Bernard: Funkční odpadové hospodářství musí být prioritou

7. 4. 2021

V Brně se už brzy objeví tisíc hnědých kontejnerů na bioodpad. Brňané jsou nadšení třídiči odpadu a hnědé kontejnery najdou okamžitě svoje využití. Brno je ve spoustě parametrů premiantem v oblasti odpadového hospodářství. Díky své spalovně dokáže využít i nerecyklovatelný odpad na energie a v budoucnu se spuštěním třetího moderního kotle posune na úroveň nejmodernějších provozů svého druhu.

Kde ale Brnu už dnes dochází dech, je samotný sběr a svoz plastů, papíru a na sídlištích často i komunálního odpadu. Přeplněnost kontejnerů už není výjimkou, ale trvalým stavem. Kontejnerová stání připomínají často divoké skládky, rozfoukaný plastový odpad je potom jen další zbytečná zátěž pro životní prostředí. Lidé kvůli tomu začínají být demotivovaní třídit odpad. Odkládáním odpadu vedle přeplněných kontejnerů se navíc nevědomky dopouštějí přestupku (cokoli položené mimo samotný kontejner = zakládání černé skládky). Současná frekvence svozu odpadu ani objem kontejnerů už dnes nestačí. Léta hospodářského růstu před pandemií přinesla také větší množství odpadu. Pandemie samotná k tomu přidala mimo jiné obrovské množství obalů, které se také musí likvidovat. Řešení je jednoduché - město Brno jako objednatel služby, musí reagovat a zajistit dostatečnou frekvenci svozu i kapacitu sběrných míst odpadů. To ale samozřejmě taky něco stojí a Brno to bude muset zaplatit. Bohužel zatím Brno, na popud jedné populistické strany se svým lídrem z kontejneru, zavedlo pouze nesmyslné výjimky z placení za komunální odpad.

Pro TOP 09 Brno je funkční odpadové hospodářství důležitá věc. Rozhodně nechceme automaticky zvyšovat poplatek za komunální odpad pro naše obyvatele. Výjimky z placení, které ale dnes Brno má, se už rozrostly do absurdních rovin. I my samozřejmě souhlasíme, že nemají platit osoby z dětských domovů, domovů pro osoby se zdravotním postižením apod. Další plošné výjimky ale nedávají smysl a jsou pouze populistickým kupováním voličů. Je také nutné znovu zpoplatnit lidi, kteří jsou hlášeni na úřední adresy. Ostrava tento krok učinila již k 1. 1. 2019 právě proto, že úřední adresa nevypovídá absolutně nic o sociální situaci dané osoby. Úřední adresa už dávno neznamená, že je člověk automaticky bezdomovec nebo v tíživé životní situaci, což bude i nadále důvod k odpuštění poplatku. V současnosti mají úřední adresu v Brně desetitisíce lidí, kteří mají automaticky pardon od placení (což jen motivuje další zapsat si úřední adresu) a i to se musí do budoucna změnit.

Tomáš Bernard, předseda MO TOP 09 Brno-Bohunice, garant TOP 09 Brno pro oblast životního prostředí

V Brně dne 7. dubna 2020

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme