Setkání s paní ministryní

21. 2. 2012

Náš neformální rozhovor v prostorách hradního sklípku se týkal především dvou oblastí – památkové péče a konání 20. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích.

Strakonice sice nemají takové množství památkových objektů jako jiná města, mají však několik historických skvostů, o které je třeba pečovat. Především se jedná o národní kulturní památku strakonický hrad, který leží ve středu města a proto je centrem kulturně společenského dění. Přestože velká část je již opravena a slouží veřejnosti, jsou objekty (zejména ve vlastnictví řádu maltézských rytířů – kostel sv. Prokopa a kapitulní síň), které stále chátrají a potřebují větší finanční pomoc z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR. Také ochoz gotické věže Rumpál, kterou spravuje muzeum, je nyní v havarijním stavu a potřebuje finanční injekci naopak z Havarijního programu MKČR.

Paní ministryně v obou případech pomoc přislíbila.

Již tradičně je MKČR z odboru Regionální a národnostní kultury podporován i náš dudácký festival, který svým významem dávno překročil hranice naší republiky. Letošní 20. ročník by měla doprovázet řada akcí a třešničkou na dortu by měla být reedice knihy Josefa Režného 5000 let s dudami. Samozřejmě to vše předpokládá nemalé finanční náklady, které se dnes pohybují již řádu několika milionů.

Abychom alespoň trochu přiblížili dudáckou atmosféru přišel paní ministryni zahrát i „opravdický“ dudák Dušan Pilík, člen Prácheňského souboru písní a tanců. Paní ministryně nejenže slíbila podporu, ale přijala i naše pozvání na letošní 20. ročník MDF.

 

 

Strakonice 16. 2. 2012. PhDr. Ivana Říhová, místostarostka města Strakonice.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme