„V krajských volbách jde i o budoucnost Písku, tak nebuďme lhostejní,“ vyzývá Josef Knot

4. 10. 2012

JUDr. Josef Knot pracoval v londýnské investiční skupině Arca Capital nejdříve jako právník se zaměřením na finance a posléze jako investiční manažera. V roce 2010 se rozhodl vstoupit do politiky a v komunálních volbách kandidoval za TOP 09. Před necelým rokem obsadil post neuvolněného místostarosty města Písek, stará se o  investice a rozvoj. Na kandidátce do krajských voleb ho najdete na šesté pozici.

Myslíte si, že jste jiný, než dosavadní politická reprezentace?
„Předně nejsem žádný technokrat. Svou výhodu vidím v tom, že jsem se díky předchozí kariérní dráze postavil na vlastní nohy a na politice jsem finančně nezávislý. Dá se tak říci, že nemusím žít z politiky, ale mohu žít pro politiku.“

V politice chcete využít nabytých zkušeností, mohl byste uvést, jakých konkrétně?
„Jsem zvyklý jako manažer činit závažná rozhodnutí, nebojím se ale také za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Právě ochota nést svou kůži na trh v naší politice chybí. Zároveň ale manažer není individuálním, ale týmovým hráčem, musí se naučit vytvářet aktivně spolupracující tým a vést ho k plánovaným výsledkům; stejně jako rozhodovat musí umět i naslouchat, vykomunikovávat problémy, dosahovat konsensu… Práce s penězi mě pak naučila znát jejich hodnotu a být proto zodpovědným, šetrným hospodářem.“

A jaké myšlenky prosazujete jako místostarosta města?
„Předně musím říct, že se nám před osmi měsíci podařilo křesla tří opozičních zastupitelů proměnit za tři křesla v radě města. To bylo maximum možného, čeho jsme vůbec mohli dosáhnout. Díky tomu nyní můžeme plnit naše programové zásady, které jsme přislíbili voličům…“

…jaké to jsou?
„Chceme i nadále přivádět do politiky osobnosti, které v civilním životě prokázaly profesní zdatnost ve svých oborech a které navíc nejsou na politice závislé; místo spoléhání se na zafinancování investičních akcí z prostředků města, na které má negativní vliv pokračující trend nižšího výběru daní, usilujeme přivést do Písku soukromé investory, kteří by se mohli uplatnit například v případě projektu dokončení rekonstrukce Sladovny, i evropské prostředky ze současné výzvy, jako například na projekt cyklostezky, a připravit se v novém strategickém plánu i na nové – podstatně méně štědré – rozpočtové období evropských dotačních programů. Stěžejním bodem našeho programu je politika aktivní podpory vytváření nových pracovních míst. Právě díky tomu se Písek stal podle průzkumu zadaného Českou televizí nejlépe hodnoceným městem mezi menšími městy celé republiky. Tomu odpovídá i nízká míra nezaměstnanosti ve výši 6,1%, průměrná nezaměstnanost v ČR je o 2,2% vyšší.“

S jakou vizí jste se rozhodl vystoupit o schod výš a ucházet se o post krajského zastupitele?
„Jsou to v podstatě dost podobné motivy. Více než kdy jindy nám přetrvávající globální ekonomická krize ukazuje, že jen těžko můžeme očekávat vyšší daňové výnosy, a tak je velmi pravděpodobné, že i pro krajský rozpočet, jako to musí dělat rozpočet státní či obecní – a vlastně i rodinný, nastane období škrtů. Zvláště když proud evropských dotačních prostředků bude vysychat. Za takovéto situace je nezbytné, aby i kraj přehodnotil své rozpočtové priority a připravil takový strategický plán rozvoje, který půjde reálně, bez dalšího zadlužování, zvládnout i v novém rozpočtovém období evropských dotačních programů.“


Řekl jste, že zapojení soukromého kapitálu do rozvoje kraje může přinést dodatečné prostředky pro rozvoj kraje, jaké s tím máte zkušenosti v Písku?
„Už v listopadu 2011, kdy jsme jako TOP 09 zasedli v radě města Písek, jsme vlastně v případě vyjednávání se soukromými investory naskočili do pořádně rozjetého vlaku. Na stole nám hned přistály zásadní výzvy, které rozhodovaly o dalším rozvoji města především co do tvorby nových pracovních míst a dalšího přílivu investic. Jeden problém se týkal Severní průmyslové zóny, kde se společnosti Aisin nepodařilo dodržet smluvní podmínky. Přesto jsme dosáhli – myslím, že k oboustranné spokojenosti – dohody, kdy na jedné straně společnost Aisin dosáhla prodloužení termínu na zastavění o 10 let, výměnou za to naopak město obdrželo příspěvek ve výši deset milionů určený na realizaci nové okružní křižovatky v průmyslové zóně a dalších sto tisíc na rozvoj píseckého sportu. Druhý neodkladný problém, který nám spadl na bedra, byla jednání se společností Žižkov Center. Ta se však nesla v poněkud jiném duchu než ta s ředitelem společnosti Aisin. Je nesporné, že město musí zesílit tlak, ale je také si třeba uvědomit, že narážíme na ne zcela vyváženou smlouvu z roku 2007 a město bohužel tahá za slabší konec provazu. Naopak mě ale těší spolupráce s Technologickým centrem. I tady jsme se neobešli bez problémů, realizace má zpoždění kvůli změnám ve stavebním projektu, kolaudace se dočká až v březnu či dubnu 2013. Přes tyto dílčí problémy se naplňuje vize kasáren jako zajímavé rozvojové zóny, průmyslový park navíc podle investora přinese 300 nových pracovních míst. A to vše bez prostředků města.“

A jaké konkrétní projekty se vám podařilo prosadit?
„Pokud mám mluvit za sebe, pak jsem předkládal radě města a zastupitelstvu tři projekty, které v září úspěšně prošly. A to i díky precizní přípravě ze strany odpovědných  odborů. Předně to je projekt rekonstrukce domu v Chelčického ulici, který by se po rekonstrukci mohl stát parkovacím domem s kapacitou 100 a více parkovacích míst. Nejenže by tak město mohlo vyřešit letitý problém parkování v centru, ale zároveň ulehčí Velkému náměstí a vrátí mu jeho historický ráz, což ocení nejen místní, ale jistě i turisté. Druhým předkládaným záměrem je dokončení rekonstrukce Sladovny. Ta by měla odpovídat jejímu využití. V tomto smyslu jsem proto navrhl zadání odborné studie, která by nám napověděla, jak se Sladovnou naložit. Naším cílem je vybrat takový projekt, který bude mít udržitelnou ekonomiku, zároveň bude dostatečně zajímavým pro Písečáky, a pomůže i cestovnímu ruchu. Posledním projektem, jehož realizaci zastupitelstvo odhlasovalo, je podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na vybudování cyklostezky, vhodné i pro in-line bruslaře, která propojí Písek a Smrkovice a rozšíří ve městě možnosti pro aktivní trávení volného času. Za samotnou TOP 09 pak mohu zmínit například iniciativu svého stranického kolegy a radního MUDr. Rudolfa Tylla, který se zasadil o navýšení kapacity v mateřské škole J. Malého. Pokud bych jmenoval projekty, které mě přesvědčily, že by měly obdržet prostředky z rozpočtu města, tak je to například pilotní projekt pro rozvoj logického myšlení a prostorové představivosti u dětí v ZŠ Edvarda Beneše.“

Jak rozumět vašemu předvolebnímu sloganu „musíme o Písku rozhodovat sami“, který máte na svém billboardu?
„Chtěl bych, aby lidé nebyli ke kraji lhostejni. Účast v krajských volbách je historicky jedna z nejnižších a přitom se jedná o klíčová témata i pro Písek. A pokud budou mít voliči zájem, svoje témata a své kandidáty si určitě najdou.“

A co byste závěrem vzkázal voličům?
„Byl bych rád, aby nepodceňovali význam krajských voleb. V zastupitelstvu Jihočeského kraje se totiž bude rozhodovat řada záležitostí, která se přímo týká i Písku, a bylo by myslím špatně, kdyby se rozhodovala o nás bez nás!“

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme