Cabicar: Trend zadlužování nemocnic se podařilo zastavit

Náchodský starosta Jan Birke nedávno opustil řady krajských zastupitelů. Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že jde o protest proti tomu, jakým způsobem řídí krajský náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09) svěřený resort.

14. 10. 2019

V minulých volebních obdobích působil ve funkci vedení krajského zdravotnictví například Vladimír Dryml (ČSSD) a po něm Jana Třešňáková (ČSSD). Ta při svém uvedení do funkce prohlásila, že se k žádným změnám z programového hlediska nechystá. V roce 2013 byly nemocnice v Rychnově a v Náchodě ve stavu odpovídajícím insolvenci a celý holding ve více než 50milionové ztrátě.

Zeptal jsem se zdravotního náměstka Aleše Cabicara, je-li možné současný stav krajského zdravotnictví popsat několika větami, aniž by šlo jen o pocity nebo názory. Zajímala mne fakta. Je na tom krajské zdravotnictví hůř, nebo líp?

Je na tom lépe. Nejviditelnější jsou rozsáhlé investice do nemocnic. Problematická a neustále odkládaná výstavba nemocnice v Náchodě se konečně rozjela, stejně tak jako výstavba laboratorního traktu v nemocnici v Trutnově. V jičínské nemocnici se bude za několik týdnů předávat stavbařům k realizaci vstupní trakt, který bude kompletně rekonstruován a spojen s výstavbou nové nemocniční lékárny. Stejně tak i na příští rok jsou zde plánovány rozsáhlé rekonstrukce.

Jsou to všechno investičně a procesně velmi náročné kroky. To, že je vůle tyto kroky provádět, lze přičíst k dobru stávající koalici, která řídí Královéhradecký kraj. Já jsem zodpovědný především za jejich provádění. Soustředím se na to, aby se naši zdravotníci, lékaři a primáři dočkali obměny přístrojového vybavení, jako je nová magnetická rezonance v Trutnově, chystaná instalace MR v Náchodě, nebo obměny radiologických a radiodiagnostických přístrojů, jako například nové skiagrafy1) a skiaskopy2) v těchto nemocnicích.

Ten výčet je podstatně delší a já jsem přesvědčen, že každý tento krok naše krajské zdravotnictví posouvá kupředu a že se tím logicky zvyšuje komfort pro naše občany, stejně tak jako lékaře, sestry a další zdravotnický personál.

Jaká je nyní situace v nemocnicích z hlediska financí?

Pro mne je důležité, že se podařilo zastavit ten trend zadlužování nemocnic. Dochází k postupné ekonomické stabilizaci, za což bych chtěl poděkovat především našim ředitelům a ředitelce, stejně tak jako vedení jednotlivých primariátů. Daří se skloubit jak ekonomickou, tak odbornou stránku provozu nemocnic v kraji.

To, že není nemocnice zadlužená, je určitě dobré, ale zaměstnancům se to na výplatní pásce neprojeví, ne?

Byli jsme první kraj v republice, který našim zdravotníkům poskytl mzdové navýšení 10 % ve třech letech za sebou. Slib dala zdravotníkům kdysi vláda, ale k jeho naplnění se neměla. Ačkoliv mzdové navýšení šlo k naší provozní tíži, adekvátní odměňování našich zdravotníků považujeme za prioritu.

Když jste přebíral resort zdravotního náměstka, měl jste představu o tom, co všechno bude třeba udělat, než se změní ta trajektorie, o které jste hovořil, směrem nahoru?

Upřímně řečeno, občas mne napadlo vzít nohy na ramena a utéct… Kam jsem se podíval, kupily se věci neřešené, odkládané. První věc, co mi přistála na stole, byl problém, jak se vypořádat s nedoplatky od pojišťoven, poskytnutými za akutní péči v našich nemocnicích. Šlo o několik desítek milionů za rok 2015. Kdo trochu zná financování zdravotnictví cestou zdravotních pojišťoven, ví, že takovéto nedoplatky nejen že chybí v pokladně nemocnice, ale projeví se i ve snížených platbách v dalších letech, díky referenčním hodnoticím obdobím.

V Náchodě mne pro změnu obklopila totální deziluze personálu v nemocnici, způsobená odkládanou výstavbou. Ta nemocnice se nám doslova rozpadala pod rukama. Upřímně, byl to vnitřní boj, nepropadnout odevzdanosti a hledat v sobě neustále tu vnitřní motivaci. Když jste ale jediný, kdo to může udělat, tak to udělat musíte, jak říká ve filmu „Vesničko má středisková“ Rudolf Hrušínský. V mém případě to znamenalo trpělivě přesvědčovat zdravotníky, management nemocnic a v neposlední řadě i ostatní krajské zastupitele o své vizi. Musím říci, a jsem za to rád, že v radě kraje jsem pro své kroky vždy nacházel oporu.

Pojďme ještě k události zmíněné v úvodu tohoto článku. Rozhořčený starosta Jan Birke ve svých vyjádřeních popisuje dění okolo bývalé ředitelky Urešové takto: „Když se dá po kritice řízení ONN návrh na odvolání ředitelky, všichni připustí, že se to dělalo špatně, a vyřeší se to tím, že se dotyčná povýší, tak mi to přijde jako plivnutí do tváře všem slušným lidem, hlavně lékařům a zdravotníkům.“

Kdo všechno tedy přišel s tím, že se „to dělalo špatně“?

Tak za prvé, dovolím si Vás opravit. Není to, jak zmiňujete, „bývalá“ ředitelka Urešová, ale ještě to je a minimálně do 31. 1. 2020 bude statutární ředitelka Oblastní nemocnice Náchod a.s. paní Ing. Ivana Urešová, MBA. Nikdo ji neodvolal, o tom bych musel z titulu své funkce vědět.

Neznám přesná slova pana Birkeho, ale kontinuálně a nezpochybnitelně zastávám názor, ke kterému jsem dospěl po dvouapůlleté zkušenosti s prací paní ředitelky. Se špičkovými manažery ve zdravotnictví, kterých je jako šafránu a za kterými jsou neoddiskutovatelné výsledky, nelze zacházet tímto způsobem. Paní ředitelka jednoznačně svou houževnatostí a možná pro někoho razantnějším, ale přímým přístupem zvrátila negativní trend vývoje hospodaření největšího poskytovatele zdravotních služeb v kraji, tj. sdružení nemocnic pod Oblastní nemocnici Náchod a.s. (nemocnice Náchod, nemocnice Rychnov nad Kněžnou, nemocnice Broumov, LDN Jaroměř, laboratoře Opočno – pozn. redakce). A to je pro mne hlavní kritérium.

Když se povede dobře nemocnicím, povede se dobře jejím zaměstnancům a zisk z toho bude mít nakonec pacient. Jak ředitelku vnímají její zaměstnanci?

Získala si svými kroky podporu svého lékařského personálu, včetně primářů a představitelů Lékařského odborového klubu. Za takového stavu není nic, co bych jí mohl vytknout.

Starosta Birke to však zřejmě vidí jinak.

Diametrální změna postoje pana Birkeho je pro mne nejasná. Ještě nedávno vnímal manažerské kvality paní ředitelky stejně jako já. Jeho rozhodnutí vzdát se mandátu krajského zastupitele na protest proti jejímu jmenování do vedení holdingu je tedy bez uvedení jeho skutečné motivace nesrozumitelné.

Pokud by měl zájem podílet se osobně na řízení krajského zdravotnictví, například účastí v dozorčí radě zdravotního holdingu, věřím, že by to bylo možné. O nic takového však zájem neprojevil.

Já jeho rozhodnutí respektuji a nechci je hodnotit. Hodnocení přísluší jeho voličům, kteří mu ten mandát udělili, a oni musí vyhodnotit, jestli to bylo rozhodnutí, se kterým jsou ve shodě.

  1. Skiagrafie je technika zobrazení lidských tkání, která využívá rozdílnou hodnotu absorpce procházejícího svazku rentgenového záření v různých tkáních.
  2. Skiaskopie je radiologická vyšetřovací metoda, při které s pomocí rtg záření může lékař sledovat dvourozměrný rentgenový obraz trojrozměrného objektu v reálném čase.

Jiří Robinson Roup

Zdroj: Trutnovak.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme