Moravský Krumlov vloni nejvíce investoval do komunálních služeb, pozemků na bydlení, školství a kultury

15. 7. 2020

Moravský Krumlov – Zastupitelé Moravského Krumlova schválili na svém zasedání v pondělí 22. června závěrečný účet města za rok 2019. Celkové příjmy dosáhly částky 201,4 milionů korun, výdaje rozpočtu se uskutečnily v objemu 189,1 milionů korun.

Při rozdělení financí na odvětví, vynaložilo město nejvíce peněz na komunální služby, na školství a na kulturu. Značná část šla také na investice.

„Celková suma investic za loňský rok dosáhla 76,1 milionu korun. Největší a nejvýznamnější akcí bylo vybudování infrastruktury v lokalitě Horní Novosady, kde jsme vytvořili podmínky pro výstavbu rodinných domů,“ přibližuje starosta města Moravský Krumlov Tomáš Třetina. Další velké investice byla do škol zřizovaných městem. Na 12,1 milionu korun vyšla nadstavba a stavební úpravy na Základní škole Klášterní, částka osm a půl milionu byla určena pro Základní školu Ivančická, za kterou se zmodernizovaly jazykové, polytechnické a přírodovědné učebny a také se zajistil bezbariérový přístup do školy. Na sportovní zařízení v majetku města určená pro děti i dospělé vyčlenilo v loňském roce město necelé dva miliony korun.

Moravský Krumlov se v roce 2019 zapojilo do dvou projektů Ministerstva školství a jednoho projektu financovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na tyto tzv. „měkké projekty“ získalo město dotace ve výši 4,3 milionu korun.

Podporují kulturní, sportovní i sociální aktivity

Z městského rozpočtu bylo podpořeno celkem 58 projektů v celkovém finančním objemu 4,5 milionu. „Považujeme za důležité podporovat projekty, které jsou přínosné pro naše občany, a to v co nejširším měřítku – od kulturních projektů, přes sport, vzdělávání až po sociální aktivity,“ shrnul starosta Tomáš Třetina. Jedná se například o podporu sportovních klubů a také sportovních trenérů, výuky angličtiny na školách, kulturních aktivit, spolupořadatelství Malého festivalu loutky, příspěvek na pečovatelskou službu, Klub Coolna a mnohé další aktivity.

Rekonstruují zámek, který přispěje k rozvoji turistického ruchu

V loňském roce Moravský Krumlov začal s opravou zámku. Přípravné práce spojené s výstavou Muchovy Slovanské epopeje, kterou návštěvníci uvidí už v příštím roce, vyšly na dva miliony korun. Na necelé čtyři miliony korun vyšly vloni přípravné stavební práce. Plán počítá se 135 miliony korun do oprav, které budou postupně investovány letos i v následujícím roce. „Tato suma je složena z krajské, národní i evropské dotace,“ upřesňuje starosta Tomáš Třetina.

Město Moravský Krumlov

Štítky
Osobnosti: Tomáš Třetina