První řádné zastupitelstvo v Písku

12. 12. 2010

Na prvním řádném zastupitelstvu v Písku  byl projednáván rozpočet města na rok 2011. Přestože se jedná o rozpočet mírně přebytkový, nebyl zastupiteli za TOP 09 podpořen. Důvodem bylo omezení prakticky všech investicí na jedné straně a na druhé straně žádné snížení neinvestičních prostředků. Tato situace byla předkladateli zdůvodněna, že se jedná o jakýsi  “polotovar“, který se bude během roku měnit o schválené investiční akce. Tím se ale rozpočet původně mírně přebytkový stane těžce schodkovým, proto nemohl být našimi zastupiteli podpořen.


Byli zvoleni předsedové a členové výborů zastupitelstva a odsouhlasena nominace do komisí Rady města. Za TOP 09:

Finančí výbor: JUDr.Josef Knot, předseda; Ing.Karel Tyll, Ing. Josef Vilím

Kontrolní výbor: Ing. Dana Myslíková, Radovan Polanský, Ing.arch. Petra Trambová

Kulturní komise: Klára Humpálová, předseda

Komise sociální: MUDr.Rudolf Tyll, předseda

Komise pro urbanismus a rozvoj města: Ing.arch.Petra Trambová, Ing.arch. Pavel Veřtát

Komise životního prostředí: RNDr. Vladimír Kožíšek

Komise majetkoprávní: Ing.Dana Myslíková

Komise sportovní: Ing.Josef Vilím

Komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch: Hedvika Přibylová

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme