22. 9. 2010

T – Tradice - Vážíme si všeho, co doposud bylo vybudováno k prosperitě města a pro kvalitní život prachatických i mimoprachatických občanů.

O – Odpovědnost
- Zvolení zástupci se budou chovat, jednat a rozhodovat stejně jako odpovědná rodina nebo firma.

P – Prosperita - Jediným nástrojem vedoucím k prosperitě je vymezení jasných a přehledných pravidel, na která musí dohlížet efektivně fungující instituce odpovědné těm, kteří je zřizují.Nový směr budeme prosazovat v těchto základních bodech:

1. Ekonomika, provoz města a jím zřizovaných nebo vlastněných společností
- zefektivníme provoz Městského úřadu a společností vlastněných nebo zřizovaných městem
- prosadíme nezávislý personální audit, který lépe definuje a posílí kompetence a pravomoci  
- zavedeme na Městské správě domů a bytů  nepřetržitou havarijní linku  
- prosadíme posílení klientského způsobu jednání zaměstnanců Městského úřadu
- necháme provést energetický audit v  budovách spravovaných městem
- nebudeme pro rok 2011  zvyšovat daň z nemovitosti  

2. Infrastruktura města a investice
- zlepšíme dopravní obslužnost města
- zkvalitníme zázemí parkovišť a odstavných ploch vybudováním infrastruktury
- rozšíříme provoz městské hromadné dopravy ,zvýšíme počet zastávek a frekvenci spojů
- podpoříme vybudování komunikace přes „škvárák“
- prosadíme trvalé zkvalitňování životního prostředí ve městě
- zlepšíme systém  ekologického třídění a likvidace odpadu  zřízením „ kompostárny“
- nezůstaneme neteční ke zpustošenému stavu objektu Lázní a jeho okolí
3. Rozvoj podnikání a turistiky
- prosadíme rovné podmínky pro podnikání a zvýšíme transparentnost veřejných zakázek
- podpoříme rozvoj podnikání ve městě spoluprací  s profesními organizacemi, státní správou a
hospodářskou komorou
- oživíme centrum města pořádáním městských trhů a kulturních akcí
- podpoříme rozvoj turistiky ve spolupráci s privátním sektorem a odbornou veřejností

4. Školství a vzdělávání
- prosadíme  zlepšení  stavu a využívání školních budov a přilehlých areálů u škol
- zachováme stávající systém základních škol při současném demografickém vývoji
- prosadíme  rozvoj a podporu  mimoškolních vzdělávacích aktivit a center
- podpoříme  celoživotní vzdělávání všech vrstev občanů

5. Zdravotnictví a sociální oblast
- podpoříme veškerou snahu o udržení stávajícího rozsahu poskytované péče v Nemocnici Prachatice
- prosadíme  funkční sociální systém sloužící nemocným, handicapovaným a slabým, který nebude  
představovat alternativu k pracovitosti a nesmí být zneužíván
- udržíme vysoký standart sociálních služeb ve městě pro všechny obyvatele města

6. Kultura a sport
- podpoříme  místní společenské a kulturní spolky a sdružení a výstavbu multikulturního domu v objektu bývalé hasičárny  
- prosadíme přestěhování knihovny do odpovídajících prostor
- rozšíříme přístupnost stávajících sportovišť pro všechny a zlepšíme jejich dopravní obslužnost
- podpoříme projekty sportovišť, které budou víceúčelové a zlepší  turistickou atraktivitu  města např.
hřiště pro hokejbal s  využitím pro lední hokej i veřejné bruslení a „tankovku“ pro cyklostezku a inline
bruslení
- prosadíme změnu  tváře Slavností Zlaté solné stezky s důrazem na místní a šumavskou regionální
kulturu