× Pohněme s tím. Společně!

Šustek: Návrh na zavádění osadních výborů

23. 1. 2019

V současné době existuje politická shoda na transformaci územních skupin (dále US) do osadních/místních výborů (dále OV). Hlavním cílem této změny je poskytnutí zákonem daných pravomocí současným US, díky kterým mohou lépe prosazovat zájmy a potřeby za území, které zastupují. Současné nastavení pravomocí US, které funguje přibližně osm let, se neosvědčilo.

S plánovanou transformací vyvstává několik otázek, pro která není jasně definované řešení. Níže popisuji důležité body, kterými by se měl Výbor pro veřejnou správu a informační technologie (dále VSTI) zabývat.

Geografické členění

Město je v současné době členěno na sedm US. Hranice těchto částí vznikly přibližně v roce 2010. Bohužel neexistuje dokument, který by definoval, jakým způsobem byly hranice stanoveny.

Současné geografické členění US neodpovídá struktuře územního členění státem definovaných geografických částí (katastr, technické jednotky, základní sídelní jednotky,…). Vnitřní členění US je „nahodilé“, dle vyjmenovaných ulic, a nemá vazbu na soustavu územních prvků státu. Tento fakt do budoucna ztěžuje práci pro provádění různých analýz, řešení spádovosti, apod.

Navrhuji, aby při transformací US na OV bylo znovu přehodnoceno geografické členění.

Návrh řešení

Asi nejvhodnější variantou je využití kombinace hranic základních sídelních jednotek (dále ZSJ) a katastrálních území (dále KU). 

ZSJ představuje ucelenou část území dle technických a urbanistických podmínek a je určena pro sledování sociálně ekonomických a územně technických jevů -> zejména data z výsledů sčítání lidu, domů a bytů. Podrobná definice zde: https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso

Základní geografickou jednotkou pro tvorbu nových hranic OV bude vždy ZSJ. Protože na území ČB je na sedm desítek ZSJ, navrhuji sjednotit je do celků přibližně odpovídajících současným hranicím US. V lepším případě by nově vzniklé hranice neměly zasahovat do více KU – není to však podmínkou. Na druhou stranu v jednom KU může být více OV. Na základě nového členění dle ZSJ, bude mít město k dispozici data, která lze v tuto chvíli jen obtížně získat a dlouhodobě udržovat. Níže na mapě jsou vyobrazeny hranice všech výše zmiňovaných celků.

Pilotní projekt a harmonogram

V současné chvíli není jasně dané, v jakém časovém horizontu mají vzniknout OV. Politicky se prosazuje vznik pilotních projektů pro území Kaliště a Třebotovice. Cílem VSTI by měla být snaha definovat, význam pojmu pilotní projekt a především přednést návrh, kdo a jakým způsobem pilotní projekt vyhodnotí. Z komplexního hlediska navrhuji následující postup:

  1. 02/2019 – Schválit pilotní projekty pro území Kaliště a Třebotovice
  2. 03/2019 – Připravit a schválit jednací řád pro OV - Zásady pro zřizování a financování osadních výborů
  3. 02-10/2019 – Vytvořit metodiku pro vyhodnocení fungování pilotních projektů – připravit relevantní indikátory, na základě kterých bude vyhodnoceno fungování OV
  4. 02-12/2019 – Vymezit nové hranice ve vnitřní části města pro budoucí OV
  5. 12/2019 – Vyhodnotit fungování pilotních projektů
  6. 01/2020 – Rozšířit OV na území obdobného typu dle pilotních projektů (Haklovy Dvory, České Vrbné,…)
  7. 01/2020 – Spustit druhou fázi pilotního projektu pro území městského typu (sídliště, městská zástavba)
  8. 12/2020 – Vyhodnotit druhou fázi pilotního projektu pro území městského typu
  9. 1/2021 – Zřídit OV pro celé území ČB

Zvýšení informovanosti

Přestože fungování jednotlivých US bylo vnímáno zainteresovanou veřejností pozitivně, hlavní potíž v nefunkčnosti tohoto systému byla neefektivnost prosadit požadavky a potřeby US u vedení města. To vidím jako hlavní problém, proč se US nedokázaly zviditelnit u širší veřejnosti a proč neexistuje všeobecné podvědomí o existenci US.

Jedním z důvodů, proč spouštět nejdříve pilotní projekt, je snaha o zvýšení informovanosti o existenci OV mezi občany. Pilotní projekt bude sloužit k propagaci, díky čemuž bude na území ČB vznikat tlak na kvalitu lidí, kterými budou vznikající OV obsazeni. 

Tomáš Šustek, člen Výboru pro veřejnou správu a informační technologie města České Budějovice

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Tomáš Šustek

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme