× Pohněme s tím. Společně!

Peštuka: Akcionářská dohoda zajistila kontrolu občanů nad VAK Kroměříž a.s.

26. 9. 2019

Hnutí ANO maká nebo hnojí pole české politiky jedy?  

Je super, že na naši práci v Kroměříži dohlížejí členové místní organizace ANO. Už se těším na vysvědčení od těchto „učitelů“ poctivosti, férovosti a morálního chování. V kauze pana starosty má být klíčový postoj koaličních partnerů. Zde jeden postoj koaličního partnera nabízím. Předně bych nepřeceňoval význam obvinění starosty Kroměříže, protože obvinění neznamená pravomocné odsouzení.  Nečetl jsem celý spis týkající se trestního řízení proti Jaroslavu Němcovi. Mít za předsedu hnutí Andreje Babiše, předsedu vlády, který je evidentně namočený v celé řadě daňových a dotačních kauz, dosud neskončených nebo zatím neveřejných částí trestních řízení nebo třeba dosud ani neoznámených kauz, nehrnul bych se s takovou vehementností do pozice učitele kultivované politiky. Pokud bych někoho doporučil pozorně sledovat, pak pana předsedu vlády Babiše, který si evidentně liboval, když před ním jeho kolegové oligarchové museli na ministerstvu financí „žmúlat čepicu“. Osobně znám pana náměstka Závodského a nemám nejmenší důvod nevěřit jeho svědectví. Přesto, že je nevidomý, má na rozdíl od nás vidoucích opravdu dobrou paměť. K podrobnostem článek od Jaroslava Kmenty: Aby Tě nesebrala policie, Andreji. https://reportermagazin.cz/a/pSUUC/aby-te-nesebrala-policie-andreji?fbclid=IwAR2ReoJpR_OjEaOSWaqiLx9iwCTVc5RkrAorKi7X20mjf-h7ZwI3tRYARNY 

Mám za to, že starosta Němec jednal v daném případě plně v souladu s novou právní úpravou § 159 odst. 1) občanského zákoníku, který říká: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí této funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“.  Potřebné znalosti neznamenají odbornost a pečlivost je vázána na povinnost obstarat si potřebné informace. Právní laikové by si tedy měli vzít na pomoc odborné právní služby. V daném případě advokátní kanceláře, ke které mají důvěru, a která se specializuje na předmětnou problematiku. Problematika obchodního práva a akciových společností je natolik specifická, že oslovit nahodilé advokátní kanceláře by mohl jen člověk, který nemá rozum průměrného člověka, a který nemá schopnost užívat tento rozum s běžnou péčí a opatrností, abych si vypůjčil vtipný a výstižný slovník nového občanského zákoníku. 

Je proto opravdu paradoxní, že ačkoliv rozhodla Rada města Kroměříže o tom, že bude pokračovat na základě získané důvěry ve spolupráci s advokátní kanceláři PRK Partners z minulých let při zadávání právních služeb souvisejících se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, je trestně právně popotahován jen starosta, který jednal v mezích opakovaně projevené vůle města. 

Je třeba říci, že se při zadávání právních služeb jednalo o proces. Proto byly právní služby sjednávány postupně, podle toho, jak se postupně ukazovalo, co všechno je třeba proti postupu vedoucímu k privatizaci VAK konat. Soutěžit právní služby by znamenalo dvojí: vědět již na počátku, že cena služeb přesáhne zákonem stanovenou hranici a být zároveň lhostejný jak k požadavku na kvalitní právní zastupování města, tak k otázce důvěry klienta ve vztahu k právnímu zástupci. Řešením by mohla být asi jen pozice neodpovědného jasnovidce. Hodnotit celou situaci by měl nyní soud z pohledu znalostí, které mělo vedení města v daném okamžiku na začátku celého procesu, tedy ex ante a nikoliv ex post. Navíc se ve věci vyslovil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Policie bohužel k tomu nepřihlédla. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že radnice při uzavírání smluv nepochybila. Jednalo se navíc o rozhodnutí Rady města, tedy kolektivního orgánu, nikoli pouze rozhodnutí samotného starosty. Takže slávu za záchranu kontroly nad VAK Kroměříž a.s. by měli sklidit i ostatní „bezejmenní“ hrdinové z Rady města Kroměříže. Ale kdo by stál o „slávu“ v podobě trestního stíhání? 

V kauze starosty Kroměříže se obávám cesty do slepé uličky. Tou by mohlo být, pokud by se dokazování soustředilo na to, zda byla či nebyla v souvislosti s veřejnou zakázkou způsobena škoda. Ta měla nastat porušením povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek (§220 TZ, porušení povinnosti při správě cizího majetku). Starosta měl porušit svou povinnost tím, že nezadal veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Tato povinnost však u právních služeb skončila s nabytím účinnosti zákona 134/2016 Sb., tedy od 1. 10. 2016. Proto již není možné od tohoto data dále sčítat jednotlivé částky rámcové smlouvy I a rámcové smlouvy II a není možné operovat se součtem celkových nákladů. Jednoduše proto, že byla přijata pro danou oblast právní úprava příznivější. 

Klíčové tedy podle mého laického názoru není téma způsobené škody, ale téma porušení zákonem uložené povinnosti při správě cizího majetku. A ta podle mého názoru porušena z důvodu přijetí nové právní úpravy v podobě zákona 134/2016 Sb. nebyla. Pokud to někoho zajímá, tak se jedná o § 29 písm. k) zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud se budou orgány činné v trestním řízení zabývat výší škody, zabývají se znakem skutkové podstaty, který je v případě absence protiprávnosti mimo výseč trestního práva. 

Proto zcela rozumím koaličnímu partnerovi za Českou pirátskou stranu, že necítí potřebu vystupovat z koalice v souvislosti se sdělením obvinění starosty. Stanovisko Pirátů považuji za odpovědné. Stejně tak věřím, že tato nelehká situace prověří v dobrém slova smyslu kvalitu a pevnost současné koalice. Pracujeme jako tým, úspěch jednoho je úspěch všech. Útok na jednoho z nás vnímám jako útok na celou koalici. Takže zjevně jde o výzvu ještě více se semknout a uvědomit si, proč jsme se dali dohromady. Chceme společně něco v našem městě dokázat. Chceme, aby se v Kroměříži žilo o trochu lépe. Hlavně těm, kteří nechtějí jen brát nebo jen kritizovat, ale naopak jsou ochotni i dávat a umí vidět to dobré a přispět k postupné změně k lepšímu. Změně k lepšímu v oblasti životního prostředí, lidských vztahů a nepochybně i k posunu ve fungování veřejné správy. O tom, jak by měla fungovat veřejná správa, se nechci učit od hnutí ANO. Nechci upírat kroměřížským představitelům hnutí ANO právo na opoziční kritiku. Myslím si však, že jakákoliv tradiční a demokratická strana by jen málo přispěla kultivovanosti politiky, pokud by se rozhodla bez pravomocného odsouzení starosty hodit ho přes palubu, na základě výše uvedené kauzy, která začala tak nějak „náhodou“ před komunálními volbami v roce 2018. 

Vít Peštuka, místostarosta města Kroměříž a krajský předseda TOP 09 ZK

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Vít Peštuka

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme