být nápomocní nejvýše radou. Již nás nepotřebují denně. Podobné je to i s rodinným hospodářstvím. Hospodářství považuji za své poslání. Za poslední léta se podařilo vytvořit tým profesionálů, jimž věřím a na něž se mohu spolehnout. Nemusím tedy být u každého zasazeného stromku či vyloveného kapra. Přesto považuji za důležité udržovat si přehled a kontakty. Právě proto, že se v rodinných i pracovních vztazích můžu spolehnout na rozvážné a zodpovědné lidi, mohu se začít věnovat i něčemu jinému, totiž případné práci v senátu.

Jak jste se nechal slyšet, ozývá se ve vás zděděné vědomí odpovědnosti pro tuto zemi něco vykonat. Můžete být konkrétnější? O co konkrétně byste se chtěl zasadit?

Pokud máte zejména lesní hospodářství, pracujete takříkajíc pro přespříští generaci. To je přesně to, co bych rád, aby naše politická reprezentace přinášela. Nikoli krátkodobá ad hoc řešení, ale dlouhodobé vize, s nimiž by mohli být spokojeni i naši vnuci. Pokud mám jmenovat jednu konkrétní věc, pak bych se rád zasadil o dlouhodobou moudrou správu našeho půdního a lesního fondu. Doslova rabování naší ornice a lesů mne děsí.

Společenská a politická angažovanost je v naší rodině tradicí. Musím vzpomenout alespoň na mého dědečka, který ačkoli se jinak politicky neangažoval, v době ohrožení naší země v roce 1938 se aktivně účastnil delegací české šlechty nejprve u prezidenta Beneše proti oddělení částí české země ve prospěch Německa. Později u prezidenta Háchy demonstrovali sounáležitost s českým národem. Za tyto akty byli všichni účastníci na seznamu osob říši nepřátelských a vesměs všichni perzekuováni.

Někoho možná napadne, co vede člověka, kterého komunisté kdysi okradli, nyní této zemi pomáhat...

Nerad se hrabu ve starých křivdách. Tato země nejsou jen komunisté! Tato země je velká, spousta slušných, odpovědných a moudrých lidí. Právě proto, aby se ona zločinná a zhůvěřilá komunistická diktatura nevrátila, má každý slušný člověk povinnost se podle svých možností o svou zemi starat. Tím, že zodpovědně pracuje, že se angažuje v občanských spolcích, že se věnuje komunální politice či tím, že pracuje v senátu. I rozvážná volba je čin pro blaho státu. Já cítím, že bych mohl být prospěšný v senátu.

Jak byste z pozice senátora chtěl Jičínsku pomoci? Čím je váš obvod ještě specifický? Co nejvíce potřebuje?

Senátor je pro svůj volební obvod zejména mediátorem. Nerozhoduje o financích kraje, nerozhoduje o komunálních tématech. Ale může přivést dohromady ty, kteří mají nápady, s těmi, kteří mají výkonnou moc. A to, myslím, dokážu. Náš obvod je specifický zejména tím, že zasahuje do dvou krajů, Středočeského a Královéhradeckého. A každá část má své zvláštní potřeby. Jičín nemá být jen průjezdní bránou do Krkonoš, stejně jako Nymburk není jen noclehárnou těch, kdo pracují v Praze. I každá obec má svůj specifický problém a já bych si nedovolil říct, že plánovaný dálniční obchvat je důležitější než obecní vodovod. Pro každého je důležitá právě ta jeho vlastní potřeba.

Podnikáte v zemědělství, lesnictví, správě nemovitostí. Prozradíte nám výši vašeho majetku?

Výše majetku záleží na tom, jak moc si na něm zakládáte. Naše rodina již jednou o majetek ze dne na den přišla. Dobře víme, že majetek vám ani rodinu, ani štěstí nepřinese. Proto nepovažuji hodnotu majetku za důležitou, je to koneckonců majetek, který spravuji pro své následníky. Je to však dost na to, abych mohl dát práci pár desítkám lidí, abych mohl rekonstruovat to, co komunisté v době své vlády zničili, a abych mohl uživit svou rodinu a našim dětem umožnit dobré vzdělání.

Na Hradě byste viděl rád někoho důstojnějšího, než je Miloš Zeman. Máte i nějaký soukromý typ či osobního favorita?

Myslím, že touha vidět na Hradě někoho důstojnějšího než Miloše Zemana není touha až tak ambiciózní. Můj prezident by měl důstojně reprezentovat naši vlast ve světě, měl by občany naší země sjednocovat a přinášet jim vyšší cíle, které přesahují každodenní starosti. Můj prezident by měl být demokratem pevně spjatým s křesťanskou západní Evropou. Byl bych rád, kdyby to byl člověk skromný, vědomý si své odpovědnosti, člověk vnímavý. Také bych ocenil, byť to není to důležité, kdyby mluvil alespoň jedním světovým jazykem a kdyby dbal na eleganci v odívání. Víme že “šaty dělají člověka“ a sebemoudřejší slova ve špatně padnoucím saku zkrátka nezazní. Ano, mám osobního favorita, ale jeho jméno si prozatím nechám pro sebe.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro občany?

Buďme odpovědní.

Svoboda není samozřejmost a je potřeba ji bedlivě střežit před těmi, kdo by nám ji chtěli ukrajovat. Svoboda cestovat, svoboda studovat, svoboda pracovat či nikoli, svoboda názoru, svoboda podnikat... To jsou všechno dnes samozřejmosti, jichž si už skoro nevážíme. Ale přijít o ně je tak snadné! Proto buďme odpovědní a nenechme si je pod rouškou různých pofidérních dober sebrat. Být odpovědný také znamená jít volit. Volit rozvážně a odpovědně.

Parlamentní listy

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme