Pokuty za nedodržení povinnosti elektronické formy podání při správě daní

8. 3. 2018

Možná už jste o tom slyšeli. Ti, kteří si zřídili datovou schránku, mají od 1. ledna 2015 povinnost přiznávat daně finančnímu úřadu elektronickou formou. Mnozí poplatníci si zřídili datovou schránku dobrovolně, o této povinnosti neměli tušení a dál na podatelny nosili vyplněné tiskopisy jako je například přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace, řádné či dodatečné daňové přiznání.

Kdo má vůči správci daně tuto povinnost a nedodrží ji, může dostat pokutu ve výši 2 tisíce až 50 tisíc korun.

Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství, uvedla, že „V roce2015 uložila Finanční správa za nedodržení elektronické formy podání (bez rozlišení druhu příjmů a typu poplatníka) celkem 4 204 pokut v celkové částce 8 452 700 korun.“, čili většinou 2000 Kč za každý tento případ. Lze tedy předpokládat, že šlo o poplatníky, kteří si zřídili datovou schránku a z nevědomosti nadále s finančním úřadem komunikovali papírovou formou.

Na základě podnětu jednoho z občanů jsem se ve snaze tuto situaci řešit, obrátil na Ministerstvo financí a zároveň i na Ministerstvo vnitra. Návrhy možného řešení jsou dva.

Na možnosti elektronického způsobu podání nevidím nic špatného. Naopak, jde o dnešní trend a urychlí se tím vkládání dat do systému, ale pokud už jde o povinnost, stát by mohl své občany využívající datové schránky na tuto nutnost dodržení elektronické formy podání a na hrozící pokutu upozornit, a to každoročně na konci či začátku roku. Možnost informovat všechny majitele datových schránek stát využívá. Naposledy se tak stalo rozesláním zprávy o výluce informačního systému datových schránek. Druhou variantou je upravit pokutu.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová ve své odpovědi uvedla, že jejich úvahy jdou podobným směrem. Pokud jde o legislativní řešení, Ministerstvo financí zvažuje úpravu a změnu výše předmětné pokuty. Především jde o možnost vyloučení těch, kteří si zřídili datovou schránku dobrovolně. Odpověď na interpelaci si můžete přečíst zde. Takže uvidíme, jestli s něčím v dohledné době Ministerstvo financí přijde a pokud ne, připomeneme jim to.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar uvádí, že se nebrání užití hromadné datové zprávy. Takto by mohlo příslušné daňové subjekty informovat Generální finanční ředitelství, či přímo Ministerstvo financí. Celou odpověď najdete zde.

Pozn.: Forma podání prostřednictvím datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

František Vácha

poslanec za TOP 09

Štítky
Osobnosti: František Vácha