Kunc: Jihomoravský kraj představil nejvhodnější variantu dálnice na Svitavy

11. 12. 2018

Jihomoravský kraj dnes prezentoval posouzení různých variant vedení dálnice nebo rychlostní komunikace D43 (R43) na Svitavy. V současné době jsou v Zásadách územního rozvoje JMK zapracovány územní rezervy pro různé varianty, aby bylo možné území odblokovat, bylo nutné zpracovat studii, která z variant bude nejvhodnější. Vznikla tak nejobsáhlejší a nejpodrobnější studie, který kdy pro takové účely byla v naší republice zpracována. Má několik terabajtů dat, 30tis obrázků a 60 tis tabulek. Pracovala s 88 variantami trasování, znichž bylo vybráno 33, a následně pak 15, na podrobné posouzení - viz obrázek 1:

Varianty dálnice na Svitavy

Celkové výsledky porovnání byly vyhodnoceny z hlediska dopravně-urbanistického, z pohledu ochrany životního prostředí a dopadu na lidské zdraví - viz obrázek 2:

Varianty dálnice na Svitavy

Všechny hlukové studie byly záměrně posuzovány bez jakýchkoliv opatření (protihlukové stěny, snížení rychlosti) a to zejména z toho důvodu, aby byly posuzovány nejhorší podmínky a současně, aby nevznikala možnost napadnout studii z důvodu, že hlukové stěny zahrnuty jsou jen na některých místech a v některých studiích.

Všechny varianty přináší výrazné zlepšení ovzduší v celé aglomeraci Brno - viz obrázek 3:

Varianty dálnice na Svitavy

Dle kritérií byla vyhodnocena jako nejvhodnější tzv. varianta D.3 (viz obrázek 4), která vede v tzv. “německé trase”, jižní obchvat Kuřimi a přes Bystrc. Zde, tak jako na mnoha dalších místech, se uvažuje se zatunelováním.

Varianty dálnice na Svitavy

Tato varianta pak na základě dílčích vyhodnocení jiných varinat bude mírně modifikována (např. obchvaty obcí na jihovýchodě budou řešeny jako rychlostní komunikace, nikoliv dálnice) a je nazvána jako “ponaučená” (viz obrázek 5). Tato by pak měla být podkladem pro zapracování do ZÚR JMK, čímž umožní odblokovat územní rezervy pro jiné varianty.

Varianty dálnice na Svitavy

Začátek realizace stavby je v podstatě nemožné odhadnout, zatím se jeví jako reálné zahájit stavbu směrem od severu k Brnu, neboť zde je snazší získat příslušná povolení. Jedná se o úsek mezi Svitávkou a obcí Borušov.

Doufejme tedy, že tato studie bude dostatečným podkladem pro obhajobu vítězné trasy při následných odvolacích řízení apod.

Celá prezentace bude od 7.1.2019 dostupná na webové adrese www.zurka.cz

Petr Kunc, předseda klubu zastupitelů TOP 09 JMK, místopředseda Výboru pro dopravu a územní plánování JMK

V Brně dne 11. prosince 2018

Štítky
Osobnosti: Petr Kunc
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme