9. 4. 2021

Přátelé,

všichni nyní řešíme velké problémy související s epidemiologickou situací a  nouzovým stavem. Je to skutečnost, na kterou neexistuje jednoduché řešení.

V této nelehké době se řeší i strategický problém České republiky a to je dostavba elektrárny v Dukovanech, kterou dlouhodobě podporuji. Jaderná energetika je pro energetickou soběstačnost ČR klíčová. Považuji za velmi důležité prodloužení životnosti dnes fungujících bloků elektrárny a to po dobu, kdy to bude ekonomicky a strategicky výhodné. Určitě je však i velmi dobré důsledně sledovat a vyhodnocovat vývoj v oblasti jaderné energetiky a hledat velmi aktivně inspiraci u vývoje malých, levných modulárních jaderných bloků. Ekonomické riziko politickým rozhodnutím o výstavbě V. bloku v Dukovanech na sebe převzal stát a je velmi důležití nastavení podmínek výběru zhotovitele. Obávám se, že riziko drahé elektřiny za 30 let bude velmi vysoké. To je velmi slabé místo smlouvy z pohledu státu. Další velké riziko je bezpečnostní. Vláda by měla jednoznačně vyloučit, aby další blok Dukovan stavěly firmy z Ruska a Číny, tedy země pokládající Severoatlantickou alianci za nepřítele. Pokud vláda takovéto firmy z Ruska a Číny nevyloučí, půjde o naprosto vědomé ohrožení bezpečnosti ČR. Firma Rosatom totiž není jen klasickou průmyslovou firmou, ale také nástrojem rozšiřování ruského vlivu. Ruská agresivní zahraniční politika, různé výpady vůči českým autoritám z politiky či vědy, celá řada kybernetických útoků, či desinformační kampaně představují značné bezpečnostní riziko. Rosatom by totiž do elektrárny dodával především to nejdůležitější, a tím je reaktor a celý tzv. jaderný ostrov, tedy něco jako srdce nového bloku. A to je problém.

Zároveň si kladu další otázky: Bude výstavba dodělána v termínu? Bude se zvyšovat cena za výstavbu v průběhu let? Jak bude nakládáno s jaderným odpadem? Kdo bude elektrárnu v budoucnu obsluhovat? Jak bude vyřešeno využití odpadního tepla? Je region dostatečně připraven svojí infrastrukturou, kdy jedna věc je tendr a samotná stavba, druhá je však příprava regionu, tedy obcí a měst?

Výstavba V. bloku jaderné elektrárny Dukovany je velmi důležitým milníkem pro rozvoj celého regionu. Věřím, že si všichni uvědomujeme, o jak závažný problém se jedná.

Přeji všem zdraví, optimismus a víru v brzké ukončení nouzového stavu.

Všechno dobré!

Tomáš Třetina, Váš senátor za Znojemsko

V Moravském Krumlově dne 9. dubna 2021

Štítky
Osobnosti: Tomáš Třetina