Finanční podpora

Jak finančně podpořit politickou stranu TOP 09?

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit TOP 09 je pomocí platební karty přes zabezpečené webové rozhraní nebo formou klasického bankovního převodu. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránce my.top09.cz/dary/.

Částku do výše 20 000 Kč lze darovat platební kartou prostřednictvím webového rozhraní. Jedná se o velmi rychlý a efektivní způsob podpory. Vyplněním formuláře, souhlasem s podmínkami a odesláním příslušné finanční částky dojde k uzavření darovací smlouvy a bude Vám e-mailem zasláno "Potvrzení o přijetí daru" v podobě, kterou budete moci použít při zpracování Vašeho daňového přiznání. Využijete-li možnost platby klasickým bankovním převodem, po vyplnění údajů Vám na e-mail zašleme předvyplněnou darovací smlouvu, tu prosím dvakrát vytiskněte, podepište a zašlete nám ji k potvrzení.

Pokud chcete smlouvu vyplnit ručně, prosíme, abyste si 2x vytiskli příslušnou darovací smlouvu - Darovací smlouva s fyzickou osobou.pdf (584 kB), Darovací smlouva s právnickou osobou.pdf (601.4 kB), obě kopie vyplnili, vlastnoručně podepsali a obě odeslali na adresu Celostátní kancelář TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1. Ve své bance pak zadejte příkaz k převodu přímo na naše oficiální volební konto u České spořitelny 20091122 / 0800. Do políčka „zpráva pro příjemce“ uveďte celé své jméno / firmu, telefon a úplnou adresu. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své rodné číslo, právnické osoby své IČ. Každý dárce bez rozdílu uvede jako specifický symbol číslo: 5555. Garantujeme Vám, že jednu kopii Vám zašleme potvrzenou zpět.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně darů se obracejte na Celostátní kancelář TOP 09.

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 10 % základu daně.

Děkujeme dárcům

Vážení dárci a podporovatelé TOP 09,

přijměte prosím mé poděkování za finanční podporu strany TOP 09. Velice si Vaší podpory vážím a chci Vás ujistit, že s Vaším příspěvkem naložíme s péčí řádného hospodáře.

Naším hlavním úkolem do příštích dnů je připravit kvalitní volební kampaň a informovat o našich vizích a cílech co nejvíce spoluobčanů. Chceme motivovat lidi k aktivnímu přístupu a odpovědnosti za věci veřejné. Váš dar použijeme ve volební kampani TOP 09 tak, abychom co nejefektivněji oslovili občany, kterým není lhostejná budoucnost České republiky.

Pevně věřím, že můžeme věci zlepšit. Děkuji, že se k TOP 09 připojujete i Vy a jsem přesvědčený, že i díky Vaší pomoci se nám podaří náš nelehký plán naplnit.

V úctě

Karel Schwarzenberg
čestný předseda TOP 09

Přehledy příjmů a seznamy dárců

Zveřejňujeme své dárce a veškeré příjmy TOP 09.

Jak finančně podpořit TOP 09?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránce my.top09.cz/dary/.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit TOP 09 je pomocí platební karty přes zabezpečené webové rozhraní nebo formou klasického bankovního převodu.

TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

tisková mluvčí: Martina Macková

martina.mackova@top09.cz
tel.: 255 790 931

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Miroslav Kalousek:Chceme-li, aby pravice zvítězila ve volbách, musíme se spojit.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme