Církevní restituce - malý historický přehled

13. 8. 2012

Když už nám sociální demokracie připomněla několik historických událostí, kterými církve "ukořistily" své majetky - počínaje upálením Jana Husa, přes bitvu na Bílé hoře a následnou rekatolizaci s příchodem jezuity Koniáše a čarodějnické procesy, bylo by dobré si připomenout také ty historické události a důvody, které vedly k tomu, proč dnes musíme mluvit o narovnání vztahů mezi státem a církvemi a za jakých okolností o své majetky církve přišly.

Protože nejsem spisovatel, dále jen namátkou a heslovitě:

  • 25. 2. 1950 zemřel na následky bestiálního mučení příslušníky StB páter Josef Toufar, farář v Čihošti.
  • V dubnu 1950 byla zahájena "Akce K", namířená proti všem mužským řádům a kongregacím. Celkem bylo internováno 2376 mnichů z 28 řádů a 219 řádových domů, kteří obývali 51 klášterů a 32 řeholních domů.
  • V srpnu až říjnu 1950 proběhla "Akce Vžk", namířená proti ženským řádům a kongregacím. Celkem bylo internováno na 10000 řádových sester ze 720 klášterů a řeholních domů. Většina z nich tvořila personál nemocnic a sociálních zařízení. Pročpak asi máme dodnes v nemocnicích "sestry"?
  • 2. 12. 1950 byli odsouzeni za velezradu: ThDr. J. A. Opasek, opat benediktýnského kláštera – doživotí, ThDr. A. Mandl, ředitel pražské arcidiecéze - 25 let, ThDr. S. Jarolímek, opat strahovského kláštera - 20 let, ThDr. O. Švec, kanovník u sv. Víta - 20 let, ThDr. S. Zela, biskup olomoucký - 20 let.

Všimněte si, prosím, že tohle se odehrálo jen během jediného roku, a to můj výčet zdaleka není úplný. Pro ilustraci ještě ukázka z období o šest let později:

V červnu 1956 bylo za velezradu odsouzeno 379 církevních představitelů. Tresty, uložené " jménem republiky", vypadaly takto:

- 39x 20 let a více

- 63x od 15 do 20 let

- 148x od 10 do 15 let

- 129x 10 let

Až zase uvidíte billboard ČSSD s chamtivou prelátovou rukou, vzpomeňte si, prosím, také na těchto pár řádků. Míru bolesti a utrpení nevinných lidí nemohou zdaleka vystihnout, stejně jako jakékoli majetkové vyrovnání nenapraví to, co bylo nenávratně zničeno.

Jan Hoznedr,
člen Krajského předsednictva TOP 09 Hradec Králové