Akční plán Hradce počítá se stovkou projektů za několik miliard

Projekty v řádech jednotek miliard korun mají v příštích sedmi letech proměnit Hradec Králové v moderní východočeskou metropoli evropského významu a zajistit jí trvale udržitelnou budoucnost. Počítá s tím akční plán města, který již schválili hradečtí zastupitelé. Mezi největší projekty hradeckého akčního plánu patří například modernizace křižovatky Mileta, investice do škol, proměna prostranství Vrbenského a Gayerových kasáren či kultivace veřejného prostoru ve městě. Jedná se o strategický investiční dokument krajského města, který jako užitečný a moderní nástroj řízení veřejné správy Hradci chyběl.

14. 12. 2023

Akční plán dělí projekty podle jejich připravenosti a především potřebnosti. Kompletní balík projektů v akčním plánu obsahuje stovku projektů, které jsme identifikovali jako klíčové pro modernizaci a rozvoj Hradce Králové. Necelá čtvrtina z nich má už přidělené finance, část je v přípravě, dalšími se budeme zabývat,“ shrnula hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK)

Tento dokument města je živým materiálem, který bude pravidelně aktualizován, a po dokončení projektů postupně doplňován dalšími. Finanční zdroje města, potenciální úvěr a příjmy z dotací, umožňují městu uskutečnit projekty za přibližně 400 milionů korun ročně. „Upřednostňuje strategicky důležité před těmi druhými. To pomáhá efektivně optimalizovat alokaci zdrojů, uspokojovat veřejné potřeby, řídit ekonomický rozvoj, zvyšovat udržitelnost, podporovat dlouhodobé plánování a zajišťovat politickou odpovědnost. Jde o důležitý proces pro efektivní správu měst,“ uvedl investiční náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek (TOP 09). S první aktualizací město počítá v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy bude ještě více patrné propojení projektů s rozpočtem města. 

Rekonstrukce Velkého náměstí, areálu Vrbenského a Gayerových kasáren, severních teras a revitalizace Žižkových sadů či oprava Benešovy třídy zůstávají superprioritami Hradce, ne všechny se však podaří dokončit v nejbližších letech. „Během následujících čtyř let se například rekonstrukce Velkého náměstí může dočkat především dotažení přípravy projektu. To je také náš cíl. Jde administrativně i stavebně-technicky o velice komplikovaný projekt, a pokud se jej podaří připravit, půjde o velký krok vpřed,“ doplnil náměstek Lukáš Řádek (TOP 09).

Díky akčnímu plánu bude možné jednak efektivně reagovat na potřeby Hradečanů, ale také využít schopnosti vedení města pracovat v partnerství s jinými veřejnými institucemi na projektech, které přinášejí přidanou hodnotu pro Hradec. Některé velké investice, které výrazným způsobem přispívají k rozvoji města, mohou být v kompetenci kraje, státu nebo se jedná o společné projekty. To je případ rekonstrukce křižovatky Mileta, zdvojkolejnění železnice do Pardubic i do Prahy. „V těchto případech je město finančním či ideovým partnerem dalších veřejných institucí. Přestože zde nejsme hlavním investorem, tyto investice výrazným způsobem zlepší život v našem městě, a je proto nutná společná kooperace,“ dodal náměstek Lukáš Řádek (TOP 09).

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme