Rozdělovali finance v rámci přímé podpory mládežnického sportu

Do dvou částí byl rozdělen bod na jednání zastupitelstva města pojednávající o přidělování přímé podpory mládežnického sportu na druhé pololetí roku 2011.

9. 7. 2011

Valašské Meziříčí - Na základě úpravy obecné části Metodického plánu došlo také k zásadní aktualizaci přílohy, která obsahuje pravidla pro poskytování finanční podpory z městského rozpočtu v oblasti sportu a tělovýchovy. „Každý oddíl dostane při vícenásobném členství na dítě rovný podíl z celkové částky, dále byly zrušeny věkové kategorie dětí, byla přehodnocena finanční náročnost vybavení a současně předpracován seznam sportů dle tohoto ukazatele,“ vyjmenoval některé změny metodiky výpočtu přímé podpory místostarosta města Jiří Pernický a pokračoval: „Byl zaveden bonus za účast sportovců v nejvyšších soutěžích za uplynulé sportovní období.“

Poslední změnou bylo nezahrnutí položky „Příspěvek na nájmy“ do výpočtů, a to z důvodů nesrovnalosti výdajů. „Výbor sportu a volného času navrhl vyčlenit z celkové částky 1,8 milionu korun na mládežnický sport částku 100 tisíc a tuto částku individuálně rozdělit dle potřeb oddílů, které mají problémy se zajištěním svého provozu,“ řekl předseda výboru a zastupitel Vlastislav Navrátil.

S dvěma připomínkami k projednávanému bodu a celkově k oblasti sportu se do rozpravy přihlásil zastupitel Zdeněk Petroš. „Všiml jsem si, že dáváme finanční příspěvek i sdružením, které tuto činnost vykonávají na profesionální úrovni. Je rozdíl, zda děti navštěvující klub zaplatí ročně sto korun nebo měsíčně například čtyři sta korun, jak tomu v profesionálních oddílech bývá. Podle mého názoru by se tímto měl výbor zabývat. Druhou mou připomínkou je otázka, co by mělo město podporovat. Zda činnost, kde se peníze ztrácí, a nebo na provozní náklady, které jsou pro oddíly nejdůležitější.“ Také zastupitele upozornil na vzrůstající tendenci ve schvalovaných finančních obnosech do oblasti sportu. „Pokud se neshodneme na tom, zda budeme podporovat provozní náklady nebo činnost oddílů, tak se brzy finančních prostředků nedopočítáme.“

Se svým názorem a současně reakcí na předchozí příspěvek se přihlásil předseda výboru Vlastislav Navrátil: „To, čeho se sportovci budou domáhat je jedna věc, to, co dostanou, je věc druhá. V předchozích letech jsme se domluvili, že budeme co nejvíce podporovat mládežnický sport.“ Dále vyzval všechny přítomné kolegy a zástupce sportovních oddílů, aby mu případné připomínky ke změněné metodice zaslali nejpozději do 10. září, protože materiálem se bude výbor zabývat na svém zářijovém jednání.

„Pokud získáme nějaké návrhy, které by v materiálu měly být zapracovány a změněny, tak tak učiníme a následně aktualizovanou metodiku na nejbližším zastupitelstvu předložíme,“ uzavřel rozpravu k prvnímu bodu Vlastislav Navrátil.

V další části bodu se zastupitelé zabývali předloženou tabulkou s navrhovanými částkami vypočtenými již dle nové metodiky, a to v celkové výši 800 tisíc korun pro 15 sportovních organizací. Tato část se obešla bez připomínek. Zastupitelé bod schválili dle předloženého návrhu.

Vendula Králová - www.valasskemezirici.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme