Zdařil: Otevřený dopis poslancům ČSSD

11. 7. 2018

Vážený pane poslanče,

Obracím se na Vás ve věci hlasování o důvěře menšinové vlády ČSSD a ANO s podporou KSČM dne 11.7.2018.
Přes to, že jsem si plně vědom, že se nacházíme historicky v nejdelším období bez funkčního a stabilního kabinetu, se na Vás obracím, abyste během hlasování tuto navrhovanou vládu nepodpořil.
Naše polistopadová demokracie má za sebou překotných a neklidných bezmála třicet let. Během tohoto období se Česká republika, přes řadu chyb, stihla pevně integrovat do struktur EU a NATO, které se staly zárukou našeho prozápadního směrování a respektu k lidským právům a svobodám ve smyslu mezinárodním i ve smyslu práv jednotlivce. Tento vývoj je v plném souladu s myšlenkami otců zakladatelů Československé republiky, jejíž významné stoleté jubileum si letos připomínáme.
Naše země se v tu dobu proměnila po třísetletém upírání národní identity v mladou a nadějnou demokracii nejen díky T. G. Masarykovi a dalším politikům, ale i díky mnoha osobnostem kultury, průmyslu a také díky národnímu uvědomění ze strany celé řady bezejmenných jednotlivců. Bohužel tato krátká doba nadějného rozpuku byla ukončena fašistickou okupací, umožněnou tím, že jsme byli obětováni ze strany evropských mocností pro udržení domnělého míru. Jak historie ukázala jednalo se o tragický omyl, který nedokázal zabránit nejhoršímu válečného konfliktu v dějinách, který i naši zemi připravil o nejlepší mozky, morální autority a vlastence, ať už na popravištích, bojištích, v koncentračních táborech nebo v emigraci. Nicméně národ přes řadu nevratných jizev přežil.
Po krátkém nádechu poválečné doby nicméně přišla další totalita, která byla způsobena násilným nástupem KSČ k moci. Totalita o to zrůdnější, že zločiny na svém vlastním lidu páchali po několik generací sami Češi, byť tomu bylo na přímý příkaz tehdejší sovětské moci. 
Dnes je snahou toto období ze strany určitých skupin účelově zlehčovat, ale jednalo se o stejnou zločineckou mašinerii, jakou byl nacismus. Jen nepřítelem již nebylo etnikum, ale společenská skupina. Nástroje boje zůstaly stejné. Komunistická strana je zodpovědná mimo jiné za popravy, internaci v lágrech, vraždění na hranicích, rozdělení rodin, ale především za dlouhodobé systematické pokřivení morálky celého národa. 
V roce 1989 jsme jako by zázrakem dostali do vínku, díky listopadovým událostem, po neuvěřitelných 51 letech, možnost konečně navázat na budování demokratické společnosti v duchu masarykovských myšlenek, i díky výjimečné osobnosti třetího demokratického prezidenta Václava Havla. 
Díky těmto událostem došlo zároveň k obrodě ČSSD, tedy strany u nás s nejdelší historickou tradicí, pohlcenou po roce 1948 Komunistickou stranou Československa. Tato Vaše strana, mající v přídomku demokratická, se také brzy začala výrazně podílet na obnově demokracie v naší zemi a měla výrazný podíl na vstupu České republiky do struktur EU. Tehdy jsem byl z těchto důvodů také vaším voličem. 
Za třicet let vývoje jsme podlehli klamu, že jednou získaná demokracie je již jakousi samozřejmostí, kterou již nemusíme bránit. Díky tomu jsme podcenili vlivy především proruské propagandy a na ni navázaných zájmových obchodních a mocenských skupin, výsledkem čehož byla protestní volba našich spoluobčanů při loňských volbách. Dramaticky v ní propadli všechny do té doby páteřní demokratické strany tedy jak ČSSD, ODS, KDU, Top 09 a byly vystřídány bezpáteřním korporátním hnutím ANO.
