Cabicar: Kalousek? Míru mám rád, říká věci tak, jak jsou

Hostem on-line chatu na vzpravy.cz byl Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví. 

15. 8. 2018

Aleš Cabicar (TOP 09): Přeji všem hezké letní dny a doufám v brzký déšť, těším se na Vaše dotazy!

Dotaz: Dobrý den, jak budete řešit obecný nedostatek zdr. personálu? Co možnost získat pracovníky třeba z Ukrajiny?

Aleš Cabicar (TOP 09): Je potřeba rozlišit lékařský zdravotnický personál a nelékařský personál, to znamená zdravotní sestry. V obou kategoriích zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje zaznamenávají silný nedostatek. Co se týče lékařů, tak v rámci legislativních nástrojů svěřených kraji jako samosprávě jsme cestou našeho nadačního fondu získali pro budoucí působení na území Královéhradeckého kraje 90 nových mladých lékařů a lékařek, kteří budou působit v různých oborech. V současnosti připravujeme i modulaci stipendijního programu pro zdravotní sestry, kdy v tuto chvíli vím, že již vznikly jednotlivé nadační fondy při našich nemocnicích, tzn. v Jičíně, Trutnově či Náchodě, a které budou tento stipendijní program obsluhovat. Cílem je získat potřebný počet zdravotních sester, případně bratrů pro jednotlivá naše oddělení v našich nemocnicích, cestou právě těchto pobídek. Chronický nedostatek lékařů i nelékařského personálu je celorepublikovým fenoménem, potýkají se s ním nejen všechna krajská zdravotnická zařízení, ale samozřejmě i státní zařízení typu fakultní nemocnice, případně privátní sektor. Druhý pohled na věc je samozřejmě vytvoření maximálně příjemných pracovních a zároveň i platových podmínek pro stávající personál tak, aby jejich další působení v našich nemocnicích byl v jejich zájmu a neuvažovali o upuštění nebo o odejití ze zdravotnického sektoru.

Dotaz: Mohu se zeptat, jakou má kraj koncepci v oblasti zdravotnictví, jakým směrem chce vůbec jít, co je prioritami? děkuji za odpovědi

Aleš Cabicar (TOP 09): Jednoznačnou prioritou je rozvíjení sítě bývalých okresních nemocnic. Netajím se názorem, že dle mého soudu počet zdravotnických zařízení je v HKK poněkud naddimenzován. V žádné jiné okolní zemi, a to myslím i vyspělejší než je ČR, nenajdeme tak hustou síť nemocnic, jako je na území ČR. Když přihlédnu k faktu, že součástí zdravotnické péče poskytované na území HKK je i dominantní fakultní nemocnice ve vlastnictví státu, která se zaměřuje na specializovanou a superspecializovanou péči, tak logicky naše okresní nemocnice prioritně musí poskytnout péče v rámci tzv. spadů. Dalším problém je, že současná skladba jednotlivých oddělení v našich nemocnicích je doposud provozována nebo realizována, že „všechny nemocnice by měly mít všechno”. To si myslím, že je do budoucna těžko udržitelné, jak z pohledu financování ze strany pojišťoven včetně vyrovnávacích plateb, které poskytuje krajské zastupitelstvo, tak zejména z pohledu nedostatku zdravotnického personálu, který musíme řešit. Určitým východiskem by byly, a já věřím, že bude, připravované reorganizační kroky v rámci organizace a řízení našeho krajského zdravotnictví, kdy bychom se v jednotlivých nemocnicích chtěli zaměřit na ta oddělení, která jsou dlouhodobě personálně stabilní, i s výhledem personální stability do budoucna. A naopak do určité míry omezovat oddělení, která se nám velmi složitě daří udržet v chodu zejména z pohledu personálních vyhlášek daných ministerstvem zdravotnictví. Zjednodušeně řečeno, ne každá naše nemocnice do budoucna by měla mít celé spektrum péče. Cílem je, aby našemu občanovi byla poskytnuta péče včas a hlavně v odpovídající kvalitě. Jako příklad mohu říci, že v tuto chvíli čekací doby třeba na takové výkony jako laparoskopická operace kýly zkrátit na minimum, neboť každému, před kterým stojí tento plánovaný výkon, je přijatelnější dojet na tento výkon třeba 30 nebo 40 km s vědomím, že budu za čtyři dny doma, než čekat několik měsíců jenom proto, abych byl v nemocnici, která mi je nejblíž.

Dotaz: Dobrý den. Je pravdou, že se ve volném čase potápíte? Prozradíte kde jste už byl, děkuji?

Aleš Cabicar (TOP 09): Potápění patří už zhruba 18 let mezi jeden z mých nejoblíbenějších koníčků. Kromě krásných lokalit v ČR jako všechny lomy či pískány, třeba i ten Správčický u Hradce Králové, jsem navštívil i lokality ve světě, dokonce jsem měl jedinečnou možnost potkat pod vodou ve 20metrové hloubce velrybího žraloka, a musím říct, že je to zážitek, který si v sobě ponesu celý život. Snažím se k potápění vést i starší děti, kdy můj syn Jakub (23 let) již je certifikovaný potápěč s oprávněním do 45metrové hloubky a moje dcera (21 let) Markéta je držitelkou oprávnění do hloubky 36 metrů. A snad jako zajímavost jak já, tak syn Jakub jsme držiteli doložky tzv. Rescue Diver, tedy záchranářské potápěčské doložky. Jedny z nejkrásnějších ponorů jsou u Jičína v Kumburském Újezdu na lomu Rumchalpa.

Dotaz: Dobrý den, vím, že opravujete náchodskou nemocnici asi za miliardu, ale nezasloužily by podobnou investici i další nemocnice?

Aleš Cabicar (TOP 09): Bezesporu zasloužily a zaslouží, a také na tom s kolegy pracujeme. Jedno z hlavních usnesení přijatých zastupitelstvem HKK, je usnesení, které stanovuje prioritu strategických investic do zdravotnické infrastruktury v kraji a toto usnesení říká, že kromě Náchoda kraj chce a hodlá investovat do Jičína, výstavby pavilonu A, do nemocnice v Trutnově, dokončení výstavby laboratoří, a kromě jiného naše politická reprezentace aktivovala investice třeba do Broumovské nemocnice, mluvím o investici do lůžek následné dlouhodobé ošetřovatelské péče, popřípadě právě v těchto dnech se rozebíhající investice do jednotky intenzivní péče. Je potřeba říct, že investiční nároky našich zdravotnických zařízení jsou v těchto letech enormní, odrážejí dlouhodobou podfinancovanost našich nemocnic a já jsem velmi rád, že i přes různorodost naší koalice a zastupitelů jsem zatím nezaznamenal, že by si nějaký zastupitel tohoto bez rozdílů té či oné politické strany toho faktu nebyl vědom. Zkrátka snažíme se dohnat to, co zde bylo dlouhodobě buď ignorováno, anebo se nedařilo realizovat.

Dotaz: Co se dá dělat s tím, aby doktoři neodcházeli za prací do zahraničí?

Aleš Cabicar (TOP 09): To je spíše otázka pro centrální orgány odpovědné za zdravotnictví, tedy ministerstvo. Z našeho pohledu můžeme maximálně vytvořit jak pracovní, tak i platové podmínky, aby práce na západ od našich hranic nebyla pro naše lékaře takovou atraktivitou. Ale je potřeba férově uznat, že obdobný proces je třeba i ve vztahu k ukrajinským lékařům, kdy ukrajinští lékaři by rádi u nás působili, my bychom byli rádi, aby zde byli, a to z důvodů právě oněch pracovně-platových. Já sám částečně spoléhám na osobní přístup našich lékařů a věřím, že i argumentem bude to, že vystudovali naše lékařské fakulty, a že tudíž by měli pomáhat našim občanům.

Dotaz: Dobrý den, je pravda, že jsou krajské nemocnice ve ztrátě? Jak je to vážné a co s tím budete dělat?

Aleš Cabicar (TOP 09): Krajské nemocnice vykazují různou ztrátu, a to i přesto, že HKK poskytuje našim nemocnicím tzv. vyrovnávací platbu, která byla v roce 2017 225 mil. korun. Tato platba slouží k částečnému krytí ztrát těch oddělení v těch nemocnicích, které si HKK zatím přeje zachovat. Jednou z cest, jak tuto ztrátu snížit, kterou my můžeme ovlivnit, je ona zmiňovaná částečná specializace jednotlivých našich nemocnic. Jinými slovy ne každá nemocnice bude mít tu strukturu oddělení, kterou doposud má. Druhou věcí, a to už je jiný příběh, je samozřejmě jednání s plátci zdravotní péče, což jsou pojišťovny, o navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči. Neřeknu nic tajného, když uvedu, že třeba naše nemocnice mají 26 různých základních sazeb pro bod. V porovnání s ostatními nemocnicemi v jiných částech republiky tyto základní sazby jsou spíše v té nižší úrovni, než by měly být. A mojí ambicí je tyto sazby, a potažmo příjmy nemocnic, touto cestou postupně zvyšovat.

Dotaz: Dobrý den, měla bych takový možná zvláštní dotaz... často vidím, že vrtulník záchranky vyráží na místo nějaké nehody a pak odlétá prázdný, tak by mě zajímalo, kolik takový jeden "výjezd" stojí? Nechci nějak rýpat, jen mě to zaujalo. Děkuji za odpověď

Aleš Cabicar (TOP 09): Může se stát, a stává se to u všech záchranek v celé republice. Těch důvodů může být více, jeden z těch nejsmutnějších může být, že při příletu letecké záchranné služby dojde k úmrtí pacienta, druhý může být, že zasahující lékař vyhodnotí situaci a rozhodne o pozemním transportu pacienta. Co se týče financí, tak letecká záchranná služba je provozována a hrazena plně státem, mluvíme o provozu vrtulníků a jeho pilota. K tíži kraje, respektive k tíži ZZS KHK, jde zdravotnická osádka na palubě zasahujícího vrtulníku.

Dotaz: Přeji pěkný den, řekněte mi jednu věc, opravdu za všechno může Kalousek? Co vy si o svém kolegovi myslíte?

Aleš Cabicar (TOP 09): Miroslav Kalousek jako můj respektovaný kolega, bývalý předseda TOP 09 a v současnosti předseda našeho poslaneckého klubu, je dle mého názoru velmi erudovaný politik a ekonom, který říká věci tak, jak jsou, bez ohledu na to, jestli mohou vzbudit negativní reakci. V tomto ohledu jsme si, troufám si tvrdit, velmi podobní. Politika přeci není o tom, říkat lidem to, co chtějí slyšet, ale je o tom, popsat reálně situaci s případnými dopady jednotlivých rozhodnutí a nebát se dělat i věci, které se krátkodobě mohou zdát jako nepopulární. Míru mám prostě rád!

Dotaz: Dobrý den, budete kandidovat v komunálních volbách v Náchodě?

Aleš Cabicar (TOP 09): V Náchodě působím v zastupitelstvu od roku 2010, kdy jsem byl radní města. Od roku 2014 jsem zastupitelem města. Budu na kandidátní listině Volby pro Náchod, což je koalice TOP 09, Východočechů, Liberální ekologické strany a nezávislých kandidátů, a to na čtvrtém místě. Myslím si, že po dvou funkčních obdobích v komunální politice je férové dát prostor i ostatním mým kolegům a kolegyním, kteří chtějí navázat na naší dosavadní práci v komunální politice. Zároveň práce náměstka pro zdravotnictví je práce velmi časově exponovaná, jedná se, a kolegové se nebudou zlobit, o nejsložitější gesci. Představa, která je tady poněkud zažitá, že kandiduji všude a ve všem, a mohu dělat nejenom dvě, ale i tři nebo čtyři věci naráz, je mylná. To je i důvod, proč jsem nepřijal nabídku kandidovat za TOP 09 v senátním obvodě Náchod. Zkrátka teď mám v zodpovědnosti krajské zdravotnictví a nedává mi to moc prostoru uvažovat o dalších věcech.

Dotaz: Jsou podle vás komunisté demokratická strana, jak tvrdí váš šéf pan Pospíšil???

Aleš Cabicar (TOP 09): Komunisté se v současné době možná tváří jako demokratická strana, možná se snaží tak vnitrostranicky fungovat, ale stále je potřeba mít na paměti, že to jsou pokračovatelé původní komunistické strany, která, a to mi jistě dáte za pravdu, k demokratické straně měla velmi daleko a která ublížila mnoha lidem. Pro mě je samozřejmě jakákoliv spolupráce v jakémkoliv zastupitelstvu vyloučena. Předpokládám, že to tak má ve vztahu k TOP 09 i KSČM.

Dotaz: Je reálné, že se platy našich lékařů někdy vyrovnají západním zemím nebo je to utopie?

Aleš Cabicar (TOP 09): Tuto otázku s prominutím beru trochu jako zavádějící. Nedá se srovnat nesrovnatelné. V případě platů našich lékařů si troufám tvrdit, že v dnešní době již tak neatraktivní nejsou. Nicméně když poměřuji kupní sílu a reálný příjem lékaře například v Německu nebo v Rakousku, tak samozřejmě disproporce ještě je. Ale zas musíte říct, že životní náklady v těchto zemích jsou rovněž vyšší než u nás, nájem je dražší, pojištění auta je podstatně dražší. Nemyslím si, že když vezmete v úvahu všechny tyto aspekty, že by propast byla tak velká. Vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím – v případě, že lékaři studovali naše fakulty a v současné době, už platy, které jim dokážou nabídnout naše zařízení, mohou být tak zajímavé, že sami upřednostní léčbu našich pacientů.

Dotaz: Kde vás v oblasti zdravotnictví nejvíce tlačí bota? 

Aleš Cabicar (TOP 09): No někdy mám pocit, že boty nemám vůbec. Zdravotnictví je, a to myslím, že mohu po těch dvou letech říci, velmi složitý celek. Jde o zdraví lidí, o to, jak se lidi sami k sobě a ke svému zdraví chovají, jde o pracovní podmínky našich lékařů a personálu, o jejich spokojenost, jde o rychlý technologický vývoj, který je nesmírně dynamický a jde samozřejmě o hluboce zakořeněné povědomí z dob minulých, že vše je zadarmo. Já slovo zadarmo neznám, existuje pouze slovo dárek, který někomu můžete dát za předpokladu, že ten ho od vás příjme, ale za vše se platí. Vše má své náklady, které musí někdo hradit, a my se snažíme, aby naše krajské náklady byly pokud možno přijatelné pro rozpočet kraje.

Dotaz: Dobrý den, jaký máte názor na homeopatika?

Aleš Cabicar (TOP 09): Myslím si, že vzývání homeopatik a jejich schopnost reálně léčit, popřípadě odstranit příčinu nemoci, je mnohdy přeceňována. Já upřednostňuji klasické lékařské a medicínské ověřené postupy, a také musím jako náměstek pro zdravotnictví. Nicméně pokud někdo užívání homeopatik upřednostňuje, nelze mu bránit.

Dotaz: A ještě jednou dobrý den, jste příznivcem očkování?

Aleš Cabicar (TOP 09): Samozřejmě ano. Jako otec čtyřech dětí mám všechny děti očkované a ani si nedovedu představit, že bych neměl. Určitě si myslím, že každý rodič by měl zvážit důsledky svého rozhodnutí odmítat aplikaci vakcín pro své děti v rámci prevence, a když už tak činí, může tak činit sám k sobě jako k dospělému jedinci.

Dotaz: Dobrý den, jakou má kraj protidrogovou strategii? Věnuje se nějak prevenci? Děkuju za odpověď

Aleš Cabicar (TOP 09): Protidrogová a protinarkotická strategie je zejména problematika, kterou musí řešit zastupitelstva jednotlivých měst a obcí. Každý region se s tímto problémem potýká v různé míře. Jako náchodský zastupitel mohu říct, že i město Náchod investuje prostředky do prevence a kraj, respektive odbor zdravotní i sociální, je případně schopen pomoci metodicky, a v ojedinělých případech si dovedu představit i finanční podporu místních komunit, dle závažnosti.

Aleš Cabicar (TOP 09): Moc všem děkuji za otázky i za Vaši trpělivost s naším zdravotnictvím. A závěrem mi dovolte říci 'Letu zdar!' a uvidíme se 1. a 2. záři při 25. ročníku letecké akci CIAF.

 

David Záruba

Zdroj: vzpravy.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme