Dohnálek: Zásadní změna v systému sběru tříděného odpadu (papír a plasty) a vyhodnocení po 8 měsících provozu

Změnu systému sběru a svozu plastů a papíru z obce Hřibojedy začala obec Hřibojedy připravovat od roku 2020. Při jednání se svozovou společností Marius Pedersen a.s. došlo k dohodě o technickém provedení změny a zaslání cenového návrhu. Zásadní změnou bylo předcházení vzniku odpadů jejich tříděním v místě jejich vzniku, tj. v domácnostech. V souladu s koncepcí Královéhradeckého kraje zvyšování třídění a materiálového využití odpadu požádala obec Hřibojedy v lednu roku 2021 o finanční podporu Královéhradecký kraj z dotačního programu 21POVU1 - Program obnovy venkova. 

10. 7. 2022

Obec Hřibojedy byla v žádosti o finanční podporu úspěšná a z celkových nákladů na pořízení nových popelnic o objemu 120 litrů ve výši 118 580,00 Kč obdržela krajskou dotaci ve výši 55 150,00 Kč, což odpovídalo 47 % vynaložených finančních prostředků. V červnu 2021 se uskutečnilo poptávkové řízení, které vyhrála společnost MEVA-TEC s.r.o. a v srpnu 2021 se uskutečnila dodávka a rozvoz popelnic do všech domácností obce. 

K samotné změně v systému ukládání tříděných odpadů v obci Hřibojedy a jejich částí Malé Hřibojedy a Hvězda došlo od října 2021 a přinesla dvě významná pozitiva. Prvním je umožnění občanům, zejména starším a méně mobilním, třídění u své nemovitosti. V předcházejícím období někteří raději volili jinou likvidaci (např. spálení v kamnech), než aby docházeli na sběrné místo, zejména v zimní období. Druhou je snížení objemu odváženého odpadu z obce na 50 % původního stavu při poloviční frekvenci vývozů! Oproti předchozímu využívaní velkoobjemových popelnic o objemu 1100 litrů na plast a papír dochází v domácnost k preciznějšímu skládání odpadů v nádobách (popelnicích), než tomu je možné i velkoobjemových popelnic. Doma má každý čas rozřezat papírové krabice, zmačkat nebo sešlapat plastové odpady do menšího objemu apod. Výsledkem jsou nejen výrazné finanční úspory pro obec i samotné občany, ale také výraznější poměr tříděných odpadů a celkové snížení odvozu netříděného odpadu z obce.

Miloš Dohnálek

Starosta obce Hřibojedy za TOP 09

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme