Stanovisko TOP 09 k jednání zastupitelstva ze dne 27.01.2011

3. 2. 2011

Místní výbor TOP 09  protestuje proti chování starosty města Písku JUDr. Ondřeje Veselého, který na posledním jednání zastupitelstva konaném 27.01. 2011 veřejně obvinil zastupitele za TOP 09 JUDr. Josefa Knota, že je ekonomicky motivován na provozu výherních hracích přístrojů, VHP. Starosta uvedl, že má informaci, která svědčí o ekonomické motivaci JUDr. Knota ve věci VHP přístrojů a vyzval jej, aby se k věci vyjádřil.  

JUDr. Josef Knot, zastupitel a předseda finančního výboru,  prezentoval na tomto zastupitelstvu stanovisko finančního výboru, který se jednohlasně usnesl a mimo jiné doporučil zrušení vyhlášky č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Na půdě finančního výboru prošlo toto téma diskusí a zastupitelům byla předložena řada materiálů, které byly výsledkem dlouhodobé přípravy tématu pro zastupitelstvo. Pan Knot prezentoval základní argumenty, ke kterým finanční výbor došel a opřel doporučení výboru o řadu konkrétních argumentů. Reakce, které se mu dostalo ze strany starosty města, je pro nás nepřijatelná. JUDr. Ondřej Veselý nepředložil v diskusi jediný pádný argument a namísto toho obvinil předsedu finančního výboru z ekonomické angažovanosti na projednávaném tématu. Takové chování považujeme za nedůstojné a především za znevažující práci, kterou na tématu odvedli všichni zúčastnění, včetně JUDr. Josefa Knota.

TOP 09 se zavázala ke konstruktivní opoziční práci a svým slibem se také řídí. Naši zastupitelé na tématech pracují a snaží se předkládat kvalitní podklady. Starosta města by měl aktivitu zastupitelů podporovat, naslouchat názorům a argumentům, které jsou mu předkládány. Vyjádření typu“ Jediný kdo stojí o VHP automaty jsou lidé, kteří jsou ekonomicky vázáni na tyto přístroje……“, nebo dokonce nařčení z ekonomické angažovanosti předkladatele je neetické, nerozvážné a především nesystematické. Nahrazuje tak rozvážnost a hospodárnost neuváženým a zjednodušujícím populismem.

Apelujeme proto na vyjádření pana starosty JUDr. Ondřeje Veselého, který slíbil předložit informace o ekonomické motivaci JUDr. Josefa Knota v této věci a vyzýváme jej, aby předložil veškeré informace dokazující jeho tvrzení na nejbližším jednání zastupitelstva. Pokud tak neučiní, žádáme veřejnou omluvu v průběhu jednání nejbližšího zastupitelstva.

Místní výbor TOP 09 nepodporuje výherní hrací automaty a považuje je za závažný sociopatologický jev. Za ideální stav považuje úplný zákaz všech výherních hracích automatů a pokud to v budoucnu legislativní úpravy dovolí, bude MV TOP 09 v Písku tento úplný zákaz prosazovat . Ale je  třeba si uvědomit, že vyhláška města  č. 1/2010 umožní městu omezit pouze jeden typ těchto přístrojů (VHP). VHP přístroje  okamžitě nahradí mnohem nebezpečnější, městem bohužel neregulovatelné VLT automaty, z jejichž provozu narozdíl od VHP plynou poplatky a zisk mimo městskou pokladnu mimopíseckým společnostem a jejich často účelově zřízeným nadacím.
Proto místní výbor TOP 09 stojí za stanoviskem finančního výboru a s přihlédnutím na předložené argumenty doporučuje zrušení výše zmíněné vyhlášky. Děkujeme tímto všem zastupitelům, kteří dávají přednost tvrdé práci a kvalitní přípravě a doufáme ve změnu dosavadní atmosféry na jednáních zastupitelstva města.

Místní výbor TOP 09 Písek

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme