Jihomoravský kraj spolupracuje s Makedonií a Srbskem

18. 5. 2018

Měl jsem tu čest se, jakožto zastupitel Jihomoravského kraje, zúčastnit zahraniční cesty do Republiky Srbsko a Makedonské republiky. Jednali jsme o navázání spolupráce a společných projektech. Během pěti dní jsme navštívili několik měst a jednali se zástupci škol, univerzit, Červeného kříže či místní samosprávou.

 Jihomoravská delegace na Balkáně

Skopje

Je  hlavním městem Makedonské republiky.

Zde jsme spolu s předsedou rady opštiny Karpoš navštívili školu Jana Ámose Komenského. Zdejší žáci se učí anglický jazyk už od první třídy, současně se ale proto také musí učit latinku i cyrilici. Navázali jsme spolupráci mezi školy v našem kraji a touto školou a domluvili se na vzájemné výměně žáků.

Busta Jana Ámose Komenského na základní škole ve Skopje, Makedonii.

Dále jsme se setkali s jeho excelencí velvyslancem ČR Miroslavem Tomanem, se kterým jsme diskutovali stav přístupových jednání Makedonie do Evropské unie.

Odpoledne jsme navštívili Filologickou fakultu Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje. S prorektorkou univerzity a děkankou fakulty jsme jednali o otevření výuky Českého jazyka na této škole a o stipendiu, kterou studentům nabídne JMK. Smlouva o spolupráci by měla být uzavřena během tohoto měsíce a výuka by mohla začít od příštího semestru.

Filozofická fakulta Cyrila a Metoděje v Makedonii

Také jsme navštívili Muzeum boje o nezávislost Makedonie, kde nás celou historií provedl ředitel muzea p. Bronislav Pokorni.

 

Ohrid

Město se nalézá na jihu Makedonie, na břehu Ohridského jezera a je jedním z měst UNESCO.

Setkali jsme se se zástupci Červeného kříže a domluvili se na spolupráci mezi Brnem, Ohridem a Kragujevacem. Červený kříž velmi oceňuje možnost výměny zkušeností a zejména pak účast na výcviku IZS.

 

Se starostou města a členy rady města jsme debatovali o možnosti zúčastnit se veletrhu cestovního ruchu v Brně, kde by se toto město mohlo prezentovat občanům ostatních zemí.

 

Gevgelija

Navštívili jsme i kontingent příslušníků České policie, která pomáhá chránit makedonsko-řeckou hranici. Neplánovaně jsme také byli přímo svědky jednoho zásahu a spolupráce s makedonskou policií. Jejich práce si nesmírně vážíme nejen my z České republiky, ale oceňováni jsou i zástupci obou vlád.

Kontingent příslušníků České policie, která pomáhá chránit Makedonsko-Řeckou hranici

Kragujevac

               Město v Srbské republice, se kterým Jihomoravský kraj spolupracujei už přes 15 let a náš kraj byl prvním, kdo v této oblasti zahraniční spolupráci začal.  Ta funguje nejen co se týče hospodaření, ale také v oblasti školství, kdy studenti z Kragujevace studují na našem učilišti v Sokolnicích, což jim velmi pomáhá v dalším uplatnění či získání pracovních míst v mezinárodních firmách (Fiat, Siemens).

               Jednali jsme také se zástupci Červeného kříže, kteří opakovaně navštívili i Brno. Jihomoravský kraj pomohl v minulých letech vybavit zázemí Červeného kříže pro děti  mladistvé. Nyní jsme hovořili o možnostech čerpání dotací z EU na společné projekty, podpoře činností Červeného kříže a uzavření trilaterální dohody o spolupráci mezi Makedonií, Českou republikou a Srbskem.

               Zúčastnili jsme se, spolu s dalšími 14 delegacemi z různých zemí, také oslav 200 výročí nezávislosti Kragujevace. Vedení města velmi ocenilo přínos Jihomoravského kraje pro rozvoj této oblasti. Jednali jsme také o možnosti získat kvalifikované pracovníky pro český trh práce (lékaře, zdravotní sestry, svářeče a další technické obory). Pro tyto zájemce zajišťuje Jihomoravský kraj výuku Českého jazyka včetně tisku učebnic. Silné podpory JMK si také velmi váží česká menšina v Srbsku.

 

Petr Kunc, předseda klubu zastupitelů TOP 09 JMK

V brně dne 18. května 2018

Štítky
Osobnosti: Petr Kunc
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme