× Pohněme s tím. Společně!

Knot: Zvládnu náměstka hejtmana i starosty

24. 5. 2017

1. Jak si představujete úspěšně skloubit dvě náročné funkce? Návrh změn kompetencí ve vedení Písku pro ZM znám, ale nediskutovali jste v rámci strany například o možnosti změny v osobě místostarosty Písku (např. pí. Trambová?)

Bezesporu se jedná o dvě zodpovědné funkce, ale vše je o time managementu, resp. organizaci práce. Odbor investic a rozvoje v Písku je personálně velmi dobře obsazen. S vedoucím odboru panem Filipem jsme dobře sehraní a oba známe naše požadavky, aby věci správně fungovaly. Proto nemám obavy, že by na zhruba jeden rok nebylo možné obě pozice skloubit. S radní Petrou Trambovou jsem - stejně jako s kolegy z vedení města i klubu TOP 09 - celou záležitost konzultoval a s navrhovaným řešením všichni souhlasili. Tedy: pod paní starostku by přešly finance a pod pana místostarostu Hořánka pak doprava a městské organizace. Považuji to v dané chvíli za optimální řešení.

2. Ad kraj: Jaké byste chtěl prosadit priority? Může přinést Vaše zvolení něco konkrétního Písku?

V prvé řadě je třeba si říci, že kraj by neměl zasahovat do věcné působnosti obcí, takže má trochu omezené možnosti. Jednou z priorit, kterou bych rád prosazoval je Iniciativa Smart Cities, resp.Smart Region. Jedná se o koncepty, které mají za cíl udržitelný rozvoj měst, obcí a krajů zlepšit životního prostředí a možnost získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Nabízí příležitost technologického rozvoje kraje a orientaci na oblasti s vyšší přidanou hodnotou. Konkrétně se jedná o podporu a rozvoj čisté mobility a dobíjecí infrastruktury, snižování energetické náročnosti krajských budov apod. Pokud se ptáte na provázanost Písku a Jihočeského kraje, pak jedno z témat může být vybudování parkoviště u Nemocnice v Písku. V současné době máme připravenou studii, které se zabývá vybudováním zcela nových parkovacích ploch mezi ul. Budějovickou a krajskými budovami na pozemcích kraje i města. Tento projekt řeší výpadek parkovacích míst uvnitř areálu nemocnice. Paní hejtmanka přislíbila návštěvu Písku, kde bychom jí rádi detailně seznámili s touto investicí a otevřeli otázku financování.

3. Opozice (p. Veselý) vyrukovala s obavou, jak bude po Vašem úspěchu na kraji vedení písecké radnice nadále zvládat tolik práce (navýšení u paní starostky a p. Hořánka, nedostatek personálních zdrojů koalice)... Váš názor (odpověď Veselému - viz http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/pisecke-koalici-dosly-zdroje)?

Na rozdíl od řady jiných měst se náš Písek mění před očima, a to díky schopnosti vhodně využívat dotační tituly evropské, národní i krajské v kombinaci s vlastními zdroji. Jako jedinečnou příležitost pro naše město proto vidím i získání postu 1. náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro investice a rozvoj. Písek tak bude mít informace o vypisování dotačních výzev přímo z první ruky a díky žádoucímu propojení s postem místostarosty pro investice a rozvoj tyto informace přenášet i na komunální úroveň bez časové prodlevy a řady prostředníků, jako tomu bylo dosud. Osobně se neobávám, že by tak zkušení lidé jako paní starostka Eva Vanžurová a komunální politikou protřelý pan místostarosta Jiří Hořánek nezvládali rozsah nově navržených kompetencí. Kolega Ondřej Veselý si je sám jistě vědom, že jeho kritika pramení spíše s blížícím se termínem konání parlamentních voleb. 


4. Vašemu zvolení v krajském zastupitelstvu předcházela značná kritika ze strany některých krajských zastupitelů (viz záznamy jednání) - můžete vysvětlit určitý posun (v průběhu dojednávání nové krajské koalice) ve Vašem názoru na odměny manažerů nemocnic?

Mému zvolení? Myslím, že se především kritika svezla do řad ČSSD, konkrétně na pana exhejtmana Jiřího Zimolu a nadstandardních odměn pro jeho kamaráda ve funkci šéfa nemocnic. To jsme ostatně kritizovali od prvopočátku a já osobně jsem na toto téma publikoval i svůj komentář, kde jsem jasně deklaroval, že odměny byly podle mne nepřiměřeně vysoké, ale ne nezákonné. Náš zastupitelský klub měl v celé věci jasno. V koaličních vyjednáváních jsme měli několik podmínek. V rekonstruované radě kraje by neměl zasednout žádný z aktérů kolem kauzy „chalup na Lipně“, pan Martin Bláha by měl rezignovat na post šéfa nemocnic a musí existovat koaliční vůle snížit odměny manažerů v nemocnicích. Politická odpovědnost exhejtmana i jeho náměstka byla vyvozena, pan Bláha podal rezignaci a na procesu snížení odměn se již začalo pracovat. Tím naše očekávání byla naplněna. Podle mne se pro region Písecka podařilo vyjednat maximum: hejtmankou byla zvolena zkušená politička, exstarostka Milevska - paní Ivana Stráská, náměstkem starosta Kovářova - pan Pavel Hroch a já vícehejtmanem. To je myslím pro Písecko velmi neobvyklá a solidní bilance. :)

5. Co soudíte o názoru, že současné vedení písecké radnice utratilo či utratí (“rozházelo”) většinu úspor, které vznikaly za několika předchozích volebních období, že nezbude žádná rezerva?

