× Pohněme s tím. Společně!

Jakovljevič: Epidemie měly vždy silný vliv na vývoj společnosti

28. 4. 2020

Epidemie infekcí nás provází celé dějiny. Středověk označoval obecně tyto epidemie slovem mor. Od počátku 6. do konce 18. století jich je v historických záznamech téměř 390. Často šlo o choleru, chřipku, neštovice či jinou infekci. 

Pro vznik epidemie je nezbytnou podmínkou mikrob, který se musí snadno šířit mezi lidmi, kteří nemají dosud adekvátní obranyschopnost, a zároveň nesmí být tak smrtící, aby si všechny hostitele zahubil. Nejčastěji vznikaly tyto epidemie na venkově, kde se lidé koncentrovali na malé ploše, a s přesunem obyvatelstva do středověkých měst se následně šířily.

První zachycenou morovou epidemií je Justiniánský „mor“, kterému v roce 558 n. l. padlo denně jen v Cařihradu za oběť více než 10.000 lidí. V Evropě a postupně i v Českých zemích se stává epidemickou chorobou pravý mor až v polovině 14. století.  První rozsáhlá epidemie moru vznikla v roce 1347. Do 5 let byla zachvácená celá Evropa. 

Morové epidemie měly silný vliv na vývoj společnosti. Lidé nechápali příčiny epidemií a viděli v nich projev “božího zásahu″ za nedodržení křesťanských zásad. Pocit ohrožení neznámým nebezpečím tak dal vniknout celé řadě válek, náboženských reformních hnutí a církevních rozkolů.

Od středověku až po 18. století se epidemie moru v Evropě opakovaly prakticky ve dvouletých intervalech. Postupně klesaly ztráty, jak se zlepšovala imunita populace a v městech se objevila primitivní hygienická opatření. Po poslední velké morové ráně na počátku 18. století došlo k zavádění kanalizace a dláždění ulic. Díky tomu se už žádná větší morová epidemie neobjevila. Dochází tak i ke značnému urychlení společenského vývoje. 

Obyvatelstvo muselo čelit hrozbě smrti vlastními silami, např. vymítáním ďábla, inkvizičními tribunály, ale i pouštěním žilou. Nabízely se i metody méně razantní, jako je používání orientálního koření. Antiseptický účinek pepře je znám od roku 956 ze zamořené Paříže. Při epidemii moru v Londýně zas nosili sběrači mrtvol kukly se směsí koření, které mělo zabránit vniknutí infekce do těla. Brýle pak měly zamezit kontaktu očí s “morovým povětřím″.

Spotřeba koření závratně stoupala. Dováženo bylo z Orientu na italských lodích. V důsledku turecké expanze byli ale Italové vytlačeni a staré obchodní trasy ztratily význam. Uzavření obchodu s kořením vedlo Portugalce a Španěly k hledání nových cest k jeho zdroji. Roku 1440 obepluli Afriku, 1488 dosáhli Zanzibaru, které bylo překladištěm koření z Orientu, v roce 1492 na cestě do Indie pak Kolumbus zakotvil u břehů Ameriky. Lze se tak domnívat, že epidemie vedly k objevení Ameriky. Úporná snaha Evropanů získat přístup na trh s kořením vedla k obrovskému společenskému a technickému pokroku, což na řadu století udělalo z Evropy centrum světa.

Se zlepšením hygienických a socioekonomických podmínek, rozvojem zdravotnictví, a hlavně objevem antibiotik ustupují bakteriální původci epidemií do pozadí a jejich místo zabírají viry. Nejběžnějším původcem současných epidemií a pandemií je virus chřipky. V souvislosti s chřipkou zemře v ČR každoročně zhruba 2.000 lidí. Občas se objeví rozsáhlá epidemie způsobená mutací viru, který získal velkou nakažlivost a vysokou smrtnost. Největší byla pandemie tzv. španělské chřipky, která usmrtila desítky miliónů lidí.  

Hlavní chřipkové epidemie: 

1889–90: ruská chřipka (asi 1 milion mrtvých)

1918–20: španělská chřipka (500 milionů nemocných a 20 až 100 milionů mrtvých)

1957–58: asijská chřipka (0,8 milionu až 1,5 milionu mrtvých)

1968–69: hongkongská chřipka (3/4 milionu až 1 milion zemřelých)

2009: Mexická chřipka (známa také jako Prasečí chřipka)

2003–06: ptačí chřipka v Evropě

2017: ptačí chřipka ČR

I přes obavy z prasečí chřipkyv roce 1976, z ruské chřipky v roce 1977 a z ptačí chřipky v Asii v roce 1997 nebyly od roku 1969 zaznamenány žádné velké epidemie s vysokou smrtností.

MUDr. Mirko Jakovljevič, člen TOP 09

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme