První investor míří do zóny v Sedle. Musí to být zrovna spalovna?

10. 1. 2014

Téměř připravená už je desetihektarová průmyslová zóna v Novém Sedle. Jako jediná svého druhu na Sokolovsku má přilákat investory a snížit nezaměstnanost, která se tu vyšplhala na 11,1 %.

NOVÉ SEDLO Město zónu dokončí v srpnu, ale už teď zasíťované plochy nabízí zájemcům pro průmyslovou výrobu, sklady, stavebnictví a služby. Objevil se i první velký a vážný zájemce. Podal žádost o odkoupení hned tří ze šesti částí území. Má v plánu postavit závod na likvidaci odpadu. Chce stavět zplyňovací jednotku pro termální depolymerizaci. Nic bližšího lidem z vedení novosedelské radnice neřekl, ani počet budoucích zaměstnanců.
Jméno investora, který je ochoten zaplatit předem danou cenu 500 korun za metr, nechce městský úřad v Novém Sedle zatím zveřejnit. Už příští týden ve středu ale o žádosti bude rozhodovat městská rada a koncem ledna zastupitelé. Pak už bude totožnost zájemce známá. „Zóna by byla skoro plná. Zájem jednoho takhle velkého investora nás překvapil. Rozhodně bychom mu nebránili. Naši zónu si vybral kvůli napojení na železniční vlečku,“ řekl starosta Nového Sedla Martin Loukota. Při debatě v radě a zastupitelstvu podle něj sehraje roli také počet pracovních míst. Kdo jich vytvoří více, má větší šanci.
Problém je v tom, že provoz na třídění a zplyňování odpadu pro celý kraj už delší čas připravuje společnost Sokolovská uhelná ve Vřesové. „Nikomu nemůžeme bránit v podnikání. Průmyslová zóna patří Novému Sedlu, takže co se v ní objeví, jde mimo nás. Ale pozeptám se,“ reagoval předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Podle Jindřicha Petrlíka, šéfa ekologické organizace Arnika, půjde zřejmě v Novém Sedle o provoz, který by se dal zjednodušeně nazvat spalovnou odpadů. Třeba plastů. „Nikde v republice termální depolymerizace zatím ještě nefunguje. Několik firem velkou jednotku připravuje, aby ji mohly ukazovat a prosadit i na jiných místech,“ tvrdí Petrlík. Například v Loděnicích se na tento záměr zpracovává hodnocení vlivu na životní prostředí. Areál v Novém Sedle připravují za 150 milionů korun ze státního fondu určeného na zahlazování následků po těžbě uhlí. Je dobře položena podél cesty na Chodov blízko rychlostní silnice R6. Do srpnové kolaudace zbývá dokončit chodníky, komunikace, veřejné osvětlení. „Investory už delší dobu lákáme ve spolupráci s agenturou Czechinvest. Objeli jsme několik veletrhů a po tom brněnském se nám ozvalo šest nebo sedm zahraničních firem. Máme na ně kontakty a oslovíme je těsně před otevřením zóny. Nechci předbíhat, ale mám dobrý pocit, že se ji podaří naplnit,“ řekl starosta Loukota.

Pozemky poskytnou i těžaři

Pracuje se zároveň na rozšíření průmyslového parku o sousední plochu, kterou dá k dispozici Sokolovská uhelná. K tomu je ale nutná změna územního plánu. Sama Sokolovská uhelná původně chystala velkou zónu mezi Sokolovem a Starým Sedlem, ale kvůli vysokým poplatkům za vyjmutí plochy ze zemědělského půdního fondu akci zabrzdila. Žádný velký investor se podle ředitelky Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání Jany Michkové v kraji nyní nerýsuje. Agentura spustila v prosinci webové stránky zaměřené na investiční příležitosti v regionu. Popisuje parametry zdejších hospodářských a průmyslových parků. Zahraniční zájemci se dočkají i překladu stránek do angličtiny a němčiny.
Loni v dubnu kraj založil akční tým odborníků, kteří mají přijít s konkrétními nápady, jak nastartovat bídnou ekonomiku v regionu. Zatím se ale sešel jen třikrát a nejviditelnějším počinem jsou právě webové stránky s nabídkou investičních příležitostí pro investory. A v listopadu se konala schůzka zástupců obcí a úřadu práce na téma - výměna zkušeností se zapojováním nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací.

***

Průmyslová zóna v Novém Sedle

  • 10 hektarů zasíťovaných pozemků, 6 parcel
  • zbývá dokončit chodníky, komunikace, veřejné osvětlení
  • blízko R6, možné napojení na železnici
  • příprava stála 150 milionů Kč
  • vznik platí stát, vlastníkem je město
  • termín kolaudace: srpen 2014
  • cena za metr - 500 Kč
  • nejvhodnější způsob využití -průmyslová výroba, velkoobchodní sklady, stavebnictví, služby