Automaty v Nové Pace končí

8. 10. 2013

Zastupitelstvo města Nové Paky dne 4. 9. 2013 přijalo na návrh Josefa Cogan obecně  závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných podobných her. Ta stanovuje, že se s účinností od 1.1.2014 na celém území města Nové Paky včetně všech osad zakazuje provozování sazkových her a loterií a jiných podobných her. Město tak využilo nejtvrdší možnou variantu, kterou nově zákon obcím dává.

Proč to trvalo tak dlouho?

Až do konce jara tohoto roku nebylo reálně právně možné hazard v obcích zlikvidovat. Obce mohli zakázat výherní hrací přístroje (VHP), ale nemohli zrušit interaktivní videoloterní terminály (IVT), které jsou daleko nebezpečnější, byť vzhledově a uživatelsky téměř totožné.

Loterijní byznys má velmi schopné lobby, a to dlouho dokázalo napříč politickým spektrem účinně bránit legislativním změnám, které by přenesly kompetence na obce. Téměř po dvaceti letech marné snahy se novelou známou jako „Lex Farský“ konečně podařilo přenést pravomoci v hazardu na obce a města. Tento návrh předložili poslanci „starostové“ Jan Farský, Josef Cogan a Helena Langšádlová. Každá obec či město se tak nyní může rozhodnout, jak chce s hazardem naložit. Buď ho zruší či omezí a nebo ho nechá být a získá tak více peněz. Rozhodují o tom zastupitelé, kteří tak nesou odpovědnost za cestu kterou se vydají.

V Nové Pace dokonce již v roce 2004 vznikl pokus hazard omezit, jednalo se pouze o výherní hrací přístroje, které jediné mohlo město dle tehdy platné legislativy regulovat. Takové rozhodnutí však postrádalo logiku a smysl, neboť by výherní hrací přístroje (VHP) pouze nahradily výrazně nebezpečnější interaktivní videoloterní terminály (IVT), nad kterými město až do letošního roku nemělo žádnou moc. Pokud například u VHP v běžné hospodě činí nejvyšší vsazená částka na jednu hru 2,- Kč a nejvyšší možná hodinová prohra činí 1000,-Kč, pak u IVT tyto omezení nejsou a hráč může za hodinu prohrát klidně celou výplatu.  Mezní užitek by tak byl pro město extrémně negativní. Město by od tehdy až dodnes o přišlo 2,5 mil. Kč ročně a navíc by se automatů a problémů spojených s gamblerstvím nezbavilo, pouze by VHP byla nahrazena ještě horšími IVT.

Nyní se však díky změně zákona a rozhodnutí Ústavního soudu diametrálně změnila právní situace. Zastupitelstvo města Nová Paka se proto rozhodlo využít nové právní možnosti a automaty na celém území města zcela zakázalo. Město sice přijde o cca 4 mil. Kč, ale v kapsách jejich občanů zůstane 10 až 11 miliónů. Ty mohou využít pro sebe a své rodiny smysluplnějším způsobem, než je „hodit do bedny“

Z finančního pohledu mohu zaručit, že kvůli tomu město rozhodně nebude v příštím roce snižovat podporu pro sociální oblast, kulturu čí sport. Naopak se ji chystá posílit. Město Nová Paka zůstalo ekonomicky stabilní i v době krize, kdy dokázalo na investice z vlastních zdrojů alokovat částku přes 30 mil. Kč ročně. Od letošního roku navíc díky novému rozpočtovému určení daní získá každý rok dalších více než 12 mil. Kč. To se starostům na kandidátce TOP 09 podařilo ve sněmovně prosadit po podobně úmorném boji, zde proti lobby čtyř největších měst. I po odpočtu peněz po zákazu loterií tak bude Nová Paka disponovat částkou na investice kolem 40 mil. Kč ročně. Pokud na pomyslnou misku vah položíme navíc společenskou nebezpečnost hazardu a patologické jevy s tím spojené, tak není co řešit.

Cílem schváleného restriktivního opatření je omezení přístupu k automatům těm lidem, kteří  jsou na nich závislí i těm, kteří hrají jen příležitostně. Za nejdůležitější však považujeme preventivní účinky, aby se okruh hráčů závislých na automatech dál nerozrůstal  mezi mladou generaci. Chceme tak situaci řešit ještě před tím než občan vstoupí do první fáze patologického hráčství. (Tří fáze rozvoje patologického hráčství (cit. dle Lesier a Cluster, 1984) uvádím níže).

Pevně věříme, že našeho příkladu využijí i další města a obce, kterým jsme připraveni kdykoliv předat naše zkušenosti a případně jim pomoci v boji s tímto nešvarem.

Omezení hazardu i rozpočtové určení daní ukazují, že se i na půdě rozhádané sněmovny podařili výborné věci. Za další velkou výzvu považuji povinné zveřejňování smluv celou státní správou. Nové Paka patří mezi průkopníky otevřenosti a zveřejňování smluv je zde už dlouho standard, v celostátním měřítku je však zatím bohužel spíše bílou vránou. Je to obrovské preventivní opatření, tak jako v případě zákazu loterií nevyrostou nový gambleři, tak v případě povinného zveřejňování všech smluv na internetu, kde je bude každý moci snadno a rychle dohledat, drtivá většina nevýhodných smluv vůbec nevznikne.

Tří fáze patologického hračství (cit. dle Lesier a Cluster, 1984):

  1. fáze výher – v této fází jedinec hraje spíše příležitostně a slast, kterou mu jednání přináší, jej vede k tomu, že hraje více a častěji a má stále častější fantazie o použití výhry, o které nepochybuje;
  2. fáze ztrát – jedinec hraje stále častěji sám, snaží se skrývat svou hráčskou vášeň tak, jak ztrácí nad svým jednáním kontrolu. Ve svých myšlenkách se už zabývá většinou jenom hazardem. Projevuje se stále ve větší míře hraní před rodinou i v zaměstnání, dostává se do dluhů a je z toho všeho neklidný, podrážděný. Protože není schopen se svěřit a cítí se velmi osamocený.
  3. fáze zoufalství – zvyšují se sázky a čas, který hrou stráví. Cítí občas pocit viny, a to zvláště proto, že již koná ilegální činy a ničí svou pověst, vinu se snaží přenášet na někoho jiného. Dostavují se stavy paniky, kdy hrozí sebevražedné jednání, často se v těchto chvílích přece jen obrací na své přátele a členy rodiny s úzkostným voláním
    o pomoc (obvykle chce peníze na zaplacení dluhů)
Josef Cogan
Starostové a nezávislí
Štítky