Katalyzátorem této situace se, v neprospěch země a i ČSSD, stala prorusky orientovaná mocenská klika napojená na osobu prezidenta Miloše Zemana, proti zájmům země a ve prospěch ruských zájmů lpící na premiérském postu pro osobu Andreje Babiše, který čelí několikanásobnému trestnímu stíhání či obvinění z dotačních a rozsáhlých daňových podvodů a je zároveň průkazným bývalým agentem STB a tedy minimálně významným prominentem bývalého režimu. Osobu Andreje Babiše, výrazně poškozující i ČSSD, stvořila z velké části paradoxně Vaše strana sama právě tím, že ho přizvala k účasti na předchozí koaliční vládě.
Nyní jako poslanec stojíte před zásadním středečním hlasování o důvěře vládě.
Přes to, že chápu, že ČSSD se nachází ve velmi složité situaci po zásadním propadu v předchozích volbách a zároveň s prohraným soudním sporem s panem Altnerem obávám se, že vstup do této vlády může zásadně poškodit morální integritu ČSSD v očích veřejnosti. Jsem si také vědom kladného výsledku vnitrostranického plebiscitu, jak ho nepovažuji za šťastné, ale troufám si označit průběh dosavadního koaličního vyjednávání za zcela dehonestující pro sociální demokracii. Jejím nejmarkantnějším příkladem jsou pak podlé veletoče kolem jmenování vašeho kandidáta pana Pocheho na post ministra vnitra, tak i diskuze o podmínkách odchodu trestně odsouzené osoby z vlády. 
ČSSD se tak rozhodla svou dlouholetou pověst dát všanc premiérovi, důvodně podezřelému z řady trestných kauz a kabinetu tvořenému dalšími osobami svázanými s předlistopadovým režimem či osobám s pochybnou morální integritou, jmenovitě paní Malé. Hazarduje tím tedy jak se svou pověstí, tak s další vládní nestabilitou a mezinárodní ostudou naší země. 
ČSSD tím navíc bude tvořit mezinárodní kryt již pevně fungující hlasovací mašinerie ANO, KSČM a SPD, která je ovšem poškozující obraz premiéra Babiše na půdě civilizované Evropy a světa. 
To, co je však zásadně nepřijatelné, je závislost výsledné vlády na podpoře poslanců KSČM! Strany, které voliči přisoudili nejhorší volební výsledek v poválečné historii. Tento hazard je již přímým ohrožením naší země. Rukojmými se zde stávají všichni občané České republiky a zároveň křehký demokratický systém, bolestně se rodivší v posledních třech dekádách. 
Představitelé hnutí ANO i ČSSD rádi marginalizují vliv podpory KSČM, a poukazují na reformy strany po roce 1989. Z komentářů vrcholných představitelů je nicméně zřejmé, že jejím hlavním zájmem je nadále vystoupení naší země ze struktur evropských a zvýšení politického vlivu Ruské federace v naší zemi. KSČM se nikdy nedistancovala od zločinů své historické předchůdkyně a nikdy se adekvátně neospravedlnila za předlistopadové působení. Ba právě naopak, někteří její představitelé, vědomi si rostoucího politického vlivu, zlehčují svoji vinu a snaží se zcela nemístně ospravedlnit i justiční vraždy. Svou snahu o vystoupení ze struktur prozápadních si v následné době hodlají navíc pojistit příslibem souhlasu se zákonem o obecném referendu, kterým smluvně zavazují hnutí ANO i ČSSD. 
Případným umožněním vládního angažmá reinkarnujete KSČM voličům navzdory a dáváte jí do rukou zbraně , které jí na základě volebního debaklu nepřísluší.

Uvědomuji si, že se nacházíte před hlasováním o důvěře vládě ve složité situaci. Prosím Vás nicméně, abyste si byl při tomto důležité dějinném okamžiku naší země vědom demokratické tradice své strany a nedovolil přerušení integrity polistopadovéhodemokratického vývoje. Jste tím povinován i tisícům obětí z řad našeho národa zahynulých na nacistických i komunistických popravištích, statisícům zničených životů a milionům modliteb našich předků doufajících ve svobodu a spravedlnost.
Jak občan této země Vás úzkostlivě žádám hlasujte pro nedůvěru vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM, ve jménu budoucnosti našich dětí a vnuků. Předem Vám děkuji za Vaši soudnost.


MUDr. Libor Zdařil

člen představenstva České stomatologické komory

člen TOP 09 České Budějovice

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme