Architekt Pleskot poradí s podobou bývalých kasáren v Písku

17. 5. 2018

Novou podobu prostoru po bývalých Žižkových kasárnách a jeho využití pro občany Písku městu by mělo pomoci určit developerská soutěž i poptávkové řízení mezi projektanty, které zastupitelstvo města schválilo. 

„Cílem je získat územně plánovací rozvahu urbánního řešení lokality o rozloze kolem devíti hektarů. Ta by měla obsahovat umístění areálu víceúčelové sportovní haly, základní dopravní skelet území včetně napojení na silnici I/20, páteřní trasování inženýrských sítí a jejich propojení se stávající systémy,“ přibližuje zadání místostarosta Josef Knot. Zpracovatelé musí své návrhy odevzdat do 22. srpna 2018. Komise následně vybere jeden návrh budoucího řešení lokality Žižkových kasáren z developerské soutěže a jeden návrh řešení z poptávkového řízení mezi projektanty. Obě varianty budou předloženy ke schválení radním a následně zastupitelstvu. To rozhodne o vítězi. Soutěž bude tedy probíhat formou dvou samostatných částí.

„Jde nám o to, aby lokalita někdejších kasáren konečně po dlouhých letech ožila a přirozeně navázala na městský obytný prostor,“ říká místostarosta Josef Knot. Připomíná tak několikaleté období, kdy město vedlo soudní spor se soukromým investorem, jenž zde svého času sliboval stovky bytů a obchodní centrum, plány však nikdy nezrealizoval. „Jakmile se podařilo pozemek získat zpět do majetku města, bylo třeba se o něj postarat. Zchátralé vojenské objekty jsme vloni nechali zdemolovat, na podzim byla plocha kompletně vyčištěna. Vypsání soutěže je dalším nezbytným krokem k rozvoji celého území. Těší nás, že jedním z členů komise pro posuzování nabídek je také architekt Josef Pleskot,“ doplňuje místostarosta.

Prostor bývalých Žižkových kasáren v Písku je rozdělen na několik částí. V první z nich se již podařilo vybudovat moderní technologické centrum a sídlí tu také nová psychiatrická léčebna. Ve druhé se plánuje výstavba již zmíněně sportovní haly za sto milionů korun.  Třetí, severní část, je dosud předmětem soudního sporu města Písku se společností Žižkov center o platnost nájemní smlouvy, která dosud rozvoj území komplikovala. I v případě, že by město spor s nájemcem nevyhrálo, smlouva končí v červnu 2019. Pak bude nájemce povinen objekty vyklidit. Do té doby by mohlo být i rzhodnuto o budoucí podobě celého území.

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Osobnosti: Josef Knot
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme