1. 2. 2010
V pátečním článku z Hospodářských novin jsme se dověděli, že velké firmy už nemají chuť čekat, až se korupční politika začne řešit na státní úrovni a chtějí vzít iniciativu do vlastních rukou a kultivovat české prostředí z firemní úrovně. Není divu, že je nebaví dívat se na přešlapování politiků. Vzpomeňme na akci čisté ruce, která byla velkým volebním tahákem roku 1998. V květnu roku 2000 byla akce čisté ruce po naprostém fiasku ukončena s odůvodněním na nedostatek finančních prostředků. Od roku 1998 se Česká republika stihla posunout v míře vnímání korupce z původně 37. místa na 52. Zaujímáme v žebříčku Transparency International místo mezi rozvojovými zeměmi. O korupci mluvíme jako o chlebu, dávno už to není téma, které bychom s ostychem vyslovovali. Signálů, že se jedná o závažný problém, bylo mnoho. Vždyť už v  roce 1998 se ve výzkumech veřejného mínění obavy z korupce dostaly na první místo a předčily tak strach o vlastní bezpečnost.
Vítám iniciativu Skansky, Ernest &Young a dalších firem k potírání korupce vlastní seberegulací a sebekontrolou. Má však šanci uspět? Ano, je však třeba splnit některé podmínky.
Firmy, které vstupují do této iniciativy ji musí brát vážně. Pokud by to byl jenom formální nebo marketinkový nástroj, je jejich snaha odsouzena předem k nezdaru. Etické kodexy, které jsou zmiňovány v článku, jsou podpůrným nástrojem, který má kultivační potenciál. Nejsou všelékem, ale pokud se s ním pracuje jako se závaznou normou, pomáhají upravovat vztahy dovnitř firmy i vně. Stanovují jednotné postupy pro řešení eticky konfliktů. Nepostihují jenom oblast úplatků a korumpování, ale i vztahy vůči všem relevantním stakeholders dané firmy. Ty společnosti, které se rozhodly tuto iniciativu začít i ty, které se k ní přidají, budou tvrdě posuzovány. Nezlehčujme jejich snahu, nepřipomínejme jim cynicky pochybení minulosti, ale přispějme k tomu, aby se mohly vnitřně kultivovat. Je dobře, že tuto aktivitu začaly velké firmy. Jejich odpovědnost je dvojí. Jednak je dána jejich ekonomickou mocí a za druhé dávají přiklad menším. Nepřeceňuji sílu etických kodexů, ale chápu je jako dobrý začátek, který bychom měli podpořit tím, že firmám poskytneme čas a šanci, aby naplnily svoje plány. Bez zlehčování a podezíravosti. Odvaha, s jakou to udělaly, budí respekt a také naději. Může to být dobrý začátek.
Anna Putnová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme