Chceme, aby se Beránek stal pýchou města

Rozhovor s novým předsedou představenstva akciové společnosti Beránek Náchod Ing. Alešem Cabicarem

11. 4. 2011

Celkové oživení Beránku, tedy té části objektu, která nabízí hotelové a restaurační služby, jejich zkvalitnění, a to vše na pozadí zajištění atraktivní kulturní náplně v Divadle Dr. Josefa Čížka. Tak si představuje blízkou budoucnost Beránku Aleš Cabicar, novopečený člen představenstva akciové společnosti Beránek Náchod. Náchodský deník s ním zveřejnil následující rozhovor.

Měsíc je sice krátká doba na nějakou zásadní reformu, ale povězte - co se za těch 30 dní změnilo?
Během zmíněného měsíce jsme pracovali na systematické analýze současného stavu, zejména pak na analýze jednotlivých ekonomických vstupů a výstupů a samozřejmě, že se budeme zabývat i možnými změnami v personální oblasti. Ale abych byl konkrétní – provedli jsme změnu subjektu zajišťující účetní agendu, otevření problematiky pojištění, revize všech smluv se třetími stranami, které se nějakými výkony na chodu Beránku podílí atd. To vše samozřejmě s jednoznačným cílem optimalizace a finančních úspor.

Jeden z minoritních akcionářů, který byl mimořádné valné hromady účasten, poukazoval na to, že nebyla představena koncepce nového vedení. Můžete mu prostřednictvím Náchodského deníku odpovědět, v čem nová koncepce spočívá, a jaké kroky jejího naplňování se již rozběhly?
Nová koncepce vychází z jednoduše složitého zadání - celkové oživení Beránku, tj. té části objektu, která nabízí hotelové a restaurační služby, jejich zkvalitnění a to vše na pozadí zajištění spektrálně atraktivní kulturní náplně v Divadle Dr. Josefa Čížka. Záměrně jsem použil slova jednoduše složitého, neboť obě dvě oblasti spolu musí soužít, fungovat, spolupracovat. Při jakémkoli vychýlení jedné z nich ta druhá reflexivně ztrácí či získává. Čili je potřebná rovnováha.
Zároveň to cítíme jako ohromnou výzvu, neboť máme možnost pracovat s velmi významným kulturním dědictvím, korunovačními klenoty Města Náchoda.

Beránek byl v minulosti rodinným stříbrem města – jakými kroky chcete jít,aby mu toto lichotivé označení mohlo být přiznáno... Máte nějaký časový horizont, do kdy by se z „žrouta“ financí města stal opět ceněný klenot?
Vše, co se odehrává a bude odehrávat v Beránku, je do jisté míry limitováno regulativy dané Ministerstvem kultury resp. Národním památkovým ústavem. Proto jako jednu z prvních a zásadních věcí, které představenstvo učinilo, bylo kompletní zmapování památkového režimu v původním objektu. Tudíž úzká spolupráce s příslušným pracovištěm památkové péče je podmínkou. Co se týká časového horizontu, kdybychom mohli říci, že Beránek se opět stává pýchou Náchoda, je reálný horizont tři čtvrtě roku až rok. Někomu se to bude zdát příliš dlouhé, ale říkám upřímně, s restauračním provozem je to samé jako s politikou, dolů s kvalitou se většinou jde rychle, důvěra se pak získává zdlouhavěji.

Kolik stojí měsíčně městskou pokladnu? Jaký nájem platí například provozovatel restaurace a hotelu?
Je potřeba rozlišit dvě zásadní věci, a to samotnou kulturní část tj. Divadlo Dr. Čížka s přilehlými prostorami, sály atd. v původním objektu a novou hotelovou přístavbu s lůžkovou kapacitou v původní stavbě, kavárnu, restauraci – tzv. komerční část. Město Náchod vynakládá z rozpočtu města 458 tisíc korun měsíčně na zajištění provozu kulturní části , tj. energie, vodné, stočné, o ostatní režijní náklady včetně např. i honorářových, kterými se zajištuje program v Divadle, ale i např. mzdových nákladů pracovníků divadla. V žádném případě nelze tvrdit, že by se z prostředků města hradil provoz komerční části, ten problém tkví v tom, že dle našeho názoru komerční část může a musí vydělávat více než těch nesmyslných 10 tisíc měsíčně. To je suma, za kterou má z doby minulého vedení radnice a akciové společnosti v pronájmu hotelovou, kavárenskou restaurační část privátní subjekt. Já nehodlám spekulovat, jestli tato nesmyslná a pro mne nepochopitelná částka je důsledkem neprofesionality či něčeho jiného , faktem zůstává, že je to špatně. Naším cílem je jednoznačně tento vztah revidovat a přenastavit na běžnou reálnou úroveň.

Kolik lůžek má hotel Beránek a jaká je jejich sezónní využitelnost na počet ubytovaných hostů?
Hotel je čtyřhvězdičkový, celkem je schopen nabídnout 114 lůžek, respektive 53 pokojů. Samotnou skutečnou sezonní vytíženosti nejsem schopen v tuto chvíli okomentovat, neboť je to záležitost nájemce. Nechci se zde dopouštět jakýchkoli spekulací.

Jaké změny považuje představenstvo za zásadní pro oživení Beránku?
Nejdříve samozřejmě musíme dát do souladu ekonomiku, již zmíněný nájemní vztah, aby korespondoval se základními ekonomickými principy. Dále se samozřejmě zaměříme na samotné programové portfolio, které nabízíme v Divadle Dr. Čížka, budeme se snažit být pestřejší.
Rádi bychom také měli nějaké podněty od Náchoďanů, co v Beránku programově postrádají, čeho by chtěli více či méně. Během pár týdnů spustíme přepracované webové stránky s možností ankety tak, abychom podněty od občanů získali. Cílem je samozřejmě vytvořit takovou programovou náplň, která osloví napříč všechny generace. A to je přesně ta část, na kterou nám hlavní akcionář Město Náchod přispívá ze svého rozpočtu. Naším úkolem pak je, že se sami budeme snažit zajistit příjmy ze své činnosti, např. pronájmu restaurační části za reálné najemné atd, abychom do budoucna pokud možno snížili zatížení městské kasy. Víte, jako radní musím samozřejmě předstoupit před své kolegy a kolegyně v radě města, resp. zastupitelstvu Města Náchoda, a když po nich budu chtít prostředky na kulturní činnost v Beránku, musím být přesvědčen, že nám samozřejmě laxností či neprofesionalitou neutíkají někde jinde.

Co říct na závěr...
Dříve jsem zmínil, že máme jedinečnou možnost pracovat s historickými interiéry. To chápu jako výhodu. Nedopustím, aby si hosté z návštěvy Beránku odnesli pocit oleštěné zašlé slávy tak, jak to možná dnes na mnohé z nás působí. Víte, o svěřené věci by se člověk měl starat.