Třetina: Jsme schopni ušetřit nemalé finanční prostředky

26. 4. 2016

Zaznamenal jsem informaci o tom, že město Moravský Krumlov hodlá vystoupit z vodárenského svazku kvůli zvyšující se ceně vodného a stočného, která má údajně do deseti let vyrůst bezmála na 160 korun. Jak jste této částce ve vedení města dospěli?

V současné době město Moravský Krumlov zvažuje vystoupení ze svazku a k této záležitosti probíhá v rámci orgánů města diskuse. Pro rozhodnutí budou zpracovány potřebné analýzy, které budou v řádném termínu předloženy zastupitelstvu. Nelze nyní předjímat, jaké rozhodnutí zastupitelstvo učiní. Co se týče nárůstu ceny vodného a stočného v následujícím období, tak čerpáme z informací svazku. Dle těchto informací bude nárůst cen zapříčiněn rozsáhlými investicemi v minulém období a také plánovanými investicemi, především s využitím podpory z prostředků Evropské unie.

Zaznamenal jsem i vaše vyjádření, že jako člen představenstva svazku nemáte žádnou možnost cenu vodného a stočného do budoucna ovlivnit. Mohl byste to upřesnit?

Cenu vodného a stočného dle provozní smlouvy navrhuje provozovatel a je schvalována představenstvem svazku. Jako člen představenstva disponuji pouze jedním hlasem a nemohu tak účinně rozhodování představenstva ovlivnit. Výše ceny se také odvíjí od podmínek, které svazek přijal v souvislosti s čerpáním dotací z EU.

V čem je podle vás neprůhledné hospodaření svazku?

Svazek je součástí složité struktury vlastníků vodovodů a kanalizací, do které je zapojen i provozovatel. V rámci této struktury je mnoho finančních toků, které jsou velmi složité a svazek odmítá členům svazku tyto finanční toky objasnit. Zjistit např. informace od provozovatele o středisku v Krumlově se mi přes mnoho dotazů nepodařilo.

Vím, že fungování svazku je založeno na principu solidarity a také na Moravskokrumlovsku byly v minulých letech vybudovány významné stavby vodárenské infrastruktury. Odchod města ze svazku obcí by předpokládal finanční vyrovnání se svazkem. Máte alespoň rámcovou představu o výši těchto finančních částek?

Finanční vyrovnání se svazkem samozřejmě bude předmětem jednání. Jde o několik rovin, které budeme řešit.

Vidíte možnosti významnějších úspor v hospodaření provozní firmy - Vodárenské akciové společnosti? A byly by tyto případné úspory důvodem pro setrvání Moravského Krumlova ve svazku obcí?

VAS nehledá zásadní úspory.

Domnívám se, že současný tlak na zvyšování ceny vody je způsoben především legislativními změnami Zákona o vodách, Zákona o odpadech a dalšími, které, laicky řečeno, zdražují zatím levnou podzemní vodu a třeba i likvidaci vodárenských a čistírenských kalů. Což se nutně projeví i v hospodaření vodárenských svazků obcí v celé republice. Může podle vás tomuto celospolečenskému tlaku úspěšně čelit město Moravský Krumlov osamoceně?

Jsme přesvědčení, že efektivním provozem jsme schopni ušetřit nemalé finanční prostředky. Jedná se i o různé možnosti hospodaření, spolupráce blízkých obcí při likvidaci kalů, kompenzace lidem a dalších variant, které město může mít.

Redaktor: Arnošt Pacola

25. dubna 2016, Horácké noviny

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Tomáš Třetina

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Vojanova 2471/2b
615 00 Brno

info@jmk.top09.cz
telefon: +420 519790321

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Andrea Lukáčová

Andrea.Lukacova@top09.cz

telefon: +420 732550932

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme