3. 8. 2014

T – Tradice            Vážíme si všeho, co bylo dosud vybudováno k prosperitě města a jeho občanů
                                     
O – Odpovědnost  Naši zástupci ctí při správě věcí veřejných princip zodpovědného hospodáře                               
                                           
P – Prosperita       Jediným nástrojem vedoucím k prosperitě je vymezení jasných a přehledných pravidel, jejich důsledná kontrola a vymahatelnost       
                                          
V minulém volebním období se nám podařilo splnit náš program ve většině bodů. V tomto směru budeme pokra-čovat i nadále. Nebudeme slibovat nesplnitelné , ale jen to, co můžeme reálně  ovlivnit ve prospěch města Prachatice a jeho občanů…

„…na úřadech odborníci, ne jen úředníci…“

- provedení hloubkového finančního, personálního a zejména technického auditu a optimalizace ve společnosti Tepelné hospodářství Prachatice ( snížení nákladů na teplo pro občany  je reálné…)
- provedení personálního auditu na městském úřadě a ve společnostech vlastněných městem
- plná a funkční zastupitelnost jednotlivého úředníka
- nebudeme snižovat nájemné, klademe důraz na použití vybraných prostředků ve prospěch zvyšování kvality bydlení…nadbytečnost bytového fondu chceme řešit  částečným prodejem bytů do rukou občanů
- zefektivníme provoz městské policie


„…princip zodpovědného hospodáře…“

- podporujeme výstavbu multifunkčního domu ( přestavbou býv. hasičské zbrojnice), ale budeme prosazovat jen takový , který bude efektivní a hospodárný  
- budeme aktivně podporovat rekonstrukci silnic a chodníků  města,  zejména dokončení již započatých prací
-  budeme maximálně využívat dotace, ale jen na smysluplné projekty, ne plýtvání finančními i lidskými zdroji
- důležitá je ,,projekční připravenost“ – soustředíme se na rozvojové projekty, ,,štěstí přeje připraveným“, být o krok napřed, ne dobíhat…..
- chceme  revitalizovat Štěpánčin park s tím, že bychom jej  propojili s areálem bývalého letního kina -  cílem je vznik stálé zastřešené  tržnice
- dokončíme rekonstrukci městského stadionu
- zasadíme se o vybudování nového skateboardového parku
- prosadíme vznik stabilní  kulturní scény v areálu Parkánu
- chceme vyřešit tristní dopravní obslužnost města (křižovatka Těšovice, příjezd do průmyslové zóny…)
- odstranit nesmyslný zákaz vjezdu do průmyslné zóny
- umístit orientační značky místních podnikatelů na  komunikacích  města zdarma


„Prachatice - město pro turisty zajímavé nejen na jedno odpoledne“

Chceme:
- …vytipovat a zřídit místo vhodné pro kempování a stání obytných aut (Kandlův mlýn….?)
- … zvýšit využití možností  hory Libín pro turistiku a cyklistiku - lepší mapové podklady a chybějící vyznačení turistických stezek
- …vyznačení cyklostezky z Prachatic do Strunkovic a její napojení na připravovanou cyklostezku okolo Blanice
- …realizovat veřejné osvětlení na bývalé tankové cestě (tankovce)
- …doplnění www stránek města o specializovaný ,,rozcestník“ pouze pro turisty a návštěvníky města,  pro lepší orientaci„Investice do vzdělání bývá investicí nejlepší…“

- budeme usilovat  o vznik vysoké školy ve městě  a  její umístění v pavilonech ZŠ Zlatá stezka
- podpoříme celoživotní vzdělávání všech vrstev občanů (DDM, CEV Dřípatka, Univerzita 3.věku, jazyková škola…)
Chceme:
- …vykázat provozovny s herními automaty na okraj města (i přes takzvaný přínos do městské pokladny)
- … spravedlivěji podporovat činnost neziskových organizací
- …zrušit vstupné na Slavnosti  Zlaté stezky v Prachaticích. Klademe důraz na prezentaci zejména místních spolků a sdružení.
- … pravidelně oceňovat občany, jež se významně zaslouží o propagaci a rozvoj  města Prachatice
-…dotačními příspěvky zohledňovat především oddíly,  zaměřené na mládež


„ Prachatice - zdravé město, obec přátelská ke svým  občanům, zejména seniorům“

- chceme propagovat město jako obec přátelskou  k seniorům – s důrazem na zviditelnění stávajících kvalitních služeb a jejich další rozšiřování
- využijeme volnou kapacitu  bytového fondu  k rozšíření nabídky seniorských bytů
- prosadíme privatizaci budov bývalé nemocnice – Polikliniky Vodňanská - do rukou lékařů


Podpořte nás svým hlasem! Děkujeme!