Až 3 miliony korun plánuje uspořit nové představenstvo Leteckých služeb Hradec Králové

7. 11. 2011

Jako jedna z prvních městských organizací města Hradce Králové přijala akciová společnost Letecké služby Hradec Králové (LSHK) novou strategii rozvoje na následné období a zároveň nastartovala proces optimalizace. Cílem těchto kroků je zajistit nutný chod letiště v dané klasifikaci a snížit závislost na dotacích z městské pokladny. Funkci místopředsedy představenstva v nově jmenovaném správním a řídícím orgánu Leteckých služeb přijal Aleš Cabicar, kterého nominovala místní organizace TOP 09 Hradec Králové.

„Prvním krokem bylo vyhodnocení interního auditu, který zadala Rada města Hradce Králové. Audit jednoznačně potvrdil námi již dříve avizované nedostatky spojené s neefektivním vynakládáním městských prostředků. Tyto skutečnosti se neslučovaly s dalším výkonem funkcí některými osobami, proto logicky došlo k výměně na postu ředitele společnosti Letecké služby,“ vysvětluje Aleš Cabicar a dodává: „Statut akciové společnosti je založen na kolektivním rozhodování představenstva a na následné kontrole dozorčí rady. Výsledky auditu tedy nelze vztahovat k jedné osobě, byť zároveň vykonávala funkci ředitele a předsedy představenstva. Míra zavinění je dle mého názoru širší. Letecké služby v minulosti byly v režimu jistého „rozpočtového obžerství“.

Podle Aleše Cabicara nové vedení jednoznačně optimalizuje veškeré náklady a dojde i k redukci mzdových nákladů. V konečném efektu přinesou tyto kroky úsporu cca 2,5 - 3 mil. korun v následném období. „Pro rozpočet města Hradce Králové to jistě není zanedbatelná částka,“ zdůrazňuje.

Rozvojová strategie Leteckých služeb se opírá o dvě zásadní skutečnosti. „Jedná se o prozatím otevřenou situaci ohledně výcvikového centra, která do jisté míry blokuje rozvoj menších privátních investic a o jehož budoucnosti by mělo být rozhodnuto nejpozději v roce 2014. A dále se jedná o skutečnost, že dosažená klasifikace Letiště Hradec Králové by se neměla v žádném případě snižovat,“ vysvětluje Aleš Cabicar. Z toho ve stručnosti vyplývá, že následně bude vedení Leteckých služeb města Hradce Králové a.s. plně podporovat jakéhokoli aktivity spojené s létáním včetně rozvoje leteckých výrob a případně i služeb. „Laicky řečeno se budeme snažit letiště maximálně „rozlétat“ a oživit pestrou skladbou akcí pro veřejnost.  Rok 2014 by pak dle výsledku byl zlomovým rokem pro další rozvoj letiště.“

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme