Třetina: Porušili členové Rady ČT zákon? Odvolejte je!

19. 11. 2020
Porušili členové Rady ČT zákon? Odvolejte je!
Na můj návrh přijal Senát Parlamentu ČR usnesení, které vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě, že byl porušen Zákon o České televizi členy Rady ČT, zvážila odvolání těch členů Rady ČT, kteří se protizákonného jednání dopustili.
Že nevíte, co se tam děje? Že vás to zajímá? Ve svém projevu na Plénu Senátu Parlamentu ČR jsem celou situaci shrnul. Proto jej zde přikládám. Čtěte:
Vážený pane předsedající
vážené kolegyně, vážení kolegové,
v posledních dnech se dozvídáme o podivných okolnostech, které provázejí jednání Rady České televize.
Z dostupných informací je zjevné, že Rada ČT odvolala Dozorčí komisi.
Tato skutečnost má dva aspekty.
Tím prvním je naprostá nevhodnost tohoto kroku v době, kdy se finalizuje návrh rozpočtu pro rok 2021 a současně se uzavírá rok letošní. Radě ČT bude tak chybět odborné zázemí pro kontrolu financování a vedení ČT partner ke konzultacím.
Druhý aspekt je nepoměrně závažnější. Z dostupných informací se jeví, že Dozorčí komise byla odvolána protiprávně a v rozporu s dobrými mravy.
Za naprosto nevhodné považuji, že rozhodnutí o odvolání Dozorčí komise nebylo předem avizováno v programu jednání Rady ČT. Členové Dozorčí komise se ke schválenému rozhodnutí nemohli vyjádřit.
Pochybnosti vyvolává také hlasování, které proběhlo prostřednictvím elektronických médií a nikoli za osobní přítomnosti hlasujících radních. To Jednací řád Rady ČT, dle mých informací, nepřipouští.
Pokud zde byly porušeny dobré mravy, pak následující body již popisují konflikt se zákonem 483/1991 Sb. o České televizi ve znění pozdějších předpisů.
Dikce zákona je naprosto jednoznačná, když v § 8 odst. 3) hovoří v singuláru, nepřipouští tak odvolání Dozorčí komise jako celku, jak k tomu došlo. Rozhodnutí Rady ČT je v tomto smyslu podle mého názoru protizákonné.
Členství v Dozorčí komisi je funkcí veřejnou, proto zákon přesně vymezuje okolnosti, za nichž může být člen Dozorčí komise odvolán, respektive vztahuje naň úměrně § 6 odst. 1 a 2 zákona o České televizi. To znamená, že člena dozorčí komise lze odvolat pouze v případě, jestliže přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce, nebo narušil závažným způsobem důstojnost funkce, nebo se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT jednotlivým členům Dozorčí komise nevytkla. V tomto ohledu tedy jednala Rada ČT také protizákonně.
Skutečnosti, že Rada ČT nepracuje tak, jak zákonodárce požaduje, napovídá i to, že včera ohlásil svou rezignaci k 20.11. 20 předseda Rady ČT, pan René Kühn, a místopředseda Rady, pan Jaroslav Dědič, kteří svou rezignaci zdůvodňují slabou podporou v Radě a minulým jednání Rady, kdy tato odvolala Dozorčí komisi.
Rada tak ztrácí své vedení a současně musí v příštím týdnu zvolit novou Dozorčí komisi.
Vážené kolegyně a kolegové, dostupné informace zavdávají důvod k vážným obavám ze snahy ovlivňovat nezávislost České televize ze strany samotné Rady ČT.
S ohledem na to, že pouze Poslanecká sněmovna je oprávněna odvolávat členy Rady ČT, dovoluji si navrhnout usnesení:
„Senát vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby v případě porušení Zákona o České televizi členy Rady ČT zvážila odvolání těch členů Rady ČT, kteří se protizákonného jednání dopustili.“
Děkuji za vaši pozornost.

Tomáš Třetina

senátor

Štítky
Osobnosti: Tomáš Třetina