Každý lídr by měl být připraven na převzetí funkce.

4. 10. 2010

Vlastislav Navrátil: "Každý lídr by měl být připraven na převzetí funkce"

Radní Vlastislav Navrátil je ročník 1968, po absolvování místního gymnázia pracoval jako barman a následně jako provozní v KZ a Přístavu. Od r 2002 je fotografem na volné noze. V r. 2006 byl jako nezávislý na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté zvolen do zastupitelstva a následně i do Rady. Do letošních komunálních voleb vstupuje z pozice lídra kandidátky strany TOP 09, jejíž místní organizaci ve městě založil.

Čtyři roky jsi součástí nejužšího vedení města, jeden ze sedmi radních. S čím jsi za uplynulé období nejvíce spokojen?
Když srovnávám s předchozími obdobími jako celek, tak jsem spokojen a hodnotím to naše velmi kladně. Zlepšili jsme hospodaření města, povedlo se nám zbavit městské zakázky víceprací. Z mého osobního pohledu se pak podařila splnit většina toho, co jsme chtěli: zavedení on-line aplikací do práce úřadu - výběrová řízení, aukce na byty, v posledním roce pak zveřejňování většiny informací o veřejných zakázkách na městském webu. Ve volebním programu před čtyřmi lety jsme měli také obnovení amfiteátru a zlepšení cyklodopravy ve městě - to se také podařilo.

Které úkoly sis vzal na starost ty sám...?
Já jsem si vzal hned zpočátku na starost dořešení metropolitní sítě, kterou zahájili naši předchůdci, především šlo o dojednání podmínek s jejím provozovatelem - firmou Numeri. I tady jsem spokojen, myslím, že to je (i přes počáteční těžkosti) fungující záležitost.
Kromě běžné práce v Radě jsem se detailně zabýval přípravou trasy cyklostezky, návrhem dopravního značení na ní atp.
S kolegyní Brouwerovou jsme iniciovali vznik soutěže Valmez foto, letos proběhl již čtvrtý ročník a soutěž má dobrou úroveň i ohlas.

Je něco, co jsi chtěl prosadit a nepodařilo se?
Mrzí mě, že s nám nepodařilo dotáhnout do konce nějaké řešení, které by znamenalo dokončení opravy a využití jižního křídla zámku Žerotínů. Na tom jsme nebyli schopni se domluvit v celém zastupitelstvu. Stejně tak se nepodařilo vytvořit smysluplnou koncepci kultury, která stále městu chybí.

Ale ohledně využití jižního křídla zámku přece existuje platné usnesení zastupitelstva, které počítá s projektem Můza, tedy využitím pro KZ a ZUŠ? Město mělo dokonce šanci získat dotaci ve výši několika desítek milionů. Proč tedy nebylo toto usnesení realizováno?
Stručně řečeno - na realizaci tohoto usnesení nejsou peníze. A nejsou proto, že jsme se nedokázali v zastupitelstvu domluvit a že někteří lidé tomuto projektu nepřejí. Město nepožádalo o dotace, jednu žádost jsme jako rada odmítli, protože jsme byli informováni, že je málo času a že bude možnost ještě lepší výzvy, ale ta se už potom nekonala...

Jak je ale možné, že nejsou plněna závazná usnesení zastupitelstva, tedy jakési jeho zákony, že Rada dostává od někoho nesprávné informace o dotacích a v důsledku toho město přichází o milionové dotace a rozestavěná stavba zámku je stále nedokončena a neslouží veřejnosti...? Za to je přece někdo zodpovědný?
To je spíše otázka na vedení města. Já jsem v tomto případě jen jedním ze sedmi radních...

Nově otevřená cyklostezka je bezesporu pro město přínosem. Přesto její řešení u koupaliště, tedy sjezd do bahna z mostu na pravém břehu a na druhé straně sjezd do protisměru s výjezdem na chodník pro chodce vzbuzují kritiku některých uživatelů. Proč tato řešení?
Sjezd na pravé straně končí v bahně, protože v původním projektu nebyl tento několikasetmetrový úsek k mostu u firmy Schott Solar zahrnut. Je to ale v plánu, možná už se to projektuje..., neměl by to být problém v příštím roce realizovat. Pokud jde o druhou stranu, sjezd u koupaliště, tak toto řešení padá zčásti i na mě, nechtěl jsem čtvrtý sjezd směrem k Rožnovu, hlavně z důvodu bezpečnosti, aby se nesjíždělo přímo pod kola aut.

Objevily se i stížnosti občanů-chodců z Hrachovce, kteří jsou vyloučeni z cyklostezky v úseku Hrachovecký most a most u Schott Solaru. Správně by teď měli chodit po cestách, kde jezdí auta, dříve chodili v klidu kolem Bečvy...
Stále je tam pěšinka vedle cyklostezky, kterou můžou používat. Cyklostezka jako taková prostě účast chodců vylučuje, to je problém nejen u nás. V některých úsecích je pro chodce alternativní řešení, v jiných, jako je tento, bohužel ne.

V tom případě by asi bylo řešením, kdyby byla cyklostezka o metr širší a bílým pruhem by byl oddělen metr pro chodce...
To ano, jenomže to by stálo město další peníze, a ne málo, protože dotace se vztahovala jen na normované tři metry cyklostezky. Myslím si, že řešením nejsou značky, ale tolerance uživatelů cyklostezky k sobě navzájem. Já aktivně jezdím na kole i na bruslích a nemám problém, když se kdekoliv potkám s chodcem třeba i s pejskem na vodítku. Pokud ovšem není roztažený přes celou šířku cyklostezky... Myslím si, že se na cyklostezku vejdeme všichni, bez ohledu na to, jaké jsou tam značky.

Ale porušení dopravního značení např. v případě kolize chodce s cyklistou a následnému zranění, může  přijít hodně draho...
Jak už jsem řekl, podobné problémy jsou na všech cyklostezkách v republice... Ale nikdy nejde vyhovět všem. Ony jsou i další nevyřešené věci - např. údržba této cyklostezky. Aby se domluvila města a obce k ní náležející a zajistili pravidelnou údržbu, nejen aby na ní nebyly kamínky a nečistoty, ale také, aby nezarůstala a místo tří metrů nebyla kvůli vegetaci jen metr a půl. Ale to bude spíš práce pro nové vedení města.

Ty jsi se stal před více než rokem místopředsedou TJ. Jak k tomu došlo?
Byl jsem navržen oddílem kanoistiky patrně proto, aby se zlepšila komunikace TJ s městem, která za minulého vedení nebyla ideální. Starám se spíše o styk s veřejností, přípravu nového webu, vymysleli a zrealizovali jsme akci Sportovec roku, která zaznamenala velký úspěch. Přiznávám ale, že větší část práce zůstala na předsedovi Nesvadbovi a hlavně panu Jiřím Barošovi. Myslím, že v budoucnu by si TJ měli vést sportovci a ne politici. Bylo by dobré, aby si na podzimní volební valné hromadě zvolili vedení ze svých řad.

A na závěr  tři čistě politické otázky. Proč kandiduješ do voleb  za TOP 09?
Protože jsem dlouhodobě pravicově založený. Vloni v červenci jsem vstoupil do TOP 09, protože je mi její program nejbližší.

Jsi připraven v případě zvolení vstoupit do nějaké uvolněné funkce?
Na to je jednoduchá odpověď. Každý, kdo kandiduje jako lídr, by měl  být připraven na převzetí nějaké uvolněné funkce ve vedení města.

Pokud by došlo v zastupitelstvu na hlasování, že se zastupitelé nebudou v době trvání mandátu vstupovat do obchodních vztahů s městem, zvedl bys pro takové usnesení ruku?
Něco jiného je případ velké stavební firmy a malého živnostníka. Je to vždycky sporné. Pokud by ale všechno bylo nastaveno na úřadě tak, aby bylo zadávání zakázek férové, objektivní a průhledné, pak s takovým obchodním vztahem zastupitel-město nemám problém a ruku bych pro takové usnesení nezvedl.


Děkujeme za odpovědi. Ptal se Marek Irgl - Obelisk

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme