Aktuální otázka Orlického týdeníku

odpovídá doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

21. 2. 2012

Lesní tendry jsou již skoro dva měsíce opožděné, je známa necelá polovina vítězů veřejné soutěže, se kterými jsou podepsány územní jednotky. Tato zapeklitá situace se opakuje již druhým rokem. Ohrožuje to zaměstnanost v dřevozpracujících závodech i papírnách, některé pily se zastavují a propouštějí. Hrozí také obrovské ztráty pro samotný státní podnik Lesy ČR.

Jaký je váš názor na hospodaření Lesů ČR a jaký dopad bude podle vás mít tato situace nejen na podnik Lesy ČR  ale i samotné odběratele? Jaký vliv to bude mít na podnikatele se dřevem v Orlických horách i Podorlicku?

Odpovídá  doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vysokoškolský pedagog na katedře lesní těžby na Lesnické a dřevařské fakultě ČZU v Praze, lesník, bývalý generální ředitel a zakladatel Lesů ČR

Tato situace se neopakuje druhým rokem, ale trvá několik let, z nichž poslední tři roky jsou pro lesnické podnikatele i odběratelské firmy doslova destrukční a to nejen v našem kraji, ale v celé ČR. Hlavním důvodem je, že stát prostřednictvím svého podniku Lesy ČR nedokáže zajistit na svém lesním majetku elementární podmínky pro podnikání a kontinuální dodávky dřeva pro odběratele. Není podstatné, zda na straně státu jsou viníkem Lesy ČR, Ministerstvo zemědělství jako jejich zakladatel, nebo ÚOHS. Výsledkem jejich společné politiky je, že mnoho podnikatelských subjektů, kteří zaměstnávají tisíce lidí, neví na konci ledna, co budou v již probíhajícím roce dělat, co a kde budou těžit, kde a čím budou zalesňovat a odběratelé nevědí, kdo a kde jim prodá dřevo. České dřevo je nejdražší v Evropě a velcí odběratelé zvažují omezení výroby v ČR kvůli extrémně vysokým cenám vstupů. Je to chaos, který české lesnictví nepamatuje a bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by stát chtěl svoji vlastní práci kriticky řešit. Dopady mohou být pro všechny fatální.

Hodně kolegů mi vyčítá, že jsem proti tomuto stavu málo udělal. Jako poslanec však nemohu odvolávat management LČR. Mohu upozornit ministra zemědělství na tento stav, mohu iniciovat projednání na půdě Zemědělského výboru a mohu veřejně prezentovat názor. Situace byla dokonce projednána na podvýboru pro lesní hospodářství a potravinářství za účasti ministra Bendla a zástupců podnikatelů. K nápravě bohužel zatím nedošlo. Hlavní příčina je však v obecném přístupu exekutivy k odbornosti v personální politice. Lesnictví je složitá disciplína, vyžadující širokou znalost a vzdělání v disciplínách biologických, technických i ekonomických. To vše je předmětem vzdělávání v lesnických oborech. Jestliže však člověka s lesnickým vzděláním ve vysokých funkcích českého lesnictví téměř nenajdeme, je dnešní stav pouze logickým důsledkem této politiky.