Město není banka, která má za cíl kumulovat kapitál a pak ho půjčovat za úrok dál. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli město a ne, abychom zvyšovali zůstatky na bankovních účtech s úrokem nula. V tomto volebním období jsme každoročně skončili v plusu a vygenerovali tak více než 100 mil Kč na budoucí investice. Aktuální zůstatek na účtech se již pohybuje kolem 550 milionů korun. Hlavní cíle byly tři: nová knihovna, úpravna vody a nový plavecký bazén. Na těchto projektech jsme se shodli i s částí opozice, dokonce na knihovně a úpravně, pokud se nepletu, snad komplet celé zastupitelstvo. Především na tyto tři akce měla padnout finanční rezerva, kterou jsme cíleně pro tyto účely akumulovali. Nelze tedy vůbec hovořit, že rozpuštění finanční rezervy je dílem pouze koalice.

6. Jaké nejdůležitější projekty v Písku dle Vašeho odhadu budou dokončeny do komunálních voleb?

Už do předchozích komunálních voleb šla TOP 09 s programem na přeměnu městské knihovny v důstojné centrum vzdělání a podařilo se nám dotáhnout tento záměr od samotného schválení, přes projektovou přípravu až k samotné realizaci. Novou knihovnu a i úpravnu vody tak Písečáci dostanou na podzim příštího roku. Za zásadní také považuji konečné vyřešení sporu o vlastnictví jižní části Žižkových kasáren. Díky tomu se v této lokalitě může naprojektovat sportovní hala s přiléhajícím venkovním sportovním areálem. V současné době dochází k vyčistění celého areálu. Daří se nám také postupně navyšovat parkovací kapacity, ať už na sídlišti Jih či na Výstavišti, v rámci postupné rekonstrukce parkovišť zavádět systém chytrého navádění na volná parkoviště (a to i na místa, která nejsou osazena senzory) a pokračuje i příprava výstavby parkoviště naproti poště – konkrétní podoba bude záviset na výsledcích zadaného hydrologického a geologického průzkumu. Podařilo se nám také rozhýbat projektovou přípravu nového bazénu a především jej doplnit o venkovní areál. Úspěšně také dopadla rekonstrukce oblíbené plovárny u Sv. Václava. Písek jsme přihlásili do soutěže Stavba roku s dokončeným projektem rekonstrukce Bakalářů, který jistě ocení nejen Písečáci, ale i návštěvníci našeho města, a jistě podtrhne historickou krásu našeho královského města. Podařilo se dokončit stavební úpravy domu s pečovatelskou službou. Realizovala se také rekonstrukce řady ulic jako Jeronýmova, Dobrovského, vnitrobloku Erbenova atd. Za úspěch také považujeme budování kombinované stezky pro chodce a cyklisty, která umožní obyvatelům Hradiště dostat se bezpečně až do průmyslové zóny. Stezka povede centrem a přes Otavu pěší i cyklisty převede lávka podle návrhu píseckého rodáka Josefa Pleskota, kterou prosazoval někdejší starosta Ondřej Veselý. Právě napojení lávky na stezku z ní ale dělá funkční součást života našeho města. Na tuto akci jsme požádali o dotaci ve výši 30 mil korun. Máme zažádáno o dotaci na vytvoření Smart areálu alternativní energetiky ve výši kolem 1 mil EUR atd.

7. Co pokládáte za největší dosavadní úspěch, co za největší dosavadní prohru současné písecké koalice?

Podle mě projekční dotažení tří zásadních investičních akcí, o kterých jsem hovořil výše, tedy nová knihovna, úpravna vody a plavecký bazén. Jen tyto akce se pro ilustraci pohybují v celkovém součtu kolem 560 mil korun. Osobně mám radost, že se podařilo zkultivovat politickou scénu v Písku. Zastupitelstva jsou zpravidla věcná, kdyby nebylo diskusí na téma bazén, tak by jednání probíhala prakticky bez osobních invektiv. Za to bych rád touto cestou všem zastupitelům poděkoval. Dále jsem rád, že koalice funguje v zásadě dobře a opozice je konstruktivní a dokáže někdy chybějící hlas „přihodit“ a tím posouvat dobrá témata kupředu. Prohra? … snad s výjimkou jednoho investičního projektu mě momentálně nic nenapadá, ale ten si s dovolením nechám pro sebe….:)

8. Vaše osobní další politické cíle – parlamentní volby?

Písek mám opravdu rád, narodil jsem se zde a s výjimkou asi 10 leté pražské epizody zde trvale žiju. Proto bych byl rád, kdyby Písek v dalším volebním období navázal na úspěchy tohoto. Dále bych si přál, aby koalice na kraji fungovala jako ta v Písku, opozice byla obdobně věcně konstruktivní a existoval tak prostor pro rozvoj celého regionu bez hádek. Když se ptáte na parlamentních volby…tam bych měl kandidovat za TOP 09 ze 4. místa. Post lídra kandidátky jsem po dohodě s kolegou Klímou opustil, abych měl dostatek času seznámit se s agendou na kraji. Mou účast tak považuji spíše za podporu celé kandidátky. Další mé kroky jsou v rukou Božích a obyvatel jak samotného kraje, tak hlavně Písku….

ZDROJ: Zdenka Jelenov - Písecký svět

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Josef Knot

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme