Horo, horo, vysoká jsi… aneb tuny papírů nahradí elektronika

26. 3. 2011

Více jak 20 tun váží průměrná papírová „hora“, která se každý rok vyprodukuje v Poslanecké sněmovně na okopírované sněmovní tisky a další dokumenty celé sněmovny. V rámci hledání úspor jsem s informatiky našeho poslaneckého klubu vyvíjel nový Informační systém legislativního procesu, který by tuny papírů ušetřil. Téměř vše bude v tomto systému k dispozici elektronicky a Poslanecká sněmovna (PS) ušetří více jak jeden milion korun ročně za náklady na kopírování.

Nový informační systém legislativního procesu jsme testovali v Poslaneckém klubu TOP 09 / Starostové po dobu 4 měsíců s velmi dobrým výsledkem. Cílem nového informačního systému je usnadnit a zjednodušit dohledávání a spojení informací z různých již existujících oficiálních databází PS do jedné elektronické aplikace. Dále Informační systém usiluje zkrátit reálné časy pro předávání informací všem svým uživatelů. Třetím, neméně podstatným cílem, je propojení Informačního systému legislativního procesu se systémem administrativním, který legislativní proces ovlivňuje nepřímo – např. prezence či omluvy poslanců ze zasedání PS, přehled schůzí všech orgánů PS dle jednotlivého uživatele, atp. Všechny tyto aplikace a informace se dosud tiskly na papíry.

Stávající informační systém PS vznikal postupně tak, jak to dovolovaly technické inovace v oblasti IT či jak přicházely nové požadavky vyplývající zejména z potřeb Kanceláře PS. Nikdy nebyl a nemohl být budován na základě jednoho souborného, všechny oblasti pojímajícího zadání. Z hlediska obrovské finanční náročnosti a nutnosti zachování kontinuity práce PS k tomuto nedojde ani v budoucnosti. Proto bylo třeba navrhovat dílčí řešení pro lepší propojení všech dosud využívaných programů, aplikací a informací, tak aby byly vzájemně propojeny a „koncentrovány“ a PS nemusela kupovat nějaký nový hardware či software. Tyto podmínky splňuje nový Informační systém legislativního procesu. Pro uvedení systému do praxe jsem se stal spolupředkladatelem novely zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve kterém chceme upravit pasáže umožňující elektronizaci systému legislativního procesu. Dne 22.3.2011 novela úspěšně prošla prvním čtením a doufám, že se mi podaří o prospěšnosti systému přesvědčit i ty kolegy, kteří si s počítačem příliš „netykají“. Pokud nenalezneme společnou vůli i v jiných poslaneckých klubech, tak nás ty tuny papírových „hor“ zavalí a všichni si společně zazpíváme: „Horo, horo, vysoká jsi, ve sněmovně vyrostla jsi…“.

Jan Husák
poslanec TOP 09, místopředseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
předseda Podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl

http://www.husakjan.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme