Třetina: Náš recept na pomoc regionu je jaderná maturita

20. 4. 2018

Výčet podniků, které v posledních dvaceti letech zmizely z mapy Moravského Krumlova, je smutný. Klavírka Petrof, pobočka ostravských Hutních montáží, mlékárny Lacrum. Ani druhá desetiletka nového tisíciletí nezačala nejlépe. V roce 2011 skončil ve městě závod Vertex, když výrobu stavebních materiálů přesunul do Hodonic. Kvůli zastaralým technologiím v roce 2015 přerušila činnost i místní jatka. Dohromady se jedná o stovky pracovních míst. 
Nové zaměstnavatele i přes řadu pobídek sháníme jen pomalu, především kvůli vzdálenosti obce od dálniční sítě. Moravský Krumlov tak v jihomoravské statistice dlouhodobě vykazuje vyšší průměrnou nezaměstnanost. Až zvýšená poptávka v posledních dvou letech tyto rozdíly smazává. V současnosti sice firmy vezmou s nadsázkou každého, kdo má dvě ruce, ale ekonomická krize může kdykoliv opět udeřit. V takovém případě si snáze udrží práci kvalifikovaní zaměstnanci, kteří firmě přinášejí přidanou hodnotu. Abychom zvýšili šanci našich mladých na lepší uplatnění a dlouhodobou pracovní perspektivu, zavedli jsme na gymnáziu takzvanou duální výchovu. Systém výuky, který kombinuje teorii s praxí přímo ve firmách, je běžný spíše pro střední odborné školy a osvědčil se například v Rakousku či Německu. My jsme jej adaptovali pro gymnázium. Spolupracujeme například s firmou ČEZ, konkrétně s Jadernou elektrárnou Dukovany: jejich odborníci chodí na gymnázium dělat přednášky, berou žáky na exkurze, pořádají třídenní stáže nazvané Jaderná maturita přímo v elektrárně apod. V každém ročníku si pak vytipovávají pár nejšikovnějších studentů se zájmem o technické předměty, jimž se věnují více, a vychovávají si tak případné budoucí zaměstnance. Dukovany místním nabízejí práci přes třicet let jak přímo, tak přes rozsáhlý dodavatelský řetězec. Jsme rádi, že elektrárna působí jako stabilní partner regionu. Pevně doufáme, že tomu tak bude i do budoucna s případnou výstavbou nového bloku. 

Moravský Krumlov První písemná zmínka o městě je z roku 1289, v roce 1313 přešel pod významný rod pánů z Lipé. Po bitvě na Bílé hoře získali konfiskované panství Lichtenštejnové. Cestou ke Slavkovu v roce 1805 navštívil zdejší zámek Napoleon. V roce 1908 získal panství rod Kinských. Ve městě v současnosti žije 5812 obyvatel. 

Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov

Lidové noviny, 19. dubna 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Tomáš Třetina

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme