× Pohněme s tím. Společně!

Aleš Cabicar: Ohledně obnovy náchodských lázní buďme prosím realističtí

rozhovor s náchodským radním

16. 7. 2012

„Ohledně obnovy lázeňského areálu se snažme prosím být realističtí“, říká náchodský radní Aleš Cabicar, předseda Komise města Náchoda pro lázně a cestovní ruch.

Již jsme Vás informovali o skutečnosti, že Rada města Náchoda je pověřena zastupitelstvem města pro jednání o kupní ceně stávajícího areálu od privátních vlastníků. Jedním ze zastupitelů, který tento způsob nepodpořil, byl radní Aleš Cabicar.

Co Vás vedlo k tomu, že jste navrhované usnesení spolu s kolegy odmítl?
Několik skutečností. Dle Zákona o obcích si Rada města zřizuje poradní orgán, tzv. Odborné komise. Pro mne a mé kolegy z Komise pro obnovu lázeňství bylo velmi nepochopitelné, že takový úkon byl rovnou hlasován v Radě města, aniž by se k němu, a to podotýkám se silou hlasu doporučujího, měla možnost vyjádřit komise, které předsedám. Je poctivé říci, že jsem tuto věc nepodpořil ani jako radní, neboť tento úkon ignoruje doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města, který všem zastupitelům doporučil kroky, resp. podmínky pro jednání o koupi nemovitostí. No a ty nejsou doposud naplněny. Bavíme se totiž o velmi významné částce spojené přímo s nákupem, ale zejména pak o budoucích nutných výdajích či investicích, které bezesporu velmi výrazně zatíží městský rozpočet.

V jakém stavu jsou jednání s potencionálními investory?
Ta jednání probíhala a probíhají. Sám se jich účastním, ale je nutné říci, že zdaleka nejsou ve stavu, kdy by jakýkoli investor nezpochybnitelně deklaroval svou ochotu investovat do areálu, a to je prosím velmi důležité, své vlastní prostředky a areál pak provozovat bez finanční spoluúčasti města. No a to je třeba jedna z podmínek stanovených již zmíněným usnesením Finančního výboru.

Jak se podle Vás dotkne celého možného procesu i novelizace úhradové vyhlášky za lázeňskou péči?
Velmi podstatně. A to zejména z pohledu potencionálního investora, neboť poskytování lázeňské péče hrazené systémem veřejného zdravotního pojištění bude omezenější, pro samotné poskytovatele pak bude životně důležité výpadky v příjmech umět nahradit samoplátci. Tudíž již tak předimenzovaná síť fungujících lázeňských středisek v České Republice bude pod silným konkurenčním tlakem. Zde se obávám, že Náchod, a to prosím podotýkám, ne svým přičiněním, za ostatními zaostal o několik kol pozadu.

A Váš pohled na výši ceny?
Já doposud o konkrétní nabídce nevím, takže žádný. Vše vždy bylo a bude o ochotě zastupitelů zatížit rozpočet města, a to nejen v letošním roce, ale i do dalších let. Nelze v tuto chvíli hodnotit cenu, neboť bychom byli nekorektní vůči vlastníkům, nevíme totiž za kolik a jestli vůbec budou ochotni městu učinit nabídku. Proto jsem navrhoval, aby jako první krok se vyžádala závazná písemná nabídka od stávajích majitelů, abychom měli vůbec něco takříkajíc na stole k jednání. Férově je potřeba říci, že z mého pohledu se jedná čistě o spekulaci, a to vůbec tomuto slovu nepřisuzuji negativní význam. Ale prostě proto, že areál je v tom stavu v jakém je, že vlastníci do tohoto areálu neinvestovali, takže proces nese charakteristiku  "kupuji s tím, že výhodně prodám". Otázka je, zda se město, když bude postupovat neuváženě, nevydá na velmi dobrodružnou finančí cestu do budoucích let s tím, že si za takzvané „drahé“, tzn. půjčené peníze koupí něco, čímž si vytvoří ihned nutnost dále investovat bez vidiny jakýchkoli příjmů. To bych si dovolil nazvat i hazardem. Zbrklost a spěch je špatný rádce, zde žádné prodlení nehrozí. A je potřeba si položit otázku, zda místo melancholického lpění na kdysi významných lázních v Bělovsi  není pro náchoďáky užitečnější  dívat se spíše na podinvestovaná sportoviště, např. plavecký bazén, či umět opravit podstatně více komunikací apod. Myslím tím s podstatně vyšším efektem a zejména ve prospěch valné většiny náchodáků investovat peníze z města zpět do města.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme