TOP 09 Písek představuje návrh na zřízení Výboru pro ekonomický rozvoj a podporu investic

26. 8. 2011

Výbor pro ekonomický rozvoj a podporu investic (VERPI) má být klíčovým poradním orgánem města, který bude garantem přípravy   řady klíčových projektů v následujících oblastech:

  • Ekonomický rozvoj města
  • Rozvoj znalostní ekonomiky
  • Podpora podnikání
  • Podpory inovací
  • Podpory školství, vědy a výzkumu
  • Získávání investic a dotačních titulů


V rámci této platformy bude město schopno komunikovat s významnými zástupci veřejného, soukromého i akademické sektoru a se  špičkovými odborníky v různých oblastech ekonomického rozvoje měst.

Prostřednictvím VERPI chceme vytvořit podmínky, které zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost města jako investiční destinace a podpoří ekonomický růst a zaměstnanost. Jsme přesvědčeni, že zvyšováním konkurenceschopnosti dosáhneme toho, že jak pro domácí, tak pro zahraniční investory bude snazší v Písku umístit své investice.

Hlavním cílem je stanovení dlouhodobé koncepce ekonomického rozvoje  a vysoká úspěšnost v získávání investic a dotačních titulů pro naše město.
VERPI bude podporovat aktivní mezinárodní spolupráci, zejména s partnery v nejbližších regionech Horní Rakousko a Bavorsko.


JUDr.Josef Knot, Radovan Polanský

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme