× Pohněme s tím. Společně!

Genius loci v Ostrově?

Příspěvek Jana Železného

13. 7. 2010 | 00:00

Letní měsíce bývají již tradičně časem odpočinku, čerpání energ

Důvod je prostý, vynecháme-li nepříliš širokou škálu atraktivních pracovních příležitostí, dostaneme se k jádru dle mého názoru nejpalčivějšího problému našeho městečka, tedy jeho chabému kulturnímu životu, či přesněji absenci živoucí energie běžně existující v městských komunitách. Nemusíte přitom být mladý člověk ani místní občan, abyste si po pár hodinách strávených v Ostrově uvědomili absenci jakéhosi „genius loci“, prvku utvářejícího společenskou soudržnost obce. Analogicky se mi vybavují komentáře Václava Havla z doby porevoluční, kdy duchovní krizi v republice charakterizoval výrokem, že v zemi panuje „blbá nálada“. Mnozí se domnívají, že viníkem je již samotná urbanistická koncepce Ostrova, jež jako dosud nezacelená rána brání vytváření kulturních podmínek pro hlubší duchovní integraci. Přestože tomuto tvrzení neupírám určité dílčí pravdivé aspekty, přijde mi poněkud krátkozraké se s ním spokojit. Ostatně měla-li sorela se svými přírodními motivy a lidovou barevnou kompozicí v socialistickém člověku probouzet idealistické obrazy vesnického prostředí, jistě se jednalo o scény veselí a s ním spojeného utváření a scelování komunit. Bohužel u pouhého klamavého zdání zůstalo, Ostrov se ve své historii dál neposunul a to ani po pádu „železné opony“ a vstupu do EU. Přitom obce podobné velikosti a významu na západ od našich hranic na duchovní aspekty života své aktivity přímo zacilují. Systémy posilování místních společenství skrz kulturní a zážitkově stmelující akce, obnovu a údržbu místních tradic jsou esenciální součástí politiky radnic těchto měst. Tamní volené orgány tak na bázi PPP spolupráce vystupují jako zaštiťující patron nejen neziskových organizací ovšem i komerční sféry. Bohužel, Ostrov se ubírá jiným směrem. Díky štědrým dotacím z programů EU bylo vystavěno mnoho nového (což nelze hodnotit jinak než pozitivně), z těchto budovatelských návrhů ovšem stejně jako za minulého režimu vypadla esenciální část - vytváření určité nadhodnoty. Tímto termínem však na rozdíl od duchovního otce komunistického hnutí nemyslím žádný ekonomický pojem, nýbrž absenci vytváření podmínek a stimulů pro zakořenění, růst a rozvoj místních pulzujících komunit, umění a kultury, které by nejen sváděly mladé lidi k návratu domů (o turistech nemluvě), ale vnesly hlubší smysl do životů i stávajících obyvatel jiných věkových kategorií. Domnívám se, že již nastává čas se konečně oprostit od čistě materiálního pojetí a poučit se u našich západních (ovšem i řady domácích) sousedů v otázkách neméně důležitých. Závěrem mi dovolte zdůraznit, že cílem tohoto článku je především otevřít diskuzi k tomuto závažnému problému, který (ačkoli není hmotně viditelný) máme denně na očích.

 

Jan Železný

Místopředseda MO TOP 09 Ostrov

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 KARLOVARSKÝ KRAJ

Hlavní 174/22
362 63 Dalovice

info@kva.top09.cz
telefon: +420 775906139

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Petra Vaněk

petra.vanek@top09.cz

telefon: +420 775906139

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme