Kolář: Ve Veselí rozběhne provoz sedm nových zubních ordinací

30. 10. 2023

Petr Kolář je od roku 2018 starostou Veselí nad Moravou. A jak se zdá, práce mu jde dobře od ruky. V rozhovoru pro slovácký týdeník DOBRÝ DEN S KURÝREM popisuje nejen to, jak se městu daří bojovat s poklesem počtu obyvatel, ale i to, jaké má Veselí inspirativní zkušenosti s prodejem pozemků pro výstavbu nových rodinných domů a jak tento záměr kombinuje s městským nájemním bydlením. Ale řeč byla také o nové průmyslové zóně, kde by mělo najít práci více než 500 zaměstnanců, nebo o Baťově kanále, kdy samotná myšlenka novodobého rekreačního využití Baťova kanálu vznikla právě ve Veselí nad Moravou.

Většina měst nejen na Slovácku se snaží najít recept na to, jak čelit poklesu obyvatel. Jak se vám to daří ve Veselí nad Moravou?
Slovy klasika - střídavě oblačno. Všichni dobře vnímáme, že tomuto trendu je třeba čelit nabídkou kvalitního zaměstnání, dostupného bydlení a zázemím pro příjemný rodinný život, tedy dobrými školami, kulturou i sportem. Ve Veselí se nám z toho už leccos podařilo, a tak pevně doufám, že se to projeví i v ustálení počtu obyvatel nebo dokonce v jeho nárůstu.

Po téměř deseti letech radnice dokončila rozsáhlý investiční projekt - výstavbu kompletní dopravní a technické infrastruktury pro 55 nových rodinných domů. Proč jste se rozhodli jít právě touto cestou?
Poptávka po stavebních parcelách pro výstavbu rodinných domů byla ve Veselí dlouhodobě vysoká. V lokalitě na Hutníku se podařilo po více než desetiletém úsilí vykoupit pozemky a zajistit výstavbu kompletní technické a dopravní infrastruktury. V několika kolech jsme pozemky nabízeli - vždy formou transparentní veřejné soutěže - zájemcům ke koupi formou staronového právního institutu, tzv. práva stavby. Tím jsme chtěli zejména zamezit různým spekulantům ve skupování zasíťovaných pozemků a myslím, že se to podařilo. Dnes již několik nových rodinných domů stojí a řada dalších je ve výstavbě.

Kromě toho nabízíte lidem také nájemní bydlení v nové bytové rezidenci v centru města. Neměla by to být role spíše soukromých developerů?
Určitě ano. V tomto případě se ale jednalo o specifickou situaci, kdy v centru města stála soukromá polorozpadlá tržnice a byly na místě obavy, co se zde bude dít dále. Dnes je situace taková, že zde stojí tři bloky moderního rezidenčního bydlení se čtyřmi desítkami bytů, z nichž většina již má svého majitele, kteří uspěli ve veřejné soutěži a stali se jejich vlastníky. Zbývajících dvanáct bytů si město nechává ve svém vlastnictví a aktuálně je nabízí k pronájmu. Přidanou hodnotou celého projektu je jednak finanční podpora mladých veselských rodin, kterou mohou zájemci využít při koupi i nájmu bytu, a jednak vybudování sedmi nových zubních ordinací, jejichž provoz se rozběhne začátkem příštího roku.

Aby se Veselí nad Moravou stalo atraktivním místem pro život, potřebuji mladí lidé nejen dostupné bydlení, ale také atraktivní pracovní příležitosti. Je právě toto posláním vaší průmyslové zóny? A jak se vám jí daří zaplňovat?
To je dlouhodobý projekt, který reaguje na smutnou skutečnost, že čtyřicetihektarový areál bývalých veselských Železáren, který je stále v soukromém vlastnictví, je téměř nevyužívaný a stává se z něho typický brownfield. Město se proto snaží vybudovat v lokalitě mezi ul. Blatnická a Kollárova průmyslovou zónu novou, zaměřenou ale na lehkou nebo střední výrobu, samozřejmě s dotační podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, kde by mělo najít práci více než 500 zaměstnanců. Aktuálně máme zasíťovanou první etapu o rozloze 7 hektarů a je již kompletně obsazena investory, kteří zpracovávají své projektové dokumentace, aby mohli v brzké době zahájit výstavbu nových výrobních objektů.

Velkou proměnou již několik let prochází také přístav na Baťově kanále, který by se měl stát největším rekreačním přístavem v Česku, a vzniknout by zde měl i unikátní lodní výtah. Proč je pro Veselí nad Moravou tato investice tak důležité? A kdy se návštěvníci dočkají dokončení stavebních prací?
Máte pravdu. Veselský přístav na Baťově kanálu je velmi smělý, ambiciózní projekt, který se snaží skloubit investice státní, soukromé i městské. Je dobré připomenout, že samotná myšlenka novodobého rekreačního využití Baťova kanálu vznikla právě ve Veselí a že v našem městě sídlí i obecně prospěšná společnost, která se snaží plavbu v celé délce vodní cesty maximálně podporovat. Aktuálně se dokončuje projektová příprava pro další rozšíření laguny veselského přístavu, díky čemuž zde vznikne 81 plnohodnotných parkovacích míst pro rekreační lodě různých velikostí a s potřebným zázemím. Soukromý investor zde také v květnu příštího roku otevírá nové apartmánové bydlení s téměř sto lůžky a město, kromě lanového centra, chystá nové parkoviště a řadu dalších doprovodných aktivit. Zkrátka - celý areál přístavu se stává velmi atraktivní lokalitou nejen pro turisty, ale i pro občany našeho města a celého regionu.

Město se také rozhodlo přispět částkou tří milionů korun na Dům přírody Bílých Karpat. K čemu bude tento dům sloužit?
Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu na Bartolomějském náměstí, který nabídne kompletní vzdělávací a informační zázemí ke všemu, co se nachází v nádherné krajině Bílých Karpat. Investorem tohoto projektu je místní sdružení ochránců přírody, kterým se podařilo zajistit financování z evropských fondů i z krajského a městského rozpočtu. Pro veřejnost by se tento Dům přírody měl otevřít během jara příštího roku.

Především v posledních letech trápí nejednu radnici nakládání s komunálním opadem. Ve Veselí nad Moravou rozdáváte zdarma kompostéry, budujete podzemní kontejnery apod. Jaké další plány máte v této oblasti?
Podle platných zákonů se každý rok snižuje kvóta možného skládkování směsného komunálního odpadu. I tento ekonomický nástroj nás nutí rozvíjet všechny projekty, které směřují jednak k předcházení vzniku odpadů a jednak k třídění, které umožní jejich další využití. Ve Veselí máme již 12 hnízd velkokapacitních podzemních kontejnerů pro separovaný sběr papíru, plastu a skla a jejich počet bude určitě nadále růst. Snažíme se také v maximální míře vysvětlovat občanům, že čím více se nám podaří odpadu vytřídit, tím více se šetří rozpočet města i peníze každého občana, protože nebude nutné v takové míře navyšovat poplatek za svoz odpadu. A myslím, že se to celkem daří. V letošním roce jsme získali krásné 3. místo v celém Jihomoravském kraji právě za řádné třídění - a za to patří Veselanům, Milokošťanům i Zarazičanům veliký dík.

Radnice také v minulosti investovala do několika „smart“ řešení. Občané Veselí mohou využít aplikaci Munipolis a přes aplikaci mohou také platit parkovné. Jak se vám tyto technologické novinky osvědčily?
Myslím, že výborně! Přes tuto aplikaci mohou občané nejen platit parkovné, ale i v různé formě komunikovat s radnicí nebo upozorňovat na různé závady ve městě. Vedle toho máme již několik let městský Portál občana, který umožňuje v plně zabezpečené formě podávat na město grantové žádosti nebo platit zmíněné poplatky za komunální odpad. Aktuálně připravujeme úplně nový komplexní smart projekt - tzv. Kartu občana, kterou bychom rádi představili na konci letošního roku.

Ve Veselí v poslední době přibývá také mnoho kulturních a jiných společenských akcí. Je to záměr radnice, nebo spíše spontánní snaha místních občanů a organizací?
Určitě oboje a je to moc dobře. Před dvanácti lety jsme transformovali tehdejší příspěvkovou organizaci na obecně prospěšnou společnost Veselské kulturní centrum, které také získalo velmi dobrého ředitele a tahouna řady zmiňovaných kulturních projektů. Skvělá spolupráce je s místní základní uměleckou školou, která nejen skvěle vzdělává své žáky, ale pořádá i množství koncertů a jiných představení určených pro veřejnost. A vedle toho se snažíme prostřednictvím městského grantového systému v maximální míře podporovat kulturní a společenské akce různých spolků i jednotlivých občanů. A je to poznat, protože právě kultura a sport dávají každému městu toho správného ducha.

Karel Výborný, idobryden.cz

Ve Veselí nad Moravou dne 30. října 2023

Štítky
Osobnosti: Petr Kolář
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme