Vyhlášení nominace do krajských voleb 2016

Krajský výbor Jihomoravského kraje vyhlašuje nominaci na primárky voleb do krajského zastupitelstva.


Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací (nejméně 14 měsíců před uplynutím předchozího mandátu): 1.7.2015.

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy k projednání MV a následně RV je stanoven (nejpozději 13 měsíců před uplynutím předchozího mandátu), tedy: 1.8.2015

Jednotliví členové předkládají nominace MV, v regionech kde nejsou MO, tak RV. Výbory o návrhu rozhodnou usnesením a v případě kladného rozhodnutí jej zašlou osobě přijímající nominace. Vzhledem k tomu, že dle jednacího řádu, se MV scházejí dle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce, a RV též jednou za 2 měsíce, a s ohledem na dobu 9 měsíců stanovenou pro předvolební kampaň, musí být stanovený termín pro nominace členy nejpozději 13 měsíců před uplynutím předchozího mandátu.


Datum uzávěrky příjmu nominací místními výbory k projednání regionálními výbory je stanoven (nejpozději 10 měsíců před uplynutím předchozího mandátu), tedy: 31.10.2015


Závazné podmínky příjmu nominace: Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list dle vzoru schváleného předsednictvem TOP 09 (v příloze).

Adresa a osoba přijímající nominace:
Klára Pěknicová
krajská kancelář TOP 09
Vídeňská 134/102
Brno
619 00
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme