Vyhlášení vnitrostranických voleb v regionu Cheb – Volba delegátů na Regionální sněm TOP 09 Cheb

10. 11. 2011

Vážení členové regionální organizace ,

dle usnesení  KV TOP 09 ze dne 31.10.2011 si Vás dovolujeme informovat, že orgán vykonávající funkci kompetence nad regionálním výborem (Krajský výbor) vyhlašuje volby delegátů na Regionální sněm TOP 09 Cheb.

Na základě doporučení ustanovení Nominačního řádu, OR nom_řád_01-2011( Obecná ustanovení, část 2, odstavec  6) umožňujeme všem  členům politické strany v regionu Cheb, aby podávali své návrhy na kandidáty delegátů regionálního sněmu přímo a to na  místním sněmu příslušné místní organizace, ke které se člen přihlásil.

Termíny konání jednání místních sněmů v  regionu Cheb, Vám budou oznámeny na základě rozeslané pozvánky předsedou příslušné místní organizace a to v předstihu 14 dní před jednáním orgánu.

Na základě usnesení krajského výboru, jakožto orgánu pověřeného výkonem funkce  kompetence nad Regionálním výborem  Cheb  bude svolán Regionální Sněm TOP 09 Cheb, který se bude konat dne 07.12.2011.

Regionálního sněmu TOP 09 Cheb se zúčastní  s právem hlasovacím stávající členové  regionálního výboru  doplněni o tři nově zvolené delegáty z každé místní organizace z regionu Cheb.

V organizačních záležitostech se prosím obracejte na krajskou kancelář nebo přímo na svého předsedu či  
předsedkyni místní organizace.

Příloha : Vzor návrhu kandidáta delegáta a náhradníka delegáta  na RS TOP 09 Cheb

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

V úctě
Bc. Petra Kadlečková
Krajská manažerka TOP 09 KV kraje

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme