Branišovice letos oslaví 800 let. Co dalšího čeká místní?

19. 1. 2022

Na čem aktuálně pracujeme?

Všude v médiích se propírá státní rozpočet. Starosta řeší samozřejmě ten obecní, který není navázaný na ten státní. Výhodou jsou opět projekty v šuplíku, na něž jsme sehnali dotace. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úředních deskách a občané ho měli možnost připomínkovat. Schválením zastupitelstva 14. prosince 2021 se z návrhu stal rozpočet na příští rok.

Co máme příští rok v plánu?

  • Přírodní zahrada II. etapa (herní prvky) – jedná se o nákup herních prvků, na které jsme podali žádost o dotaci. Zda jsme uspěli, se dozvíme v prvním pololetí příštího roku. Herní sestava uvnitř koloběžkové dráhy, zvířátková houpadla, houpací hnízda a další, to jsou prvky, které se v zahradě objeví. Dotace by měla být ve výši 80 %. Realizace je podmíněna dotací.
  • 800 let –  V příštím roce si připomeneme 800 let od první písemné zmínky o naší obci. Tento významný milník si chceme náležitě připomenout. Plánujeme různé doprovodné akce, překvapení ve veřejném prostoru, knížku o historii naší obce, ale i propojení se spolky a kurzy v komunitním centru. Celý tento kolotoč by měla zakončit společenská akce, která se bude konat na začátku září a tímto naše oslavy vyvrcholí. Celým rokem Vás bude provázet i nové logo, jehož základem jsou barvy obecního znaku.

 

  • Veřejná zeleň – zeleně není nikdy dost, proto jsme podali žádosti z programu zelené oázy                od nadace Partnerství o dosadbu stromů v přírodní zahradě školky. Jde o výsadbu jedenácti stromů - jedná se o javor babyka, javor mleč a jabloň. Dále jsme požádali o projekt záhony pod krčmou, kde by se v rušné spojnici mezi částmi naší obce měla realizovat ulička vysázená trvalkami, cibulovinami a keři. Kaskádovité zpevněné plochy by měly zkrášlit okolí. Obě akce budou záležet na úspěchu naší žádosti o dotaci.
  • Mobiliář, koše a lavičky – vzhledem k tomu, že Vinohrádky mají z velké části opravené chodníky, je vhodné, aby byly opatřeny odpadkovými koši a taky koši na psí exkrementy. V Branišovicích taktéž dojde k posílení košů a laviček, zejména na Kanadě a na cestě ke hřbitovu.
  • Nová zástavba za hřbitovem – na konci letošního roku byla dokončena projektová dokumentace a nyní se poslala k vyjádření  dotčeným institucím. To znamená, že v roce 2022 by měla být tato část dokončena a taktéž by měl být představen harmonogram prodeje pozemků.
  • Chodníky a veřejné osvětlení – opět budeme žádat Jihomoravský kraj o dotaci na dokončení chodníků od kapličky směrem dolů k nově vysazenému sadu. Taktéž podáme i žádost o realizaci veřejného osvětlení na hrázi rybníka.
  • Protipovodňová opatření - Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů Branišovic, díky instalaci lokálního varovného sytému (nový bezdrátový rozhlas). V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové řízení. Muselo být však zrušeno z důvodu skutečnosti, že z dokumentů předložených účastníky výběrového řízení nebylo možné ověřit, zda nabízená zařízení splňují aktuálně platné technické normy. V rámci tohoto projektu byl také zpracován digitální povodňový plán, o němž se dočtete dále, a vybudována síť varovného informačního systému pro Branišovice. Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Olbramovický potok, který napájí všechny tři naše rybníky a  protéká přímo středem obce. Výše podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů, s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů. Přibližné náklady jsou 1,2 milionu korun a zbytek projektu, instalace rozhlasu, bude realizována v roce 2022.

 

AUDIT # familyfriendlycommunity

Obec se stala součástí auditu Family Friendly Community (FFC). Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem zastupitelstva obce, po dobu tří let, realizuje a naplňuje. Prorodinný Audit FFC je iniciativou společnosti Familie & Beruf Management GmbH, Rakousko. V rámci účasti na auditu budou obci pomáhat odborníci na danou problematiku, součástí bude opět dotazník v příštím roce. Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. V rámci účasti je pro obec velký přínos lepší bodové hodnocení při žádosti o dotace Jihomoravského kraje.

Marek Sovka (TOP 09), starosta obce Branišovice

V Branišovicích dne 19. ledna 2022

Štítky
Osobnosti: Marek Sovka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme