Aleš Cabicar: Podpořím zákaz výherních automatů v Náchodě

30. 11. 2011

Náchodští radní na svém jednání v úterý 29. listopadu jednomyslně doporučili zastupitelstvu města vydat na jeho dalším zasedání obecně závaznou vyhlášku, která zakáže na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Spolu s dalšími lídry  Čtyřkoalice jsem tak jednoznačně vyjádřil svůj souhlas se zákazem provozování hazardu na území celého města.

V současné době je v Náchodě ve 33 provozovnách umístěno a povoleno

53 výherních hracích přístrojů a přibližně 250 videoloterijních terminálů.

Na základě předchozích jednání se zástupci všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města Náchoda, předpokládám, že vyhláška bude na jednání zastupitelstva 12. prosince 2011 schválena většinou hlasů.

Aleš Cabibar
radní města Náchoda za TOP 09